Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 11/8/10

Επιβολή προστίμου στον Κεντρικό Σύλλογο Πολυτέκνων "'Aγιοι Πάντες" του Νομού Θεσσαλονίκης για παρατυπίες που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού φέτα Π.Ο.Π. (πρόγραμμα 2009)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 € και τον αποκλεισμό από το Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τυριού φέτα Π.Ο.Π. για το έτος 2010 στον Κεντρικό Σύλλογο Πολυτέκνων "'Aγιοι Πάντες" του Νομού Θεσσαλονίκης, για τη μη ορθή τήρηση και εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της υπ' αριθμ. 282428/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού φέτα Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2009".
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων "'Aγιοι Πάντες" παρέλαβε, χωρίς να δικαιούται, παραπάνω ποσότητα 8.238 κιλών τυριού φέτα υπολογιζόμενης αξίας περί τα 58.411 €.

Η διερεύνηση της υπόθεσης διενεργήθηκε από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια των στοιχείων με βάση τα οποία το συγκεκριμένο σωματείο ζήτησε τις ποσότητες της φέτας από τη δωρεάν επισιτιστική βοήθεια.