Ομιλία ΥπΑΑΤ στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Ομιλία ΥπΑΑΤ στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, Αθήνα, 24-6-2010
Κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, κάθε προγραμματισμός ολοκληρωμένος, αποτελεσματικός, που απευθύνεται στην ανάπτυξη της περιφέρειας και πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη του αγροτικού και διατροφικού τομέα, αποκτά σήμερα πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν θέλουμε ν' αναδείξουμε ότι η Ελλάδα δε βρίσκεται μόνο σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, αλλά βρίσκεται και σε τροχιά ανάπτυξης.
Γι' αυτό το λόγο οι αναπτυξιακοί στόχοι και πολύ περισσότερο ο προϋπολογισμός ο οποίος διατίθεται για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης, θα πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διαφάνεια και με τη σωστή κατανομή εκεί που πρέπει.

Και εννοώ εκεί που πρέπει, πάντα στους νέους ανθρώπους, σε δομές όπου μπορούν να συνεχίσουν την πορεία ανάπτυξης, διότι θα πρέπει να ξέρετε όλοι σας και το έχουμε ζήσει, ότι η οικονομία στερείται βασικών δομών έτσι ώστε να στηρίζουν διαχρονικά τις μακρόπνοες και μακροχρόνιες αναπτυξιακές πολιτικές.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, συζητώντας τα προγράμματα της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα ήθελα αυτό να το θεωρήσετε σα μία καινοτόμα αλλαγή την οποία θέλουμε να κάνουμε πάντα με τη σύμφωνη γνώμη, τη γνωμοδότησή σας, τη συμμετοχή σας, έτσι ώστε η υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων να μη σταματά χρονικά με τη λήξη του Προγράμματος, με τη λήξη των έργων, αλλά ν' αφήνουμε περιουσία, ν' αφήνουμε δομές, ν' αφήνουμε ανθρώπους που θα συνεχίσουν την ανάπτυξη και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί κοινωνικοί εταίροι, οικονομικοί εταίροι, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι των Διευθύνσεως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Διαχειριστικών Αρχών,

Ο αγροτικός τομέας της χώρας μας καλείται ν' αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις καθώς εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο που κυοφορεί τη νέα κατάσταση στη γεωργία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο.

Οι προκλήσεις που θέτει το διεθνές περιβάλλον, κυρίως σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στην απελευθέρωση των διεθνών αγορών, επιβάλλουν την προώθηση εκείνων των διαρθρωτικών αλλαγών που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου γεωργικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών που όλοι μαζί θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα καταναλωτικά πρότυπα αλλά και τα ποιοτικά τρόφιμα.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω, γιατί όλοι μας συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκές συζητήσεις, ότι για πρώτη φορά η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συζητιέται κάτω από διαφορετικό πρίσμα.

Όχι μόνο με την εισαγωγή διαρθρωτικών παρεμβάσεων κατά κύριο λόγο αγροτικού τύπου, αλλά κυρίως παρεμβάσεων στην ίδια την αγορά και στη συμπεριφορά των αλυσίδων εφοδιασμού οι οποίες πλέον λειτουργούν με παγκόσμια χαρακτηριστικά, οργανωτικά και δομικά, όπου σαν αποτέλεσμα έχουν πάρα πολλές φορές να αποδομούν τις κοινές οργανώσεις αγοράς όπως αυτές έχουν ορισθεί από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Τα ζητήματα συνεπώς της πολιτικής ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς, μπαίνουν εντός του κύκλου των συζητήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις μας στα σχέδια βελτίωσης, στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγροτικής οικονομίας, στη μεταποίηση, στην προώθηση, θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά κυρίως στα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής ανταγωνισμού.

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία όπως γνωρίζετε πορεύεται όλος ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας, αυξάνει κατακόρυφα τη σημασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για την τόνωση της ζήτησης των γεωργικών προϊόντων, την ενίσχυση της συμμετοχής των γεωργών να παράγουν πραγματικά με την προσπάθειά τους και φυσικά ταυτόχρονα να προστατεύουν το περιβάλλον.

Σ' αυτή λοιπόν τη νέα διάσταση, το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναδεικνύεται σαν ένα από τα βασικά εργαλεία της ελληνικής γεωργίας όταν μάλιστα οι διαθέσιμοι πόροι και οι προωθούμενες δράσεις καλούνται να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο μάλιστα των αλλαγών, που όπως σας είπα, αναμένονται και από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Στόχος όλων μας είναι η βελτίωση, η σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος.

Ενός αγροτικού εισοδήματος το οποίο δε μπορεί πλέον να στηρίζεται στις κοινοτικές επιδοτήσεις. Το βλέπουμε άλλωστε και από τα στατιστικά στοιχεία, ότι η κοινοτική επιδότηση έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διαμόρφωση του τελικού αγροτικού εισοδήματος.

Συνεπώς, ως πολιτεία, ως κράτος, ως φορείς, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλα εκείνα τα προγράμματα και τις πολιτικές που ενδυναμώνουν το εισόδημα στρέφοντας τους παραγωγούς κυρίως στα ζητήματα της αγοράς και στην εισοδηματική τους κατοχύρωσή δια μέσω της πώλησης ή της αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών τους προϊόντων.

Στο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου, κεντρική θέση κατέχει η πράσινη επιχειρηματικότητα που ενισχύει πραγματικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης και διαφοροποιεί, όπως είπαμε, το γεωργικό εισόδημα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βλέπουμε συνεχώς και θα το δούμε πιθανά και αργότερα, και να μη μας φανεί περίεργο, ότι πάρα πολλοί νέοι -και λέω νεοεισερχόμενους, όχι μόνο ως προς το ζήτημα της ηλικίας- θα στραφούν προς την ύπαιθρο, θα δραστηριοποιηθούν σε δράσεις, σε πολιτικές, σε επενδύσεις στην ύπαιθρο.

Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο του αναπτυξιακού προγράμματος της Κυβέρνησης απ' όποια τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, περιλαμβανομένου φυσικά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα δώσουμε κίνητρα σε νέους ανθρώπους για να κάνουν επενδύσεις πάντα στην Περιφέρεια.

Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπορεί να δούμε και μια άλλη αναδιάρθρωση του τομέα της απασχόλησης, των χαρακτηριστικών της απασχόλησης και ως κράτος θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές, τις δικτυώσεις, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι επιστρέφοντας στην Περιφέρεια να έχουν σαφή όρια και δομές στήριξης.

Προκειμένου το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ν' ανταποκριθεί στον αυξημένο ρόλο του, καλείται προηγουμένως ν' αντιμετωπίσει και τις δικές του αδυναμίες. Αδυναμίες οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω χωρίς καμία διάθεση αντιπολιτευτικού πνεύματος, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε κάποιες λανθασμένες επιλογές, σε διαχειριστικές αστοχίες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας και τις οποίες καλούμαστε σήμερα να ξεπεράσουμε.

Δε θα ήθελα ν' αναφερθώ τώρα στις αδυναμίες αυτές. Τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο είμαστε ενήμεροι και τουλάχιστον από πλευράς πολιτικής ηγεσίας τις έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα.

Το κύριο διαχειριστικό πρόβλημα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» επικεντρώνεται στους ιδιαίτερα περιορισμένους διαθέσιμους πλέον πόρους προς δέσμευση που καθιστούν το Πρόγραμμα δύσκολο στη διαχείρισή του.

Το Πρόγραμμα βαρύνεται με σημαντικές ανειλημμένες υποχρεώσεις και έργα γέφυρες της προηγούμενης περιόδου.

Σε ορισμένες μάλιστα δράσεις όπως για παράδειγμα στα γεωργοπεριβαλλοντικά, δεν περισσεύουν πόροι ώστε να προχωρήσουμε σε προσκλήσεις για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά όχι για να θεωρηθούν ως άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, διότι αυτό είναι μια λανθασμένη αντίληψη και εφαρμογή ενός μεγάλου τέτοιου προγράμματος, αλλά γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν πραγματικά την ποιότητα του προϊόντος αλλά και την ποιότητα των εδαφών, της σωστής διαχείρισης της γης και της σωστής διαχείρισης των υδάτων.

Ακόμα έχει ενταχθεί ένας μεγάλος αριθμός έργων που ακολούθησαν προκηρύξεις έργων στα οποία δεν υπήρξαν αποτελέσματα ορθολογικού σχεδιασμού και δεν έλαβαν υπ' όψιν την αναγκαιότητα κάλυψης των υποχρεώσεων που είχαμε αναλάβει.

Θα ήθελα ν' αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα των καπνοπαραγωγών μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης καπνού και για τους οποίους ήδη έχουμε καταρτίσει ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης για τη αξιοποίηση των πόρων που μεταφέρονται από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα.

Και ήδη έχουμε υποβάλλει το Πρόγραμμα αυτό από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε. Καταθέσαμε το Πρόγραμμα αυτό προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης ενός Προγράμματος πολύ μεγάλης εμβέλειας και σημασίας στον αγροτικό τομέα, είναι οι εγγειοβελτιωτικές δράσεις που ο προγραμματισμός των ενταγμένων έργων είναι υπερδιπλάσιος των αρχικών πιστώσεων του Προγράμματος.

Ένα τρίτο και ίσως γενικότερο παράδειγμα είναι ο χειρισμός της πρώτης προκήρυξης του Προγράμματος των νέων γεωργών με ανακοινώσεις για την ένταξη του συνόλου των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς όμως δυστυχώς προηγούμενα να έχουν διασφαλιστεί η δυνατότητα της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων.

Κι εδώ θέλω να τονίσω, ότι με τους νέους γεωργούς που πραγματικά πολύ απ' αυτούς επιδιώκουν, επιζητούν όπως σας είπα και νωρίτερα την ένταξή τους στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, ο διάλογος μαζί τους ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολος και συναισθηματικά φορτισμένος.

Οφείλουμε όμως να οριοθετήσουμε τις παρεμβάσεις μας.

Να μιλήσουμε ειλικρινά με τους ανθρώπους αυτούς όπως και ειλικρινά αυτοί θα πρέπει να διαχειριστούν τις δημόσιες δαπάνες του Προγράμματος για να εγκατασταθούν πραγματικά στην ύπαιθρο.

Και αν εγκατασταθούν πραγματικά στην ύπαιθρο, να ξέρουν ότι το κράτος, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι πάντα κοντά τους για να τους ενισχύει και να τους εντάσσει με πιο εύκολους όρους στα Προγράμματα σχεδίων βελτίωσης, μεταποίησης και ό,τι άλλο αρμόζει ή επιζητούν.

Για τους παραπάνω λόγους που σας ανέφερα και προκειμένου να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς αξιοποιώντας την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, προχωρήσαμε και προχωράμε στον επανασχεδιασμό του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέροντας πιστώσεις ανάμεσα σε μέτρα και άξονες.

Προσπαθούμε ν' απελευθερώσουμε εκείνους τους πόρους που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε κατά προτεραιότητα εκείνες τις δράσεις που θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην αγροτική ανάπτυξη.

Στο νέο σχεδιασμό, πέρα από τα παραπάνω δεδομένα που σας ανέφερα, που δε μπορούσαν να παραγνωριστούν, λάβαμε υπ' όψιν και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η διαβούλευση έχει αρχίσει ήδη από τη διημερίδα του Ζαππείου στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου όπου και διατυπώθηκαν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

Η αναπροσαρμογή του χρηματοδοτικού σχήματος του Προγράμματος είναι πλέον επιβεβλημένη προκειμένου να εξοικονομηθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την ανασυγκρότηση και πληρωμή των καπνοπαραγωγικών περιοχών, αλλά και για να ενισχυθούν οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιμες πιστώσεις στο Πρόγραμμα.

Πέρα όμως από το κομμάτι του σχεδιασμού και την προτεινόμενη αναθεώρηση του Προγράμματος για το ακριβές περιεχόμενο της οποίας θα ενημερωθείτε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, από τον Πρόεδρο και από τα στελέχη της Διαχειριστικής Επιτροπής, κινηθήκαμε πραγματικά σε δυο βασικές κατευθύνσεις.

Πρώτον, στην κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων προς παραγωγούς κα επενδυτές που αναλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν και τα 3 χρόνια.

Έτσι, από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, πληρώθηκαν, ενισχύθηκαν 3.047 νέοι γεωργοί με συνολική δαπάνη 15,2 εκατομμύρια ευρώ, 891 σχέδια βελτίωσης ζωικής παραγωγής συνολικής δημόσιας δαπάνης 50 εκατομμυρίων και 256 σχέδια βελτίωσης φυτικής παραγωγής, συνολικής δαπάνης 9,2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης 218 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα, συνολικής δαπάνης 13,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα η διαδικασία αξιολόγησης και αποπληρωμής των ενισχύσεων έχει ομαλοποιηθεί αρκετά, μου έχουν πει πλήρως, εγώ κρατάω μερικές επιφυλάξεις πάντα για να ελέγχουμε, και οι πληρωμές στους δικαιούχους πραγματοποιούνται εντός λογικού χρονικού διαστήματος. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, για μια ακόμη φορά ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ πραγματικά ο χρόνος της πληρωμής.

Δεύτερον: Προχωρούμε στην ενεργοποίηση δράσεων που αναμένεται να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην ύπαιθρο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία έτσι ώστε να αυξήσουμε την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και τη σωστή χρήση αυτών των πόρων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει σωστή χρήση των δημοσίων δαπανών.

Ειδικότερα, πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν τα μέτρα που αφορούν τις ιδιωτικές δαπάνες του άξονα 3 στις περιοχές των πρώην ΟΠΑΑΧ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 370 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη νέα προκήρυξη λαμβάνεται υπ' όψιν και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική ύπαιθρο. Έτσι, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται αύξηση του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τουρισμό, σε 600.000 από 440.000 που ήταν στο Γ' ΚΠΣ με μία χορήγηση προκαταβολής από 20% στο 50% της εγκεκριμένης δαπάνης. Επίσης δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της ιδίας συμμετοχής από δανειακά κεφάλαια.

Οι δράσεις είναι γνωστές, τις γνωρίζετε και θα ήθελα να τονίσω ότι ενισχύονται δια μέσω αυτού του Προγράμματος και οι πυρόπληκτες περιοχές, διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων επενδύσεων με δράσεις όπως εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάνω απ' όλα μείωσης όλης της γραφειοκρατίας με την κατάργηση σημαντικού αριθμού εγγράφων που απαιτούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης ολοκληρώνεται η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων με τις 43 ομάδες τοπικής δράσης, αναπτυξιακές εταιρείες, που θα υλοποιήσουν τα τοπικά Προγράμματα LEADER στις επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης με μια συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 295 εκατομμυρίων ευρώ.

Πολύ σύντομα δε, εντός της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται η προκήρυξη για τα μεγάλα σχέδια βελτίωσης συνολικού ποσού γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ, όπου εκεί πλέον αυξάνουμε και το πλαφόν στα σχέδια βελτίωσης. Ένα σχέδιο βελτίωσης έχει ένα μάξιμουμ πλαφόν γύρω στις 500.000 ευρώ.

Ακόμα προχωρήσαμε σε οργανωτικές αλλαγές, στη διοικητική διαχειριστική δομή του Προγράμματος, ώστε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος, στην απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής, της αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στα Προγράμματά μας με στόχο την ταχύτερη απορρόφηση των διαθεσίμων πόρων.

Τελειώνοντας, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω ότι σ' αυτή την περίοδο θα πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να αξιοποιήσουμε τη συσσωρευμένη εμπειρία των περασμένων χρόνων, την εμπειρία όλων σας, την τεχνοκρατική εμπειρία των Διαχειριστικών Αρχών αλλά και την πολιτική βούληση όλων μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συμπληρώνεται από τα άλλα αναπτυξιακά Προγράμματα.

Σαν τέτοιο θα πρέπει να το δούμε, διότι σε καμία περίπτωση πλέον δε μπορούμε να έχουμε αλληλοκαλυπτόμενες δράσεις ούτε μεταξύ Προγραμμάτων άλλων Υπουργείων, και πολύ περισσότερο μεταξύ Προγραμμάτων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης του 1ου πυλώνα και του 2ου πυλώνα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ και μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Επιτροπή για να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλείο δίνεται από την ίδια την Επιτροπή αλλά και τις δυνατότητες μέσα από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Θέλουμε να ενισχύουμε, να βοηθήσουμε τη ρευστότητα των επενδυτών για όλα τα Προγράμματα που θέλουν να ενταχθούν στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Και αναφέρομαι πάντα στο δικό μας να το πω, ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα το διαχειριστεί ο κ. Διβάρης σε συνεργασία με την Επιτροπή εφ' όσον πάρουμε την έγκριση.

Απευθυνόμενη προς την Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας αυτή η δράση βάσει της οποίας μπορούμε να βοηθήσουμε με τους τρόπους που έχουμε προτείνει, τους επενδυτές να μπουν με καλύτερους όρους στις επενδύσεις, να μείνουν στην ύπαιθρο, διότι αυτό χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε βοήθεια, οι επενδυτές χρειάζονται βοήθεια και η Επιτροπή θεωρώ ότι με την πρόταση την οποία κι εμείς θα καταθέσουμε ολοκληρωμένα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους Έλληνες επενδυτές στην ελληνική ύπαιθρο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και να ευχηθώ καλή συνέχεια των εργασιών με όλες τις διαχειριστικές Επιτροπές των άλλων Υπουργείων και με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους οποίους είμαστε πάντα σ' έναν ανοιχτό διάλογο, δημιουργικό και αποτελεσματικό.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Συνέντευξη ΥπΑΑΤ στο Ρ/Σ "Αθήνα 9,84"

Συνέντευξη ΥπΑΑΤ στο Ρ/Σ "Αθήνα 9,84"
και στους Δημοσιογράφους Βασίλη Παϊκο και Μανώλη Κοττάκη, 24-6-2010
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Κατερίνα Μπατζελή είναι μαζί μας, κα Υπουργέ γεια σας.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καλημέρα σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας πέφτει ο πρώτος κλήρος από ότι ακούσαμε από χτες. Ο πρώτος κλήρος δηλαδή στην ΑΓΡΟΓΗ που είναι στην αρμοδιότητά σας και που καταργείται και φεύγει και κόσμος με συμβάσεις αορίστου χρόνου, έτσι δεν είναι;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν γνωστό, το είχαμε πει. Yπήρχαν συμβάσεις αορίστου χρόνου, συμβάσεις που είχαν υπογραφεί λίγο πριν γίνουν οι εκλογές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όλες αυτές είναι προεκλογικές;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Οι 269 συμβασιούχοι. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι να μειώσουμε τους οργανισμούς. Yπήρχαν οργανισμοί που είχαν συναρμοδιότητες, όχι πλεονάζον προσωπικό. Στα πλαίσια λοιπόν των συγχωνεύσεων των οργανισμών, όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θα συγχωνεύσουμε πολλούς οργανισμούς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταξύ αυτών είναι η ΑΓΡΟΓΗ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού συγχωνεύονται, διαλύεται η ΑΓΡΟΓΗ και εφόσον δημιουργηθούν θέσεις στον Οργανισμό Πληρωμών που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο έργο της ΑΓΡΟΓΗ θα γίνουν οι...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και θα μεταταγούν κάποιοι από εκεί, ναι. Κυρία Υπουργέ, ωστόσο βεβαίως είναι 100% θετικό βήμα οι συγχωνεύσεις, ακόμα και η κατάργηση οργανισμών άχρηστων. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δεχτούμε ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα από ότι θυμόμαστε που απολύονται άνθρωποι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, γιατί στη συνείδησή μας οι συμβάσεις αορίστου χρόνου είχαν χαρακτήρα μονιμότητας, έτσι δεν είναι; Και αυτό ίσως σημαίνει κάτι για το μέλλον.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι δε σημαίνει τίποτα για το μέλλον. Αυτό που γίνεται τώρα δεν σημαίνει αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Απλά και μόνο, όταν καταργείς έναν οργανισμό, όπου πλέον δεν έχει το ρόλο και το σκοπό για τον οποίον έγινε η πρόσληψη, ασχέτως το πώς έγινε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο οργανισμός και συνεπώς αντίστοιχα αντιμετωπίζονται και οι εργαζόμενοι. Είναι Α.Ε. η ΑΓΡΟΓΗ, είναι ανώνυμη εταιρεία, οπότε θα ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το Εργατικό Δίκαιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μαθαίνουμε ότι κάνατε μια εκδήλωση για τη μεσογειακή διατροφή και για την τυποποίηση που πρέπει να έχουν τα μεσογειακά προϊόντα. Αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι σε αυτή τη συγκυρία που διερχόμαστε είναι το γεγονός ότι εισάγουμε πολύ μεγάλο μέρος προϊόντων, τα οποία καταναλώνουμε από το εξωτερικό και τα ελληνοποιούμε, αυτοί που τα εισάγουν τα ελληνοποιούν, με συνέπεια να φτάνουν και στον καταναλωτή με πολύ μεγαλύτερη τιμή από όση θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν αυτό το σχέδιο το οποίο εσείς έχετε ετοιμάσει συνδέεται με αυτό το οποίο σας λέω τώρα, ωστόσο νομίζω ανήκει σαφώς στις αρμοδιότητές σας. Τι κάνουμε λοιπόν, τι κάνετε ούτως ώστε αντί να έχουμε πολύ μεγάλες εισαγωγές τέτοιων προϊόντων να εξάγουμε τα ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα μεσογειακά, τα μεσογειακής προελεύσεως;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που πολύ σωστά θέσατε, δηλαδή τις αθρόες εισαγωγές, υπάρχει μία σειρά από μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Πρώτον ότι ο Έλληνας παραγωγός θα πρέπει να πειστεί να παράγει διατροφικά προϊόντα ποιοτικά αναγνωρίσιμα και με χαμηλό κόστος. Κόστος που εμείς, εννοώ ως κράτος, ως Κυβέρνηση, ως δημόσιος τομέας, θα πρέπει να του το διασφαλίζουμε έχοντας σαφείς όρους αγοράς. Δηλαδή να μην υπάρχει το παραεμπόριο, να μην υπάρχει ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Το δεύτερο για τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές γενικά δεν απαγορεύονται, να πούμε τον γενικό κανόνα, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ασφαλώς, ασφαλώς.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν απαγορεύονται. Αυτό όμως που απαγορεύεται είναι να μην ελέγχονται οι εισαγωγές. Να μην ελέγχονται από πλευράς ποιότητας, αλλά και ποσότητας. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία κακή συνείδηση κάποιων εισαγωγέων, ή όσων εισάγουν και τα περιθώρια που τους αφήνει το κράτος ώστε να το κάνουν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σαφώς, γιατί μετά κερδοσκοπούν.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σε ότι αφορά το πρώτο τη συνείδηση, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι στα τελωνεία, προχωράμε σε ελέγχους στα τελωνεία. Είναι μάλιστα ένα πρόγραμμα το οποίο παρακολουθείται και ηλεκτρονικά. Σε ότι αφορά το πώς χρησιμοποιούνται οι εισαγωγές, εγκρίθηκε χθες μία πολύ μεγάλη επένδυση διαμέσου της ψηφιακής σύγκλισης, την οποία καταθέσαμε εμείς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να στήσουμε την ιχνηλασιμότητα. Είναι ένα σύστημα όπου όταν εισάγεται ή όταν παράγεται ένα προϊόν ελέγχεται μέχρι το ράφι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ελέγχεται ως προς τι κα Υπουργέ;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ελέγχεται η κυκλοφορία του. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες. Δεν είναι ότι εμείς καινοτομούμε με την ιχνηλασιμότητα, απλώς έχουμε καθυστερήσει στην ιχνηλασιμότητα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ζήτημα είναι κα Υπουργέ πως θα πείσετε και τους Έλληνες παραγωγούς να στραφούν σε προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε, όπως έκαναν για παράδειγμα στο Νευροκόπι που κάνουν κλαδικές συμφωνίες για την απορρόφηση της πατάτας ή στη Φλώρινα με τα φασόλια τέλος πάντων με τα όσπριά τους και τα λοιπά και να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή καλλιέργεια.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό λοιπόν έγινε εχτές. Να το πω απλά;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έγινε εχτές; Πείτε το λοιπόν.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πρέπει να πείσουμε τον παραγωγό ότι εμείς θα προωθούμε τα ποιοτικά προϊόντα τα παραδοσιακά, που φυσικά δεν είναι τα μοναδικά που μπορούμε να εξάγουμε ή να καταναλώνουμε. Αλλά εάν δεν υπάρχει το κίνητρο το καταναλωτικό και το παραγωγικό, ο παραγωγός δεν θα παράγει «δύσκολα» προϊόντα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προφανώς, αν δεν υπάρχει, βεβαίως.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα πάει στο εύκολο, στο χημικό, στο φυτοφάρμακο, στο μπόλιασμα, όλα αυτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό πάντως, το πώς θα πείσετε ή τι κίνητρα θα δώσετε, έρχεται να δέσει με την αιτία των αντιδράσεων των αγροτών. Θυμόμαστε ότι είσαστε η πρώτη Υπουργός η οποία αντιμετωπίσατε όταν αναλάβατε εξεγέρσεις, να το πούμε έτσι. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει από τότε ως τώρα και αν αυτά που λέτε σήμερα δίνουν απάντηση για να μην αντιμετωπίσετε μεθαύριο τα ίδια.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Οι δομικές αλλαγές στην αγροτική οικονομία και γενικά στην οικονομία δε λύνονται με ραβδάκι νεράιδας ή μάγισσας, πάρτε το όπως θέλετε. Όσα εμείς προωθούμε τώρα κι είναι έτοιμα, δημιουργούν καινούριες δομές. Δηλαδή το ποιοι θα εφαρμόσουν την αγροτική πολιτική, διότι δεν υπήρχαν δομές.
Μητρώο αγροτών, μητρώο εμπόρων, καινούριο σύστημα για τους συνεταιρισμούς, καινούριος κανονισμός για το συνδικαλισμό, φυτοφάρμακα, διεπαγγελματικές οργανώσεις που θα διαχειρίζονται από κοινού τα συμβόλαια που θα υπογράφουν οι παραγωγοί με τους εμπόρους, και περιορισμός-καθορισμός ανώτατου κέρδους από το χωράφι μέχρι το ράφι.
Αυτά είναι ήδη έτοιμα και θεωρώ ότι δεν υπήρξε άλλη Κυβέρνηση που να έχει νομοσχέδια έτοιμα να ψηφιστούν μέσα σε επτά μήνες, κάτω από τις γνωστές συνθήκες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μάλιστα, έχετε εικόνα πως αντιμετωπίζονται όλα αυτά ή τι δείκτης συνεργασιμότητας υπάρχει με τους ίδιους τους αγρότες και τους φορείς τους;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και τα συναρμόδια Υπουργεία;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: ʽΕνα νομοσχέδιο δεν περνάει άμα δε συνεργαστείς με τα συναρμόδια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έτσι είναι.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό είναι δεδομένο και πριν ακόμα το καταθέσουμε υπάρχουν γνωμοδοτήσεις και σύμφωνη γνώμη, αυτό είναι ουκ άνευ. Όσο για τους αγρότες, το 80% θέλουν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις και είμαστε μαζί τους και ένα 20% θέλει να εμείνουν στις κοινοτικές επιδοτήσεις. Εμείς σηματοδοτούμε ότι το τρόφιμο είναι η αιχμή του δόρατος.
Ο συνδυασμός διατροφικής ασφάλειας και ενεργειακής ασφάλειας, στην οποία πλέον συμμετέχουν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ίδιοι οι αγρότες, μπορεί να τους βάλει στο επίκεντρο της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ να κλείσουμε με μια ερώτηση για το ασφαλιστικό. Διαβάζω εδώ σήμερα στις εφημερίδες μία δήλωση, την οποία έκανε εχθές στο ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός ο κ. Παπακωνσταντίνου που λέει: «Αφού το προσδόκιμο των γυναικών είναι μεγαλύτερο των ανδρών, δεν νοείται να είναι μικρότερα τα όρια συνταξιοδότησής τους». Σας βρίσκει σύμφωνη αυτή η προσέγγιση;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Νομίζω ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου το ξέρει το ζήτημα με τον κ. Λοβέρδο, δεν μπορώ να πω κάτι, αυτά βγαίνουν από στοιχεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι αλλά τώρα να έρχεται ως επιχείρημα το προσδόκιμο ακούγεται κάπως, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τις γυναίκες-μητέρες;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακούγεται κάπως.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κοιτάξτε, αυτά νομίζω ότι βγαίνουν και από στοιχεία οικονομικά-στατιστικά, δεν είναι εύκολη ιστορία, το γνωρίζω. Αυτό όμως που θέλω να πω ως γυναίκα είναι το ότι ζούμε περισσότερο από τους άντρες δε βλάπτει ούτε τους άντρες, ούτε κανέναν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σωστό, σωστό! Αυτό να το πείτε στον κ. Παπακωνσταντίνου.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εμείς είμαστε καλά που μένουμε τελευταίες. Ερχόμαστε πρώτες και φεύγουμε τελευταίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να μην πληρώνετε πάντως το αντίτιμο της μακροζωίας σας, έτσι;

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι, είναι μεγάλο ζήτημα, δεν το σχολιάζω, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, προς Θεού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, καταλαβαίνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καταλαβαίνουμε απολύτως.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πάντως όλες αυτές οι προτάσεις για το ασφαλιστικό βγαίνουν με στοιχεία και τα στοιχεία αυτά δεν είναι μόνο εθνικού επιπέδου, αλλά και ευρωπαϊκού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να είστε καλά, γεια σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας γεια σας.

20 εκατ. Ευρώ για Προγράμματα Leader

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 24/6/10
20 εκατ. Ευρώ για Προγράμματα Leader στους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας
Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή υπέγραψε 3 συμβάσεις με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές εταιρίες των Νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας.
Οι συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων Ευρώ αφορούν την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013.

Σε δηλώσεις της, η κ. Κατερίνα Μπατζελή τόνισε:

«Η αναπτυξιακή προσπάθεια συνεχίζεται και εντείνεται. Οι 3 νέες συμβάσεις προστίθενται στις 17 που έχουμε ήδη υπογράψει, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ ώστε να δοθούν σαφή κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην Περιφέρεια.

Οι πολιτικές μας εξυπηρετούν τον στόχο της ενδυνάμωσης της αγροτικής οικονομίας που αποτελεί ανάχωμα στην ερήμωση, την εγκατάλειψη και τον μαρασμό της υπαίθρου.

Η ενίσχυση και η ανάπτυξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια είναι κεντρική πολιτική αυτής της Κυβέρνησης, και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθούν και τα προγράμματα Leader».

Πιο αναλυτικά:


Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
Δημόσια Δαπάνη: 6.150.000
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 9.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αφορά 14 Δήμους/ Κοινότητες (90 Δημοτικά/ Κοινοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.296,30 km2 και πληθυσμό 18.454 κατοίκους. Το πρόγραμμα με βάση το δίπολο «ποιοτικά προϊόντα - ήπια τουριστική ανάπτυξη», στοχεύει στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην πολυτομεακή επιχειρηματική ανάπτυξη με άξονα την αγροδιατροφική αλυσίδα και τα προϊόντα ποιότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, τη δημιουργία ενιαίου τουριστικού προϊόντος με άξονα το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό και βαρύτητα στο δυτικό τμήμα του Νομού, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, την προστασία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.


Ν. Καρδίτσας και Ευρυτανίας
Δημόσια Δαπάνη: 7.000.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 12.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας αφορά 14 Δήμους και 1 Κοινότητα (93 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.636,61 km2 και πληθυσμό 71.824 κατοίκους. Ο κεντρικός θεματικός άξονας για την αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας αποτελεί ένα κοινό όραμα των τοπικών φορέων. Γύρω από αυτόν διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική που περιλαμβάνει στόχους, όπως την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και την πρόσβαση στις αγορές, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και την αύξηση της επισκεψιμότητας, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση των ανισοτήτων, την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την τόνωση της εξωστρέφειας, την προώθηση ίσων ευκαιριών, την ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων.


Ν. Βοιωτίας
Δημόσια Δαπάνη: 6.500.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 11.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Βοιωτίας αφορά 17 Δήμους / Κοινότητες (38 Δημοτικά/ Κοινοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.372,75 km2 και πληθυσμό 57.186 κατοίκους. Η περιοχή είναι πλούσια σε ιστορία, τόπος περιήγησης και ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα εύφορο σε παραγωγή και πλούσιο σε εναλλαγές περιβάλλον. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής, την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας, την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας, σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα τοπικά προγράμματα LEADER στις ιστοσελίδες:


Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε.

Αυξημένη κινητοποίηση υπηρεσιών ΕΛΓΑ λόγω χαλαζόπτωσης

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 23/6/10
Αυξημένη κινητοποίηση υπηρεσιών ΕΛΓΑ λόγω χαλαζόπτωσης
Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης λόγω των πρόσφατων καταστρεπτικών καιρικών συνθηκών σε πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, με στόχο την άμεση καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών και την γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των αποζημιώσεων.
Ήδη άρχισε η καταγραφή των ζημιών με επιτόπιες αυτοψίες των γεωπόνων του οργανισμού για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες και η χαλαζόπτωση στις γεωργικές καλλιέργειες, ιδιαιτέρως των Νομών Καβάλας, Πέλλας, Πιερίας και του Βελβενδού Κοζάνης.

Θα ακολουθήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες των αναγγελιών και της σύνταξης των εκτιμητικών πορισμάτων ώστε οι πληγέντες αγρότες να εισπράξουν έγκαιρα τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ επιθυμεί να δηλώσει ότι παρακολουθεί στενά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Για αυτόν τον λόγο ο Πρόεδρος του Οργανισμού Θ. Σαρρής και ο Αντιπρόεδρος Χ. Χατζηαντωνίου θα επισκεφτούν αύριο το Βελβενδό Κοζάνης.

Θα ακολουθήσουν επισκέψεις και σε άλλες πληγείσες περιοχές.

Έγκριση κονδυλίων ύψους 155 εκατ. Ευρώ για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2010, πιστώσεων ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να διατεθούν στο πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ) και στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Μέτρου.
Στη Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) περιλαμβάνονται πρόσθετοι πόροι ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ έτσι ώστε, να ενταχθεί το σύνολο των 8.500 υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, πέραν των αρχικά εγκεκριμένων πιστώσεων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

«Δίνουμε τέλος στη πολύμηνη ταλαιπωρία των υποψηφίων από τις ανεύθυνες ανακοινώσεις της απελθούσας κυβέρνησης χωρίς προηγούμενα να έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διάθεσης των απαιτούμενων πόρων» τόνισε η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.

«Αποδεικνύουμε έμπρακτα τη βούληση μας να στηρίξουμε τους νέους που θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωργού, κυρίως όσους δραστηριοποιούνται σε μειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό ενισχύουμε τους νέους ανθρώπους μέσα σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στα δημόσια οικονομικά της χώρας» πρόσθεσε ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης.

Οι Περιφέρειες της χώρας μπορούν πλέον άμεσα να προχωρήσουν στην έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ώστε να καταβληθεί η πρώτη δόση του πριμ ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, οι εγκεκριμένοι Νέοι Γεωργοί του Μέτρου απολαμβάνουν, πέραν της ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης, πρόσθετα δικαιώματα όπως προτεραιότητα επιλογής και υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης καθώς επίσης και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Συνεδρίαση επιτροπής παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα κηρύξει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.
«Έχοντας δρομολογήσει την αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης της Γʼ Προγραμματικής Περιόδου, την ενεργοποίηση των Προγραμμάτων Leader ύψους 1,2 δισ. Ευρώ, την κατασκευή αρδευτικών έργων 758 εκατ. Ευρώ, την έγκριση σχεδίων βελτίωσης ύψους 60 εκατ. Ευρώ και την κατοχύρωση επιδοτήσεων 568 εκατ. Ευρώ για τους καπνοπαραγωγούς, τώρα δίνουμε το βάρος στο περιβάλλον. Στηρίζουμε καινοτόμα προγράμματα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που αφορούν την άρδευση» τονίζει σε δήλωση της η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.

Στην Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, οικονομικών φορέων και κοινωνικών εταίρων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν στις 9.30 πμ και θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα του ξενοδοχείου Κάραβελ.

750 εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση των αγροτικών επενδύσεων

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή ανακοινώνει την υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τα καθεστώτα ενίσχυσης των επενδύσεων γεωργών και κτηνοτρόφων του Μέτρου «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ).
«Ενισχύουμε σημαντικά τις αναπτυξιακές προσπάθειες και το αγροτικό εισόδημα στην ύπαιθρο, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τα δημόσια οικονομικά και τους πολίτες. Η αγροτική οικονομία αποτελεί κρίσιμο κρίκο στη συνολική προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης και της παραγωγικής δραστηριότητας» σημείωσε σε δήλωση της η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου αναμένεται να ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια ευρώ και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόκειται να ακολουθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας και την ανταγωνιστικότητας είναι ο βασικός μας στόχος. Και θα τον πετύχουμε» τόνισε ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ξεκινούν από 40% της επιλέξιμης επένδυσης και μπορούν να φτάσουν μέχρι το 75% για τους γεωργούς των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως, μεταξύ άλλων, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία των εδαφικών πόρων και την αποδοτική διαχείριση των υδάτων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την εισαγωγή καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής.

Μεγάλο ενδιαφέρον της Κίνας για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 21/6/10
Μεγάλο ενδιαφέρον της Κίνας για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα
Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Niu Dun και πενταμελή αντιπροσωπεία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη μέσα σε ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα, οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν εκτενώς τα πεδία συνεργασίας του αγροτικού τομέα, στα οποία δίνουν προτεραιότητα για ανάπτυξη και προώθηση.

Η κυρία Μπατζελή, αφού αναφέρθηκε στη διμερή συνεργασία των δύο Υπουργείων στον αγροτικό τομέα, εξέφρασε την επιθυμία της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.

Συγκεκριμένα, η Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ τηρεί αυστηρές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές, φυτοϋγειονομικές και ποιοτικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Από πλευράς Κίνας, οι αντίστοιχες προδιαγραφές για την εισαγωγή προϊόντων είναι διαφορετικές. Για να βεβαιωθείτε για την εξαιρετική ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας, προτείνω τη σύσταση Ομάδας Εργασίας εμπειρογνωμόνων για θέματα πιστοποίησης και ελέγχου, ώστε να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων προς την Κίνα».

Επιπλέον, η κυρία Μπατζελή εξήρε την αξία της Μεσογειακής Διατροφής και των προϊόντων της, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, τα οπωροκηπευτικά και η φέτα, τονίζοντας ότι: «Η Μεσογειακή Διατροφή είναι η αιχμή του δόρατος όχι μόνο για να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας αλλά για να αναδείξουμε την αγροτική οικονομία μας».

Ο Κινέζος Υφυπουργός, από την πλευρά του, επεσήμανε το ενδιαφέρον της Κίνας για την τεχνογνωσία και τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας της χώρας μας, σημειώνοντας ότι: «Γνωρίζουμε όχι μόνο την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας αλλά και τα ποιοτικά της προϊόντα, όπως το κρασί, το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Με τη συνεργασία σας, επιθυμούμε να γίνουν γνωστά σε όλες τις περιφέρειες της Κίνας, σε όλους τους πολίτες της Κίνας».

Στη συνέχεια, η Κινεζική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το ΕΘΙΑΓΕ και μονάδα υδατοκαλλιέργειας στη Λάρυμνα.

23 Ιουνίου 2010, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα"Προϊόντα Ελληνικής γης. Προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής, στην Ελλάδα και στον κόσμο - Στρατηγική προώθησης"

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 17/6/10

Ομιλία ΥπΑΑΤ στην Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τους αγρότες
Στην αξιοποίηση από τους αγρότες των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αναφέρθηκε σε ομιλία της σε σχετική ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.
"Όταν δίνουμε στους αγρότες ενεργειακό πλούτο, να ξέρουν ότι πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν για ένα άλλο πλούτο, εκείνο των τροφίμων. Αλλά κι εκείνο της περιφερειακής ανάπτυξης και της συμμετοχής τους στην κοινωνία της περιφέρειας" σημείωσε η Κατερίνα Μπατζελή, τονίζοντας ότι "οποιαδήποτε πολιτική της αγροτικής οικονομίας, θα πρέπει να αποτελεί ανάχωμα στην ερήμωση της υπαίθρου" ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι "ήρθε η ώρα της υλοποίησης της στρατηγικής που έχει ήδη χαραχθεί".

Η Υπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση της γεωργίας με τις ΑΠΕ και στην ενίσχυση της χρήσης της βιομάζας που "ανακυκλώνει τα αγροτικά υπολείμματα, είναι φιλική δραστηριότητα προς το περιβάλλον και συμβάλλει στη σωστή διαχείριση του νερού".

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Κατερίνα Μπατζελή αναφέρθηκε στους καπνοπαραγωγούς και την ένταξη τους στα διάφορα επενδυτικά Μέτρα του 'Aξονα 1 και 3 του Προγράμματος "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" με ταυτόχρονη συμμετοχή τους στα Μέτρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών όπως προβλέπονται από το ν/σ 3851/2010.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Υπουργού.

Έγκριση τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΑΣ Ζακύνθου

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 17/6/10
Έγκριση τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΑΣ Ζακύνθου
Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή και του Υφυπουργού κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών, έχουν υπογραφεί οι παρακάτω αποφάσεις:
Α) Έγκρισης τροποποίησης επιχειρησιακού προγράμματος της παρακάτω Οργάνωσης Παραγωγών με το αντίστοιχο ποσό ενίσχυσης:

"ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" του Νομού Ζακύνθου, 104.040 €

Β) Έγκρισης τροποποίησης σχεδίου αναγνώρισης της παρακάτω Οργάνωσης Παραγωγών με το αντίστοιχο ποσό ενίσχυσης:

"ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ" του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1.709.266 €

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεωργούδης Ανδρέας - Ιωσήφ, καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Αντιπρόεδροι : Μπαρλιάς Χρήστος, κτηνοτρόφος, με αναπληρωτή τον Πεβερέτο Παναγιώτη, κτηνοτρόφο.

Δραγατσίκης Ιωάννης, κτηνοτρόφος, με αναπληρωτή τον Βαϊόπουλο Γεώργιο κτηνοτρόφο, πρόεδρο της Ε.Κ.Σ. Καρδίτσας.

ΜΕΛΗ
Κατσούλας Νικόλαος, κτηνοτρόφος, με αναπληρωτή τον Δεκόλη Ιωάννη, κτηνοτρόφο.

Μαστρογιάννης Δημήτριος, κτηνοτρόφος, με αναπληρωτή τον Αντωνάκο Ιωάννη, κτηνοτρόφο.

Σβεντζίδης Θεόδωρος, κτηνοτρόφος, με αναπληρωτή τον Καπάρα Αλέξανδρο, οικονομολόγο.

Συμεωνίδης Δημήτριος, πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ , με αναπληρωτή τον Σατόλια Παύλο, πρόεδρο της ΕΑΣ Καλαβρύτων.

Γιαννακάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Κυλίτση Ανδρονίκη, εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.

Ζαγορίτης Αλέξανδρος, εκπρόσωπος των Κτηνοτρόφων που πρότεινε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με αναπληρωτή τον Γιαννιτσόπουλο Γεώργιο.

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 14/6/10

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 14/6/10
Διοργάνωση Ημερίδας "Προϊόντα Ελληνικής Γης, Προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής στην Ελλάδα και στον Κόσμο-Στρατηγική Προώθησης"
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής διοργανώνει την Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 6.30μμ, στο Ζάππειο Μέγαρο, ημερίδα με θέμα "Προϊόντα Ελληνικής Γης, Προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής στην Ελλάδα και στον Κόσμο-Στρατηγική Προώθησης".
Το γεωργικό διατροφικό προϊόν έχει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής για την Μεσογειακή διατροφή.

Τα ελληνικά προϊόντα ποιότητας αποτελούν τη μοναδική απάντηση για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα στις εμπορικές προκλήσεις, στον ανταγωνισμό από τα προϊόντα χωρών με χαμηλότερο κόστος παραγωγής αλλά και στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

"Η Ελληνική γεωργία περνά στην αντεπίθεση. Η Διατροφική Διπλωματία αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, αναδεικνύοντας τα Ελληνικά προϊόντα ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον" τόνισε η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, προσθέτοντας "Τα προϊόντα της Ελληνικής Γης, τα προϊόντα της Μεσογειακής Διατροφής αξίζουν να κατακτήσουν και να διατηρήσουν την πρώτη θέση στις επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών αλλά και των καταναλωτών όλου του κόσμου. Η διατροφική αξία του ελαιολάδου, των φρούτων και λαχανικών, του κρασιού, των γαλακτοκομικών, που παράγονται σε αφθονία στη χώρα μας, είναι αναμφισβήτητη, όπως επίσης και οι ευεργετικές ιδιότητές τους για την υγεία των καταναλωτών . Επομένως, αποτελεί μονόδρομο η υποστήριξη, ανάδειξη και προώθηση της ποιοτικής Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής, που σχετίζεται άμεσα με την παράδοση και τον πολιτισμό μας".

Η ποιότητα η ανταγωνιστικότητα και η παράδοση των ελληνικών μεσογειακών προϊόντων θα εξασφαλίζεται μέσα από την επισήμανση των προϊόντων αυτών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή πρωτοβουλία με τρεις άλλες χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο) ώστε η Μεσογειακή Διατροφή να ενταχθεί στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Η προώθηση και η προβολή της ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στηρίζει ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στο παγκόσμιο οικονομικό - εξαγωγικό περιβάλλον.

Η Ημερίδα "Προϊόντα Ελληνικής Γης, Προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής στην Ελλάδα και στον Κόσμο-Στρατηγική Προώθησης" θα αποτελέσει τόπο συνάντησης όλων όσων εμπλέκονται στην αγροδιατροφική αλυσίδα (παραγωγών, μεταποιητών, καταναλωτών, φορέων) όπως επίσης και εκείνων που μοιράζονται τις ίδιες σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, για την προστασία της υγείας του καταναλωτή αλλά και γενικότερα την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

17 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 14/6/10
17 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας
Η καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 17ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας, επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις γνωστές μας ερήμους, αλλά απειλεί και πολλές άλλες περιοχές της γης. Είναι γνωστό ότι η μετατροπή των εύφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, προκαλεί μείωση ή απώλεια της βιολογικής και οικονομικής παραγωγικότητας της γης.
Η ερημοποίηση της γης έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού και την απώλεια εύφορου εδάφους με συνέπεια ανυπολόγιστες απώλειες σε γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, καθώς επίσης και τη ραγδαία επιδείνωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Με αφορμή την ημέρα αυτή στέλνουμε το μήνυμα ότι η γεωργία, ως θεματοφύλακας της υπαίθρου και παραγωγός δημοσίων αγαθών, μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στην πρόκληση που ονομάζεται ερημοποίηση. Με τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων - μέσα και από το πρίσμα του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου - μπορεί να επιτευχθεί μια ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος της ξηρασίας και της ερημοποίησης γενικότερα.

Η εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών με σεβασμό στο περιβάλλον συντελούν επίσης στην άμβλυνση του φαινόμενου και στη διασφάλιση και διαφύλαξη των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

Χαράζουμε μια νέα κατεύθυνση για την 'πράσινη' ανάπτυξη και την αειφορία.

Μια τέτοια ανάπτυξη προϋποθέτει τη δημιουργική συμμετοχή τόσο των παραγωγών όσο και των τοπικών κοινωνιών ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις φαινομένων με παγκόσμια εμβέλεια που επηρεάζουν όμως τις τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξη. Ας αποτελέσει η σημερινή ημέρα, ημέρα συνειδητοποίησης του μεγέθους του προβλήματος και κατανόησης του γεγονότος ότι η γεωργία μπορεί και είναι ικανή να δώσει λύσεις.

Πρόγραμμα ΥπΑΑΤ

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - 10.30 πμ
Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή θα συμμετάσχει στην ημερίδα που διοργανώνει η ΠΑΣΕΓΕΣ με θέμα "Αξιοποίηση από τους αγρότες ορισμένων ρυθμίσεων του Νόμου 3851/2010 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (Ξενοδοχείο President, Λ. Κηφισίας 43).

Έγκριση προγράμματος ενεργητικής προστασίας έτους 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγκριση προγράμματος ενεργητικής προστασίας έτους 2010

Έως 15 – 7 – 2010 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων


Η νέα διοίκηση του ΕΛΓΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα προγράμματα προληπτικής προστασίας της παραγωγής , ειδικά σε εκείνες τις καλλιέργειες και περιοχές που έχει τεκμηριωθεί από επιστημονικές μελέτες η αποτελεσματικότητα των μέσων ενεργητικής προστασίας.

Με γνώμονα την αρχή ότι «η πρόληψη αποτελεί επένδυση» το Δ.Σ του ΕΛΓΑ ενέκρινε το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2010 συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για μέρος μόνο των συνολικών πόρων που σχεδιάζεται να επενδυθούν στον τομέα της πρόληψης τα επόμενα χρόνια.

Το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΕΛΓΑ σχεδιάζουν την περαιτέρω επέκταση και εδραίωση των προγραμμάτων προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών από φυσικούς κινδύνους. Για τον σκοπό αυτό έχει συνταθεί και εξετάζεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ ενός ευρύτερου προγράμματος συνολικού ύψους 120 εκ. ευρώ

Ειδικά για το 2010 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. είναι :
α) O αντιπαγετικός ανεμιστήρας, για την προστασία των εσπεριδοειδών από τον παγετό,
β) Η μετατροπή των πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους και
γ) Το αντιχαλαζικό δίχτυ, για την προστασία των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων , της ακτινιδιάς , των αμπελοειδών καθώς και της ροδιάς από το χαλάζι.
Οι περιοχές που ο ΕΛΓΑ θα επιχορηγήσει τον Αντιπαγετικό Ανεμιστήρα είναι :
οι Νομοί Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.
Οι περιοχές που ο ΕΛΓΑ θα επιχορηγήσει τα Αντιχαλαζικά Δίχτυα είναι οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15 - 7 – 2010.
Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή από τον ΕΛΓΑ για το 2010.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ,
1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ-ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή
€ 294.697.261 € 70.127.261 € 224.570.000

Τι είναι η προσέγγιση LEADER;
Η πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, δίνοντας την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη «διαδρομή» ανάπτυξή τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της LEADER II. Η πρωτοβουλία συνεχίστηκε, κατά τη 3η Προγραμματική Περίοδο, με την LEADER PLUS, στην ίδια λογική και φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών. Στην 4η Προγραμματική Περίοδο, μέσω της προσέγγισης LEADER, η οποία πλέον είναι ενσωματωμένη στο ΠΑΑ (Άξονας 4), εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα
σε αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με την «εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση», από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.
Σε ποιες περιοχές της χώρας εφαρμόζεται;
Η προσέγγιση LEADER υλοποιείται σε αγροτικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα
σε ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές. Οι επιλεγμένες περιοχές,
των οποίων το ποσοστό εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου 65% της έκτασης της χώρας, διαθέτουν συνοχή και επάρκεια πόρων. Ο πληθυσμός τους κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 150.000 κατοίκων, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα έως 5.000 κατοίκους.
Πώς σχεδιάζονται τα τοπικά προγράμματα και ποιοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή τους;
Τα τοπικά προγράμματα σχεδιάζονται από τις Ο.Τ.Δ. μετά από ενέργειες διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς εταίρους της κάθε περιοχής και χαρακτηρίζονται από πολυτομεακό σχεδιασμό και αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων της τοπικής οικονομίας. Τα προγράμματα υποβάλλονται για έγκριση από τις ενδιαφερόμενες Ο.Τ.Δ. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το οποίο αξιολογούνται. Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των Ο.Τ.Δ. και των αντίστοιχων τοπικών προγραμμάτων είναι ανοικτή στις σχετικές αγροτικές περιοχές και καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που διασφαλίζουν την άμιλλα μεταξύ των ομάδων που είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που εκπονούν και εφαρμόζουν τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της περιοχής αναφοράς τους. Συνιστούν κοινή δομή με νομική μορφή αυτή της Ανώνυμης Εταιρείας ή Κοινοπραξία, με ενδεικτικούς εταίρους Δήμους ή Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ, Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α.), φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ποιο είναι το περιεχόμενο των τοπικών προγραμμάτων;
Tα τοπικά προγράμματα της προσέγγισης περιλαμβάνουν τα εξής Μέτρα:

1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
2. Συνεργασία
3. Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων

1. Μέσω των παρεμβάσεων που αφορούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης επιδιώκεται:
• η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο
• η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο
• η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών
• η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
• η δημιουργία θέσεων απασχόλησης
• η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού
• η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η καλύτερη πρόσβασή τους στην αγορά
• η προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
• η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας / τεχνογνωσίας για τη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών
Στο παραπάνω πλαίσιο, μπορούν να ενταχθούν και επενδύσεις που αντιστοιχούν σε άλλους Άξονες του ΠΑΑ.
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν:
• Στήριξη της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
• Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
• Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
• Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
• Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
(Αναφέρεται στη δημιουργία βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, που αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών και τη συναφή μικρής κλίμακας υποδομή, όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, διαχείρισης υδατικών πόρων, πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κέντρα φροντίδας παιδιών, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.λ.π.).
• Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
• Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
• Ενισχύονται παρεμβάσεις σχετικές με διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τοπίου της αγροτικής υπαίθρου, μουσεία αγροτικής κληρονομιάς κ.λπ.
2. Μέσω του μέτρου που αφορά τη «Συνεργασία», ενισχύεται η εφαρμογή κοινής δράσης είτε μεταξύ περιοχών της χώρας είτε με χώρες άλλων κρατών – μελών ή τρίτων χωρών.
3. Μέσω του μέτρου που αναφέρεται σε «Δαπάνες λειτουργίας και απόκτηση δεξιοτήτων» στηρίζονται παρεμβάσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Δ., τις δεξιότητες και την εμψύχωση στην περιοχή.

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ 6.250.000
2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 6.700.000
3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 6.250.000
4 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.500.000
5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5.500.000
6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7.200.000
7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.000.000
8 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.700.000
9 ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.750.000
10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ 5.300.000
11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.300.000
12 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.700.000
13 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.250.000
14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ 5.500.000
15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 6.100.000
16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 6.100.000
17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ 6.250.000
18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6.250.000
19 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 6.250.000
20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ-ΟΑΔΥΚ 6.300.000
21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6.250.000
22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ 7.000.000
23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.000.000
24 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΕΝΑΚΑΠ 7.000.000
25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.300.000
26 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.750.000
27 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5.100.000
28 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6.500.000
29 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 7.500.000
30 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 6.150.000
31 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.750.000
32 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.000.000
33 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.000.000
34 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6.000.000
35 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ 6.400.000
36 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.750.000
37 ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.500.000
38 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 6.600.000
39 ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 6.500.000
40 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.300.000
41 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 5.200.000ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΑΑΧ

Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή
€ 787.628.854 € 212.891.850 € 574.737.004

O Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006.
Γενικός Στόχος
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας
Ειδικοί στόχοι
• Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Τα Μέτρα του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης (Δημοτικά Διαμερίσματα έως 3.000 κατοίκους) και κυρίως στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης των ΟΠΑΑΧ της 3ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠΑΑ-ΑΥ και ΠΕΠ). Συνολικά αναφερόμαστε σε 492 Καποδιστριακούς Δήμους σε όλους τους Νομούς της Χώρας, οι οποίοι είναι κυρίως ορεινοί / μειονεκτικοί.
Στο πλαίσιο του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν Μέτρα/δράσεις που στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, στη διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Μέτρο 311 « Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»
Το Mέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση, και που διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις:
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Μέτρο 312 « Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Το Mέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.
Στα πλαίσια του Μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις:
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
• Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

Μέτρο 313 « Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Το Mέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, την συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές

Μέτρο 321 « Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
Το Mέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο του Μέτρου εντάσσεται η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. Αφορά στην ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής καθώς και με την γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα.
Οι ενισχυόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως σημαντικές, να απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και να έχουν περιοδικό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα τουλάχιστον την τελευταία τριετία.

Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»
Το Mέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Το μέτρο αφορά - υπό προϋποθέσεις - παρεμβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων και δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς.
Μέτρο 323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»
Το Mέτρο περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις για τη προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.
Οι δράσεις οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιμες για την χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου αφορούν :
Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και συγκεκριμένα κτισμάτων/στοιχείων αγροτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια), τα οποία μόνο κατά το παρελθόν είχαν παραγωγική δραστηριότητα με σκοπό να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά και με την προϋπόθεση α) να διατηρήσουν την μη παραγωγική τους δραστηριότητα, β) να μην προκύπτουν έσοδα από τη χρήση τους και γ) να μην χρησιμοποιούνται ως κατοικία.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ LEADER

Έως σήμερα έχουν υπογραφεί 14 συμβάσεις Leader (+3 τη Δευτέρα) με τις παρακάτω Αναπτυξιακές Εταιρείες (Ομάδες Τοπικής Δράσης) και οι οποίες αφορούν στα αντίστοιχα ποσά Δημόσιας Δαπάνης:


Για τις 10 πρώτες δεν έχουν γίνει Δελτία Τύπου, θα περιληφθούν στο Δελτίο Τύπου της ημερίδας Θεσ/κης. Για τις τελευταίες 4 (σελ.2) έχουν γίνει ήδη Δελτία Τύπου.

1. Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Δ.Δ. 6,7 εκ. ευρώ και π/υ 10,07 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 17/5

2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.
Δ.Δ. 7,5 εκ. ευρώ και π/υ 12,04 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 17/5

3. Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Ε. – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Δ.Δ. 7 εκ. ευρώ και π/υ 11,86 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 19/5

4. Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.
Δ.Δ. 6,25 εκ. ευρώ και π/υ 10,08 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 19/5

5. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ Α.Ε.
Δ.Δ. 7 εκ. ευρώ και π/υ 11,25 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 21/5

6. Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.
Δ.Δ. 6,5 εκ. ευρώ και π/υ 9,61 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 23/5

7. Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου–Μαλεβυζίου–Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Α.Ε.
Δ.Δ. 6,75 εκ. ευρώ και π/υ 10,74 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 28/5

8. Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.
Δ.Δ. 6,1 εκ. ευρώ και π/υ 8,79 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 28/5

9. Δημοσυνεταιριστική “Έβρος” Α.Ε.
Δ.Δ. 6,25 εκ. ευρώ και π/υ 8,44 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 28/5

10. Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.
Δ.Δ. 6,1 εκ. ευρώ και π/υ 10,34 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 3/6

11. Αναπτυξιακή Δράμας A.E.
Δ.Δ. 6,6 εκ. ευρώ και π/υ 9,82 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 24/4

12. Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.
Δ.Δ. 7 εκ. ευρώ και π/υ 10,46 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 6/5

13. Αναπτυξιακή Δωδ/νήσου Α.Ε.
Δ.Δ. 6,3 εκ. ευρώ και π/υ 9,4 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 12/5

14. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.
Δ.Δ. 6,25 εκ. ευρώ και π/υ 9,06 εκ. ευρώ
ημερομηνία υπογραφής 12/5Τη Δευτέρα θα υπογραφούν:

1. Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε., Δ.Δ. 7 εκ. ευρώ και π/υ 10 εκ. ευρώ

2. Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε., Δ.Δ. 5,5 εκ. ευρώ και π/υ 10,5 εκ. ευρώ

3. Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., Δ.Δ. 6,4 εκ. ευρώ και π/υ 9,5 εκ. ευρώ


Συνολική Δημόσια Δαπάνη => 111,2 εκ. ευρώ

Μήνυμα της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνας Μπατζελή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Αθήνα, 4/06/2010

Μήνυμα της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνας Μπατζελή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
«Σήμερα στον πλανήτη που ζούμε τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, είναι: «Πολλά Είδη. Ένας Πλανήτης. Ένα Μέλλον» η διεθνής κοινότητα κάνει έκκληση να σταματήσει ο μαζικός αφανισμός των ειδών και να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των εκατομμυρίων ειδών που κατοικούν στα εδάφη, τα δάση, στις θάλασσες και τα βουνά του πλανήτη. Η υγεία μας, η ευημερία και το βιώσιμο μέλλον εξαρτώνται από αυτό το πολύπλοκο και ευαίσθητο δίκτυο οικοσυστημάτων και ζωής. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα είναι επιβεβλημένη η αλλαγή της νοοτροπίας μας ώστε να κυριαρχήσει η πράσινη ανάπτυξη. Τα μέτρα και οι πολιτικές που λαμβάνουμε είναι άρρηκτα δεμένες με την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πρέπει όλοι να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το περιβάλλον. Είναι επιτακτική ανάγκη να νιώσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα επιβίωσης. Εμείς υιοθετούμε ένα πρότυπο ανάπτυξης που υπηρετεί τον άνθρωπο και προστατεύει το περιβάλλον. Μέσα σε αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση κάνουμε μεγάλες ρήξεις αναδιαρθρώνοντας τους παραγωγικούς τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας, υποστηρίζοντας την πράσινη επιχειρηματικότητα και εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και πράσινες υποδομές. Σήμερα εκμεταλλευόμενοι την κρίση δημιουργούμε μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς και το μέλλον των παιδιών μας εγκαταλείποντας την ευκαιριακή ανάπτυξη και υλοποιώντας ένα βιώσιμο μέλλον με προοπτική. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων μας θα τα καταφέρουμε. Η σημερινή ημέρα είναι αφορμή για να κάνουμε απολογισμό. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία.
Ας μη ξεχνάμε τη φράση του Γκάντι: «Ο πλανήτης επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά όχι για να καλύψει την απληστία του».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Παρασκευή 4/6/2010, 5.30 μμ
Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή θα συμμετάσχει στην ημερίδα «Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας» όπου θα παρευρεθεί ο κ. Φραντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ξενοδοχείο Hilton).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού
για το έτος 2010»


Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή και του Υφυπουργού κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, υπογράφηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού για το έτος 2010 (ΚΑΝ(ΕΚ) 637/2008).

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύρια απασχόληση αγρότες, οι οποίοι αντλούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους εισοδήματος από την άσκηση της αγροτικής τους δραστηριότητας, καθώς και οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., οι οποίοι συμμετέχουν το 2010 σε σύστημα παραγωγής βαμβακιού μέσω της ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2 του AGROCERT.

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για την ενίσχυση του Προγράμματος, ανέρχεται σε 4.000.000 Ευρώ. Η τελική ανά στρέμμα ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 2.500 Ευρω.

Οι αιτήσεις ένταξης και πληρωμής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα έντυπα των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύναται οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλάβουν από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ το έντυπο της Αίτησης είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στη διεύθυνση: www.minagric.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις ένταξης/πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2010, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα www.agrocert.gr , στο τηλ.: 210 8231277 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrocetrt@otenet.gr