Ομιλία Κατερίνας Μπατζελή κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την εξυγίανση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

26 Οκτωβρίου 2010

Έμφαση στα ζητήματα προσωπικού κατά τη συζήτηση για την εξυγίανση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδωσε η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή από Βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα ζητήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των μισθών.
Ειδικότερα, η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι «το παρόν σχέδιο νόμου αναφέρει ρητώς ότι πρόκειται για μετατάξεις του πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες υπηρεσίες και όχι για απολύσεις. Για την εξεύρεση λύσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρονικού ορίου των διαπραγματεύσεων πέραν των δεκαπέντε μηνών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Η κ. Μπατζελή τόνισε επίσης ότι «για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πολιτικής των μεταφορών απαιτείται ένας συνολικός στρατηγικός, επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο οποίος θα θέσει σε νέες βάσεις και θα αξιοποιήσει τα μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτα έργα υποδομών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κυρίως στη Φθιώτιδα».

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας:

«Κύριε Πρόεδρε, με το παρόν σχέδιο νόμου γίνεται μια γενναία προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος των ελληνικών σιδηροδρόμων, ο εκσυγχρονισμός των οποίων μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν με αποσπασματικές πολιτικές και πελατειακές πρακτικές. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται τόσο το συντεχνιακό σύστημα που πολλές φορές λειτουργούσε ακόμα και ενάντια στα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων χωρίζοντάς τους σε προνομιούχους και μη προνομιούχους, όσο και στο ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο στο όνομα του οργανισμού κοινής ωφελείας, το μετέτρεψε σταδιακά σε οργανισμό κοινής ζημίας.
Μόνο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το χρέος του οργανισμού τριπλασιάστηκε λόγω της κακοδιαχείρισης και των ανεξέλεγκτων δαπανών μισθοδοσίας οι οποίες σήμερα φθάνουν το 70% του λειτουργικού κόστους του οργανισμού, ένα ποσό που ακόμα και με αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του Ο.Σ.Ε., τον καθιστούν μη ανταγωνιστικό όχι μόνο απέναντι σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές γραμμές αλλά απέναντι και σε άλλα ανταγωνιστικά μεταφορικά μέσα με τα οποία ο Ο.Σ.Ε. πρέπει να λειτουργεί συνδυαστικά για να προωθηθεί η ίδια η ανάπτυξη.
Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πολιτικής μεταφορών, κομβικό σημείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και της ίδιας της αποκέντρωσης, δεν μπορεί να περιστραφεί γύρω από το ζήτημα και μόνο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του κόστους του. Απαιτείται ένας συνολικός στρατηγικός, επιχειρησιακός σχεδιασμός ο οποίος πραγματικά προτείνεται από το νομοσχέδιο τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις ακόμα και εκείνων των κοινοτικών οδηγιών.
Η νέα εταιρεία Ο.Σ.Ε. όπως αυτή προκύπτει από τις συγχωνεύσεις και τον εκσυγχρονισμό των σημερινών ομίλων παραμένει δημόσια εταιρεία και οφείλει να έχει και έχει συμπληρωματικό ρόλο στην ανάπτυξη και των άλλων κλάδων, να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, να μην επιβαρύνει το δημόσιο και τον φορολογούμενο με κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη σωστή λειτουργία του και την αθέμιτη λειτουργία του αλλά και για την τήρηση τιμολογιακής πολιτικής βάσει διεθνών λογιστικών αρχών. Το ζήτημα της διαφάνειας σε όλη τη διαχείρισή του μπαίνει ως επικεφαλίδα και στο νέο πρόσημο αυτού του νέου οργανισμού. Η επαναξιολόγηση των σιδηροδρομικών δικτύων, της έκτασης και της λειτουργίας τους είναι ορθό να γίνει σε εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό επίπεδο.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι στα πλαίσια της περιφέρειας η Στερεά Ελλάδα, ο νομός Φθιώτιδας, διασχίζονται περίπου από διακόσια χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών με απασχολούμενο προσωπικό αρκετά υψηλό και με έργα υποδομών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα προς το παρόν από τη διοίκηση.
Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και ορισμένες παρατηρήσεις σε ορισμένα άρθρα επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός έχει κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές τόσο στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών όσο και με τις νέες ρυθμίσεις που μας πρότεινε σήμερα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ορισμένα επιπλέον στοιχεία τα οποία πιθανόν πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο.
Σχετικά με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 όπου έχει παρουσιάσει ήδη μια αλλαγή, παρά τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις, υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να προκαλέσουν επιπλέον επιβάρυνση στο δημόσιο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η παραχώρηση του management της εταιρείας θα μπορεί να ισοδυναμεί με μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης του ακινήτου εφόσον –και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί- έχει αποκτηθεί και ένα σημαντικό πακέτο μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις της παραγράφου αυτής είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν αφού εάν οι μισθώσεις αυτές δεν είναι εμπορικές όπως αναφέρεται, εν τούτοις γι’ αυτές λαμβάνεται μέριμνα σαν να είναι κλασικές εμπορικές μισθώσεις.
Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω τα ζητήματα του προσωπικού που μας έχουν αναφέρει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Θέλω να πω κατ’ αρχήν ότι έχουν λυθεί σημαντικά ζητήματα από τις αλλαγές που έγιναν προς θετική κατεύθυνση και αναφέρονται ρητώς πλέον ότι πρόκειται για μετατάξεις του πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες υπηρεσίες. Δεν γίνονται απολύσεις. Είναι σημαντικό ότι όσον αφορά τον καθορισμό του οργανογράμματος της επιχείρησης ο κατ’ αρχήν καθορισμός του αναγκαίου προσωπικού στην παράγραφο 2 αναφέρεται πολύ σωστά και καλώς αναφέρεται για να υπάρχει μια δέσμευση. Και είναι σημαντική αλλαγή όπου ο μεταφερόμενος διατηρεί το μισθολογικό κλιμάκιο ενώ συνεχίζει να υπάγεται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Εκείνο όμως που πιθανά ο Υπουργός θα πρέπει να δει με μία διαφορετική ματιά είναι στο άρθρο 19 το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας. Και εδώ σύμφωνα και με πρόταση της ίδιας της ΟΚΕ, προτείνει μια συλλογική διαπραγμάτευση και επέκταση του χρονικού ορίου των διαπραγματεύσεων, από δεκαπέντε μήνες αν μπορεί να πάει για κάποιες επιπλέον μέρες έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα της διαπραγμάτευσης σε συλλογικό επίπεδο.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε ότι ο εκσυγχρονισμός και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις απαιτούν πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για ρήξεις. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι δεν κάνει ρήξεις σε παλαιωμένες μεθόδους και πρακτικές. Αυτό το αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση.

Ευχαριστώ πολύ».

Δήλωση Κατερίνας Μπατζελή για την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αγροτικές ενισχύσεις

20 Οκτωβρίου 2010

«Οι κυρώσεις εις βάρος της χώρας να τίθενται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο» δήλωσε η κ. Κατερίνα Μπατζελή.

«Η ηγεσία της ΝΔ γνώριζε πολύ καλά τα αποτελέσματα της πελατειακής της και αδιαφανούς πολιτικής της και δεν δικαιούται να δηλώνει ότι αιφνιδιάστηκε από την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την άμεση επιβολή κυρώσεων ύψους 370 εκατ. ευρώ.
Είναι βέβαιο ότι ο Πρόεδρος της Ν.Δ κ. Σαμαράς θα πρέπει να λάβει πλέον υπόψη του και τις συνολικές κυρώσεις της περιόδου 2004-2007, συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ για το κλείσιμο με μαγικό τρόπο του ελλείμματος της χώρας σε ένα χρόνο…
Σε αντίθεση με τη Ν.Δ, οργανώσαμε το ΟΣΔΕ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μετά από έγκριση της ίδιας της Επιτροπής τον Αύγουστο θα δοθεί προκαταβολή των επιδοτήσεων τις επόμενες ημέρες ύψους 1,2 δισ. ευρώ στους αγρότες. Ενώ μέχρι σήμερα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν δοθεί 3,1 δισ. ευρώ στους αγρότες για άμεσες ενισχύσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat o αγροτικός τομέας της χώρας μας ήταν ο μοναδικός που παρουσίασε αύξηση της προστιθέμενης αξίας του κατά 1,9 %, έναντι του 1,5 % σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο προχώρησε σε ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ, αλλά προχώρησε και στην εξυγίανση του Οργανισμού μεταφέροντας τα βάρη ύψους 3,1 δισ. ευρώ του οργανισμού που το μεγαλύτερο μέρος του είχε γίνει κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Ν.Δ στον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι μηχανισμοί διαφάνειας, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και ο σαφής καθορισμός των αγροτικών μας πολιτικών αποτελούν τα βασικά στοιχεία διαλόγου με τους αγρότες, αλλά και με την ίδια την κοινωνία».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΣΚΑΪ 100.3 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗ ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

20 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα κ. Μπατζελή.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καλημέρα σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι ισχύει για την απόφαση της Επιτροπής να επιβάλει στη χώρα μας κυρώσεις;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι έχουμε ένα σύνολο κυρώσεων για την περίοδο 2004-2007, το οποίο φθάνει το 1,2 δισ. ευρώ. Και αυτό χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο άμεση αφορά τις ποινές που επιβάλλει η Ε.Ε στην Ελλάδα από τη μη σύσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληρωμών, το λεγόμενο ΟΣΔΕ, όπου επειδή δεν ολοκληρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόζεται ένα ποσοστό κυρώσεων της τάξης του 10-15% με βάση τον Κοινοτικό Κανονισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και ποιος φταίει που δεν ολοκληρώθηκε;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εμείς ως κράτος. Γενικά αναφέρομαι. Το σύστημα λοιπόν του ΟΣΔΕ τώρα όμως ολοκληρώθηκε. Φυσικά ταλαιπωρήθηκαν οι αγρότες και εμείς. Διότι καθυστερήσαμε να πληρώσουμε συνειδητά τις κοινοτικές επιδοτήσεις το 2009. Διότι είχαμε στόχο ότι πρέπει να κλείσει η ιστορία ενός μηχανογραφικού συστήματος… Πάρα πολύ απλά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Που αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τόσο απλό.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αποδείχθηκε λοιπόν ότι σε 9 μήνες το κλείσαμε και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής μας είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι αγρότες θα πάρουν τις επόμενες ημέρες προκαταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων με έγκριση της Επιτροπής ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Οπότε το σύστημα ΟΣΔΕ το κλείσαμε μέσα σε εννέα μήνες.
Γιατί είχαμε θέσει ως προτεραιότητά μας να κλείσει η ιστορία ενός μηχανογραφικού συστήματος.
Όσον αφορά τις επιδοτήσεις του ΕΛΓΑ, το περίφημο «πακέτο» Χατζηγάκη ύψους πλέον των 500 εκατ. ευρώ θα σας πω το εξής. Όλοι είχαμε υποστηρίξει και οι ίδιοι οι φορείς ακόμη, ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε δοθεί από πλευράς ΝΔ θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί, να είχε γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή ότι έχουν πάθει ζημιά οι αγρότες. Και αφού πάρουν την έγκριση, να δώσουν τα χρήματα σε εκείνους που πραγματικά τα δικαιούνται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν είχε κοινοποιηθεί;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καθόλου. Δόθηκαν, εάν θυμάστε, τον Ιανουάριο του 2009 και μέχρι τον Ιούνιο του 2009 μέσα από την αλληλογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχαν πάρει ούτε επιστολή για τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν αυτά τα χρήματα.
Εμείς τι έχουμε κάνει;
Ανασυγκροτήσαμε τον Οργανισμό του ΕΛΓΑ και συγκροτήσαμε ένα σύστημα διαφάνειας. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, αλλά εμείς το κάναμε γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε το σύστημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλάτε για την περίοδο που ήσαστε εσείς Υπουργός;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Και ψηφίστηκε και η τροπολογία για την ανάληψη των χρεών του ΕΛΓΑ από το Δημόσιο πριν μερικές ημέρες. Δεν έχει σημασία αν ήμουν εγώ ή τώρα ο κ. Σκανδαλίδης. Είναι Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Εμείς το χρέος του ΕΛΓΑ, 3,1 δισ. ευρώ, το οποίο έγινε επί της διακυβέρνησης της ΝΔ, το μεταφέραμε στον Εθνικό προϋπολογισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα αυτά τα λεφτά θα κληθούμε να τα δώσουμε πίσω;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Με αυτά τα χρήματα θα επιβαρυνθεί εκτιμώ το χρέος, ολίγον το έλλειμμα, αλλά δεν παύει όμως να είναι μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε τους φακέλους μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξέρουμε όλοι μας τι πολιτική κάνουμε και με ποιους συνομιλούμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλά μήπως αυτή η εξέλιξη και σε σχέση και με τα άλλα προβλήματα που έχουμε με τις ΔΕΚΟ, φέρουν πιο κοντά τα νέα μέτρα;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θέλω να σας πω το εξής. Ότι και αν δεν το κάναμε, το μόνο το οποίο θα είχαμε, θα ήταν ένας αδιαφανής, γκρίζος φάκελος, τον οποίο, όταν θα ερχόταν η Επιτροπή, εμείς θα έπρεπε να τον «κρύβουμε». Πόσο θα συνεχιζόταν αυτό; Προτιμήσαμε λοιπόν όλα στο τραπέζι, με διαφάνεια για να ξέρουμε πώς θα πληρώσουμε. Διότι έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να κλείσουμε το ταμείο του ΕΛΓΑ ή να επιβληθούν κυρώσεις. Αυτό λοιπόν έχει τελειώσει. Και θέλω να τονίσω το εξής επειδή ακούγονται διάφορες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρεί η ηγεσία της ΝΔ ότι αιφνιδιάστηκε από την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την άμεση επιβολή κυρώσεων ύψους 370 εκατ. ευρώ. Διότι γνώριζε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Και πάνω από όλα ο κ. Σαμαράς, ο οποίος είχε πει ότι με μαγικό τρόπο θα κλείσει το έλλειμμα του κράτους, προφανώς είτε δεν τον είχαν ενημερώσει είτε στο μαγικό δικό του κόσμο πρέπει να βάλει και το 1,3 δισ. ευρώ μέσα. Συνεπώς συνέχεια ανακαλύπτουμε καινούργια ζητήματα, τα οποία επιβαρύνουν καταρχήν εμάς τους ίδιους τους πολίτες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ανακαλύπτουμε συνέχεια πρόσθετα βάρη, τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Κυβέρνηση πώς θα τα καλύψει.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πώς θα τα καλύψει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δε ξέρω κατά πόσο μια τέτοια διαχείριση πλέον θεσμικά, όπως συμβαίνει παντού και κυρίως στην Ευρώπη, αυτά τα ζητήματα, να περνούν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το πώς διαχειρίζεται ένας υπουργός, ένας γενικός γραμματέας αποτελεί όχι μόνο ζήτημα διαφάνειας, αλλά και κοινωνικής υπευθυνότητας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σημασία έχει πώς θα διαχειριστούμε το παρελθόν μας, το οποίο έρχεται ως τεράστιο βάρος στις πλάτες όλων μας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Η διαπραγμάτευση αυτή που την ξέρει και ο κ. Σκανδαλίδης, είναι σκόπιμο να διαπραγματευθεί να πληρωθεί σε δόσεις. Φυσικά η διαδικασία είναι ότι μπορούμε να προσφύγουμε στα δικαστήρια, θα καθυστερήσουν, αλλά εμείς θα τα έχουμε πληρώσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν μπορούμε εμείς να πείσουμε ότι τα λεφτά αυτά δεν ήταν εθνικές ενισχύσεις;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν πείθονται. Αν είναι εθνικές ενισχύσεις, θα τα επιστρέψουμε εις διπλούν. Δε νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τέτοια πολιτική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Μπατζελή σας ευχαριστούμε πολύ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ» STAR FM ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

20 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η επιβολή προστίμου 343 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή για τις αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2004-2009. Έχουμε κοντά μας την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή. Καλημέρα κ. Μπατζελή.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καλημέρα σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να σας ενημερώσω για τη δήλωση του κ. Γιώργου Κασαπίδη, υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η προηγούμενη ηγεσία, δηλαδή εσείς, ίσως δε δικαιολογήσατε σωστά, όταν σας ζητήθηκαν εξηγήσεις από την Ε.Ε Δεν κάνατε κάποια έκθεση που να δικαιολογεί όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε και πιθανόν για αυτό το λόγο να μας επιβληθούν τέτοια πρόστιμα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καταρχήν ο κ. Κασαπίδης και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δικαιολογήσουν την επιβολή των προστίμων, πρόστιμα τα οποία απορρέουν από τη μη σωστή εφαρμογή του ΟΣΔΕ, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληρωμών, των ελέγχων οι οποίοι έγιναν και της εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής. Ο κ. Κασαπίδης καλό είναι πριν κατηγορήσει κάποιον, να γνωρίζει πολύ καλά τις κοινοτικές διαδικασίες και το τι διαπραγμάτευση έχει γίνει. Το μεγαλύτερο όμως πρόστιμο είναι αυτό του ΕΛΓΑ των κυβερνήσεων της ΝΔ, το γνωστό «πακέτο Χατζηγάκη», το οποίο παρά τις διαφωνίες μας, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όχι απλώς το αιτιολογήσαμε, αλλά προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις αδυναμίες, τις κακοτοπιές και την κακοδιαχείριση της ΝΔ απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απώτερο σκοπό να μην επιβληθούν πρόστιμα στη χώρα μας.
Όμως δεν υπάρχουν κουτόφραγκοι. Και ο κ. Χατζηγάκης και η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση είχε δώσει τις αποζημιώσεις στους αγρότες χωρίς καν να ενημερώσει την Επιτροπή για το τι προτίθεται να κάνει και μετά από έξι μήνες, δηλαδή τον Ιούνιο, δεν είχε στείλει καν αιτιολογημένη γνώμη για τις αποζημιώσεις που είχε δώσει από τον ΕΛΓΑ.
Εμείς τι κάναμε; Αλλάξαμε το καθεστώς του ΕΛΓΑ και το Δημόσιο πήρε στην πλάτη του 3,1 δισ. ευρώ, τα χρέη του ΕΛΓΑ τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά 70% κατά τη διάρκεια διαχείρισης της ΝΔ.
Πριν λοιπόν μιλήσει κάποιος, καλό είναι να διαβάζει, να γνωρίζει και να ξέρει τι ψηφίζει. Και ο κ. Κασαπίδης και η ΝΔ ξέρουν ότι πριν λίγο καιρό ψηφίσαμε την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, στα τέλη Αυγούστου, αλλά και τροπολογία για την κάλυψη των χρεών του ΕΛΓΑ, ώστε να βγει αναβαθμισμένος, ξεχρεωμένος και να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες.
Και η κακοδιαχείριση φαίνεται κ. Σιμόπουλε. Και εδώ θέλω να πω το εξής: Ότι η διαχείριση που είχα κάνει εγώ ως Κατερίνα Μπατζελή, ως Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ως πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και συνεχίζεται με τον κ. Σκανδαλίδη, είναι ότι στήσαμε το ΟΣΔΕ για πρώτη φορά μέσα σε 9 μήνες, με συμμετοχή των ίδιων των αγροτών, με θυσίες, γιατί καθυστερήσαμε να τους πληρώσουμε.
Αύριο όμως πληρώνεται το 50% των κοινοτικών επιδοτήσεων για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά. Δηλαδή οι αγρότες θα πάρουν 1,3 δισ. ευρώ. Συνολικά οι επιδοτήσεις, οι νόμιμες, οι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατοχυρωμένες επιδοτήσεις, από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι το Σεπτέμβριο, ήταν 3,5 δισ. συν 1,5 δηλαδή 5 δισ. ευρώ συνολικά. Δηλαδή, οι αγρότες καθαρά χωρίς καμία κοινοτική επιβολή κυρώσεων πήραν το ¼ του ΕΣΠΑ, ως κοινοτικές επιδοτήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύουν αυτές οι επιδοτήσεις που θα πάρουν τώρα οι αγρότες, επειδή υπάρχει το κακό προηγούμενο; Και αν ένας αγρότης έχει πάρει κάποια επιδότηση παράνομα, θα του παρακρατηθεί κάτι;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πολύ σωστό ερώτημα κ. Σιμόπουλε. Η δυνατότητα προκαταβολής πληρωμών δίνεται από την Επιτροπή και δόθηκε στα μέσα Αυγούστου, διότι διαπίστωσε τότε η ίδια η Επιτροπή από δειγματοληπτικούς ελέγχους που έκανε ότι πηγαίνει πολύ καλά η εφαρμογή του ΟΣΔΕ. Συνεπώς για το 1,5 δισ. δεν μπορεί να έχουμε κυρώσεις, διότι είναι κατόπιν εντολής, απόφασης της ίδιας της Επιτροπής.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα. Κάποιοι παραγωγοί εντάσσονται στο ποσό της παρατυπίας, των κυρώσεων, κτλ. Προφανώς πλέον ισχύει ο κανονισμός περί εξατομίκευσης. Δεν μιλάω για τον ΕΛΓΑ. Μιλάω για τις υπόλοιπες ποινές. Αλλά είναι στο χέρι του κράτους αν θα το εφαρμόσει ή θα το πληρώσει από τον εθνικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς, καλούμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση να πληρώνουμε χρέη κακοδιαχείρισης της ΝΔ και να επιβαρύνουμε το έλλειμμα και το χρέος της Ελλάδας, ανάλογα με το πώς θα γίνει η διευθέτηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα είναι θέμα του κράτους αν θα το πληρώσει το ίδιο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Είναι πολιτική επιλογή του ίδιου του κράτους να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, διότι και δύσκολο είναι να γίνουν οι επιστροφές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι είναι ανέφικτο και πολιτικά και οικονομικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και όχι ηθικά για τους αγρότες που τους έταξαν ό,τι τους έταξαν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ήταν μια γκρίζα περιοχή, την οποία καλείται να καλύψει ο εθνικός προϋπολογισμός. Και να καλύψει όχι μόνο τις πελατειακές σχέσεις. Χτες και σήμερα συζητάμε το θέμα της ΑΓΡΟΓΗΣ στη Βουλή. Ένα άλλο σκάνδαλο του κ. Υπουργού της τότε διακυβέρνησης. Ένα σκάνδαλο το οποίο έχει κατακριθεί και από βουλευτές της ΝΔ και από την ίδια την κοινωνία και πάνω από όλα την τοπική κοινωνία, όπου υπήρχαν οι προσλήψεις της ΑΓΡΟΓΗΣ. Έχουμε τα χρέη της ΑΓΡΟΓΗΣ. Δυστυχώς ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση να διώξουμε 269 νέα παιδιά, τα οποία προσελήφθησαν όχι με σωστές διαδικασίες. Μη νομίζετε ότι είμαστε «χαρούμενοι» όπου 270 παιδιά θα βρεθούν τώρα στο ταμείο ανεργίας. Αλλά δυστυχώς δεν προσελήφθησαν με σωστές διαδικασίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Μπατζελή σας ευχαριστούμε πολύ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κι εγώ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ - ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & πρ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στις 16 Οκτωβρίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής.
Η ημέρα αυτή έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη πάσχουν από χρόνιο υποσιτισμό, καθώς υποφέρουν από έλλειψη τροφίμων.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η διατροφή δεν είναι μόνο ανάγκη για επιβίωση.
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
Είναι ζήτημα παγκόσμιου πολιτισμού.
Είναι κομβικό θέμα της ανακατανομής των πόρων στον πλανήτη μας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής είναι όμως και μια ευκαιρία να προβληματιστούμε και να αναθεωρήσουμε την πολιτική της διατροφικής ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Θέματα, όπως η ποιότητα των τροφίμων, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, η εγγύηση της αναγνωρισιμότητας των παραδοσιακών προϊόντων πρέπει να αποτελούν τη μεγάλη στρατηγική μας.
Η Μεσογειακή δίαιτα, η Ελληνική Διατροφή, είναι από τα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα της χώρας μας καθώς συνδυάζει τον πολιτισμό και την υγιεινή διατροφή.
Αποτελεί πλέον στοίχημα για την Ελλάδα η προβολή της Μεσογειακής δίαιτας με σκοπό να καταστεί η ίδια καθώς και τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, πρότυπα υγιεινής διατροφής.
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η καθοριστική συμβολή της στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

Η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται τους τελευταίους 14 μήνες στην εξόφληση λογαριασμών των συμβεβλημένων γιατρών Φθιώτιδας με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου.
Ειδικότερα, η κ. Μπατζελή στην ερώτησή της προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο τονίζει ότι οι συμβεβλημένοι γιατροί έχουν φθάσει σε αδιέξοδο με αποτέλεσμα να σκέφτονται άμεσα το ενδεχόμενο διακοπής της συνεργασίας τους με τον ΟΠΑΔ.
Η ταλαιπωρία για τους ασθενείς-ασφαλισμένους εντείνεται ακόμη περισσότερο, καθώς πολλές απαραίτητες εξετάσεις δεν πραγματοποιούνται γιατί δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ του 1991, ενώ μέχρι σήμερα οι εξετάσεις ήταν κοστολογημένες και αποδεκτές από τον ΟΠΑΔ και το πρόβλημα επιλυόταν με Υπουργικές Αποφάσεις.

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης.


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ΟΠΑΔ Φθιώτιδας

Υπουργέ,
Παρατηρείται πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση λογαριασμών των συμβεβλημένων ιατρών της Φθιώτιδας με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Η καθυστέρηση αγγίζει τους 14 μήνες, συγκεκριμένα σήμερα εξοφλούνται λογαριασμοί του Σεπτεμβρίου 2009.
Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδας οι συμβεβλημένοι ιατροί προτίθενται να διακόψουν τη συνεργασία με τον ΟΠΑΔ γεγονός που θα έχει τραγικά αποτελέσματα για τους ασθενείς-ασφαλισμένους.
Ταυτόχρονα πάρα πολλές εξετάσεις απαραίτητες για πολλούς ασθενείς δεν πραγματοποιούνται γιατί δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. του 1991.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι παραπάνω εξετάσεις ήταν κοστολογημένες και αποδεκτές από τον ΟΠΑΔ και το πρόβλημα επιλυόταν με Υπουργικές Αποφάσεις.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια μέτρα θα λάβει για την επίσπευση της εξόφλησης των συμβεβλημένων ιατρών του ΟΠΑΔ;

2. Πως εξελίσσεται η έκδοση νέου Π.Δ. και των σχετικών αποφάσεων για τη διεύρυνση της λίστας των εξετάσεων που καλύπτονται από τον ΟΠΑΔ;
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ» ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 1 ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΥΣ 90,4 ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ


14 Οκτωβρίου 2010

Υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας των ΔΕΚΟ ως απαραίτητο «συστατικό» ενός κράτους προνοίας υπό την προϋπόθεση της πλήρους εξυγίανσής τους, ώστε να μη λειτουργούν σε βάρος του ελληνικού λαού, τάχθηκε σε σημερινή της συνέντευξη στο Κανάλι 1 του Πειραιά 90,4 η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή.
Ερωτώμενη για τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ο κ. Σαμαράς, αντί να κάνει εποικοδομητική πολιτική για να ξεπεραστεί η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, αποποιείται των πολιτικών δυνατοτήτων του και αναλώνεται με τις διαφορετικές τάσεις που κυριαρχούν στο ίδιο του το κόμμα.
Ταυτόχρονα, η κ. Μπατζελή αναφέρθηκε στη Ν.Δ, η οποία, όπως είπε, επιστρατεύει μηχανισμούς «λήθης» και εγείρει θέμα «συγνώμης» του Υπουργού Οικονομικών για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης σε μια προσπάθεια να εξιλεωθεί η ίδια απέναντι στους Έλληνες πολίτες και να καλύψει τα σκάνδαλα του Βατοπεδίου, των ομολόγων, της κακοδιαχείρισης στο δημόσιο τομέα.

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης.

Δημ: Βλέπουμε από το πρωί ότι άνθρωποι που είναι 24 μήνες απλήρωτοι, αυτή τη στιγμή είτε να απομακρύνονται με χρήση χημικών από την Ακρόπολη, είτε να συλλαμβάνονται...

Δεν είναι η καλύτερη εικόνα που παρουσιάζουμε ως χώρα και μάλιστα σε ζητήματα τα οποία δείχνουν τον πολιτισμό της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο. Όμως, από την άλλη πλευρά, τα ζητήματα τόσο της απασχόλησης όσο και των άλλων εκκρεμοτήτων, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν, θα πρέπει να λυθούν άμεσα και να το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Δημ: Μου λέτε ότι οι ίδιοι δεν βοηθούν σε αυτό;

Το θέμα των συμβάσεων και της τροποποίησης που είχε κάνει ο κ. Σαμαράς, το υπουργείο Πολιτισμού το αντιμετωπίζει σήμερα και προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια του εφικτού.

Δημ: Το ίδιο συμβαίνει και στις ΔΕΚΟ; Είδαμε χθες την τεράστια αύξηση των ζημιών. Θα πρέπει να έχουμε μείωση μισθών ή να σταματήσουν να «πέφτουν» χρήματα στις ΔΕΚΟ;

Το ζήτημα των ΔΕΚΟ θα μου επιτρέψετε να το χωρίσω σε τρία μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο σε ένα σύγχρονο κράτος να υπάρχουν οργανισμοί κοινής ωφελείας. Δεύτερον, θα πρέπει να εξεταστεί το πώς διαχειρίζονται διαχρονικά και μελλοντικά αυτοί οι οργανισμοί. Και τρίτον, ο ρόλος αυτών των ΔΕΚΟ, των καινούριων ΔΕΚΟ, των εκσυγχρονισμένων, στην ανάπτυξη αυτής της χώρας. Εάν μπούμε στην επικοινωνιακή δίνη του μισθολογίου και του κόστους λειτουργίας των ΔΕΚΟ οι οποίες βρίσκονται σε πτώση αυτή τη στιγμή και όντως δεν λειτουργούν καλά, λειτουργούν εις βάρος της ίδιας της κοινωνίας θα έλεγα, τότε φεύγουμε από τη βασική αρχή ότι ένα κράτος πρέπει να έχει και φορείς κοινής ωφελείας, ασχέτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Δημ: Δε νομίζω ότι είναι αρκούντως νεοφιλελεύθερο να μη θέλει ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, να πληρώνεται ο αντίστοιχος στο δημόσιο με τα τριπλάσια χρήματα…

Ακριβώς αυτό τόνισα, ότι υπάρχει μία διαστρέβλωση πάνω στο τι σημαίνει ΔΕΚΟ στην Ελλάδα και πιθανόν και σε κάποιες άλλες χώρες. Καμία επιχείρηση δημόσιου οφέλους δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστική –μισθολογικά πάντα μιλάω- σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Το θέμα είναι πώς αυτοί οι δύο διαφορετικοί τομείς, που παράγουν μία διαφορετική οικονομία, είναι συμπληρωματικοί στην πορεία ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή στον ΟΣΕ, το να πάμε και να κρίνουμε μόνον μισθολογικά την κατάστασή του, νομίζω ότι είναι λάθος. Φυσικά ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι 12 δις είναι ο δανεισμός των ΔΕΚΟ τα τελευταία χρόνια. Και το 2007, όταν η ΝΔ προσπαθούσε να το κάνει «σημαία» της εκσυγχρονιστικής της πολιτικής, αντί να τον εξυγιάνει, αύξησε το κόστος του κατά 32% περίπου. Αυτό όμως, πέρα και έξω από την κακή διαχείριση, πρέπει πάνω απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε εάν θέλουμε ΔΕΚΟ –που θέλουμε- και δεύτερον, πώς εκσυγχρονίζουμε τις ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα τον τομέα των μεταφορών, που να είναι συμπληρωματικός με όλες τις άλλες αν αναπτυξιακές πολιτικές. Και πώς με τη λειτουργία των ΔΕΚΟ καλύπτονται ανάγκες απομακρυσμένων περιοχών ή ανάγκες κοινωνικών στρωμάτων τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα μεταφορικά μέσα.

Δημ: Βλέπουμε μία στοχοποίηση που συνεχώς εντείνεται στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών. Δεν ασκεί πολιτική που στηρίζεται από την κυβέρνηση; Εφαρμόζει δική του πολιτική;

Νομίζω ότι η τελευταία στοχοποίηση έχει γίνει από τη ΝΔ κατά του κ. Παπακωνσταντίνου, με το να βγει να ζητήσει συγνώμη γιατί έκανε έναν υπαινιγμό -όχι αναφορά- στο όνομα του κ. Καραμανλή περί διεφθαρμένης χώρας. Που δεν ειπώθηκε έτσι, ούτε ακριβώς έτσι, που δεν είχε γίνει αναφορά για κανέναν πρωθυπουργό. Κλείνω όμως την παρένθεση αυτή. Πιστεύω ότι η ΝΔ έχει κολλήσει στο θέμα της συγνώμης εκ μέρους του κ. Παπακωνσταντίνου διότι στην ουσία προσπαθεί να εξιλεωθεί και η ίδια απέναντι στον ίδιο τον Καραμανλή. Εάν θεωρεί ότι με ένα συγνώμη του κ. Παπακωνσταντίνου έναντι του κ. Καραμανλή, γίνεται μία κάθαρση όλων των βεβαρυμμένων υποθέσεων που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ, νομίζω ότι πρώτον, ομφαλοσκοπούν και δεύτερον ότι δεν ενδιαφέρεται η κοινωνία εάν ο κ. Παπακωνσταντίνου ζητήσει συγνώμη στον κ. Καραμανλή για τα πέντε χρόνια διακυβέρνησής του. Είναι πέρα και έξω από την πραγματικότητα η ΝΔ, προσπαθεί να λύσει τα εσωτερικά της ζητήματα ενώ η κοινωνία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει άλλα ζητήματα πολύ πιο σοβαρά.

Δημ: Η ΝΔ έχει προαναγγείλει ότι όταν θα έρθει στην εξουσία θα συστήσουν εξεταστική για να βρουν ποινικές ευθύνες ενός και μόνο προσώπου, του κ. Παπακωνσταντίνου…

Μιλάτε πάντα για τη διαδικασία του μνημονίου και τον τρόπο διαχείρισης. Η ΝΔ προφανώς στοχοποιεί την οικονομική πολιτική, διότι διαμέσου αυτής της στοχοποίησης προσπαθεί να καλύψει τα σκάνδαλα του Βατοπεδίου, των ομολόγων και όλης της κακοδιαχείρισης. Θέλετε να δούμε τις ΔΕΚΟ που η ζημία αυξήθηκε κατά 31% από το 2007 μέχρι το 2009, σε μία περίοδο που ο κ. Χατζηδάκης προσπαθούσε να εκσυγχρονίσει κι είχε μεγαλόπνοο σχέδιο; Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετάξει το μπαλάκι στο τερέν του ΠΑΣΟΚ για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από μεγάλα προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη τόλμη και με μεγάλες μεταρρυθμίσεις προσπαθεί να επιλύσει και όχι να φυγοπονήσει. Με αυτή την τακτική λύνει και εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ, όταν και η κ. Μπακογιάννη αποχωρεί, δημιουργεί ένα άλλο κόμμα και ο κ. Σαμαράς προσπαθεί να ενοποιήσει ξανά με λαϊκό τρόπο την κοινωνική βάση της ΝΔ.

Δημ: Συμφωνείτε δηλαδή με τον κ. Μητσοτάκη ότι ο κ. Σαμαράς είναι λαϊκιστής;

Συμφωνώ με την άποψη ότι ο κ. Σαμαράς, αντί να κάνει εποικοδομητική πολιτική για να ξεπεράσουμε τη μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, αποποιείται αυτές τις πολιτικές δυνατότητες που έχει και εμπλέκεται σε μία εσωστρέφεια που το κόμμα του τον προκαλεί να κάνει.

Δημ: Εάν η χώρα δεν καταφέρει επιτυχώς να βγει στις αγορές το 2012, βλέπετε νέο μνημόνιο; Και άρα νέα μέτρα;

Η κυβέρνηση, έστω κι αν μας κρίνουν πολύ αυστηρά ότι ακολουθούμε μία σκληρή πολιτική, περιοριστική σε πάρα πολλές δαπάνες προς κοινωνικά στρώματα, ένας είναι ο βασικός μας στόχος. Ότι πρέπει να κλείσουμε όσο το πιο δυνατόν γρήγορα τις υποχρεώσεις μας προς το μνημόνιο, δηλαδή προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το ΔΝΤ που μας έχουν δανείσει. Εδώ θέλω να ξεχωρίσω δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Όταν μιλάμε για αναδιάρθρωση του χρέους, οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι το πώς θα γίνει πιθανά η νέα αποπληρωμή του δανείου, που μας έχουν δανείσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΔΝΤ. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για αναδιάρθρωση του χρέους, των οφειλών της Ελλάδας προς τους ιδιώτες, που εντάσσεται στο χρέος των 310 δις ευρώ, ένα τεράστιο ποσό σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα ενός καινούριου μνημονίου το έχει αποσαφηνίσει πλήρως τόσο ο πρωθυπουργός όσο κι ο κ. Παπακωνσταντίνου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκεται σε συζήτηση για το χρόνο αποπληρωμής του δανείου των 110 δις ευρώ, γιατί είναι μια υπόθεση που αφορά τις χώρες που μας έχουν δανείσει. Και δεύτερον, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ακολουθεί μέτρα και σταθμά έτσι ώστε να βγούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την κρίση την οποία βρισκόμαστε. Εξ ου και ο προϋπολογισμός τον οποίο καταθέτει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Δηλώνει ότι εφαρμόζει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν το έλλειμμα πολύ πιο κάτω –έστω σε μικρή ποσοστιαία διαφορά- από αυτό το οποίο είχε εγγραφεί στο μνημόνιο.

Δημ: Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα νέου μνημονίου;

Νέο μνημόνιο δεν υπάρχει. Οι χώρες που μας έχουν δανείσει, που έχουν πάρει εντολή από την εθνική Βουλή τους, θα συζητήσουν τους όρους με τους οποίους θα πάρουν πίσω τα χρήματα που μας έχουν δανείσει. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη συγκέντρωση αποπληρωμής των ομολόγων το 2012 και 2013. Αυτό το ποσό πνίγει την ελληνική οικονομία και σφίγγει πολύ τα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα. Πιθανόν οι ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον δουν ότι η υλοποίηση των πολιτικών αναδιαρθρώσεων της οικονομίας, μεταρρυθμίσεων προχωράει πολύ καλά, να ζητήσουν την έγκριση της εθνικής Βουλής της κάθε χώρας να μεταφέρουν την αποπληρωμή μετά από κάποια χρόνια.

Δημ: Θα έχουμε τα πορίσματα για την πολύκροτη υπόθεση του Βατοπεδίου. Απ’ όσο μαθαίνουμε θα υπάρξουν και παραπομπές. Ήταν μόνο πολιτικό σκάνδαλο;

Προφανώς όχι.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 RADIO 97,2 F.M KΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΧΩΜΕΝΙΔΗ

Στη νικηφόρο πορεία του Κλέαρχου Περγαντά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην αναγκαία και ενεργό συμμετοχή πολιτικών και πολιτών για την επιτυχία του Καλλικράτη, αναφέρθηκε η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Ant1 97,2 FM και στους δημοσιογράφους Βασίλη Αδαμόπουλο και Χρήστο Χωμενίδη.
Η κ. Μπατζελή αναφέρθηκε –μεταξύ άλλων- στον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου, στην αναγκαία ύπαρξη του μνημονίου ως τρόπου χρηματοδότησης, αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλανίζουν τον Έλληνα πολίτη.
«Το μνημόνιο μας διευκόλυνε να λειτουργήσουμε ως κράτος τα επόμενα χρόνια, έως ότου υλοποιηθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι δομικές αλλαγές, οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια», τόνισε η κ. Μπατζελή.

Αναλυτικά, η συνέντευξη έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Μπατζελή πώς αισθάνεστε που είστε το πρόσωπο για το οποίο είπαν πολλοί ότι ουσιαστικά έγινε ο ανασχηματισμός;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καταρχήν να πω ότι ο ανασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον είδηση. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο μετράει από εδώ και πέρα είναι η εφαρμογή των πολιτικών και του προγράμματος που έχει δρομολογήσει η Κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ωραία. Θα τα πούμε όλα αυτά. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνεστε εσείς που είστε εκτός Κυβέρνησης;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι ότι έχω πλέον χρόνο για να συμμετέχω ενεργά στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Και προσπαθώ, εγώ και οι άλλοι βουλευτές να αναδείξουμε το κοινοβουλευτικό έργο, τα προβλήματα της ίδιας της κοινωνίας, το πώς εκφράζονται σε εμάς που αποτελούμε ουσιαστικά τη «φωνή» των πολιτών στη Βουλή. Και πάνω από όλα προσπαθούμε να είμαστε εποικοδομητικοί απέναντι στην Κυβέρνηση, αλλά και στη ζωή αυτού του τόπου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή είστε «στρατιώτης» στο ΠΑΣΟΚ;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ένας πολιτικός και μάλιστα Βουλευτής μπορεί να μη φέρει την ταμπέλα του «στρατιώτη», οφείλει όμως και πρέπει να είναι μαζί και να δένει όλο το σχήμα, κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και γιατί δε δεχθήκατε να εκτεθείτε ως υποψήφια Περιφερειάρχης Στερεάς; Το ρωτάμε ευθέως.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα σας απαντήσω ευθέως. Το Κοινοβούλιο είναι ένας σημαντικός θεσμός της δημοκρατίας. Έχει 300 βουλευτές. Η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα είναι πλέον ένας καινούργιος θεσμός από την επόμενη χρονιά. Σε αυτούς τους θεσμούς μπορούν να εκλεγούν και πρέπει να εκλεγούν τοπικά και περιφερειακά στελέχη, τα οποία έχουν διαδραματίσει μια πορεία σε ένα θεσμό δύσκολο και τον οποίο γνωρίζουν καλά. Δεν πιστεύω όλοι μας να ξέρουμε όλα τα πράγματα. Αυτό το όλοι είναι για όλα δε νομίζω ότι είναι μια πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο Γιώργος Παπανδρέου κινήθηκε στη γραμμή της Κατερίνας Μπατζελή βάζοντας υποψηφίους ανθρώπους που δεν είναι από την κεντρική πολιτική σκηνή. Στους τρεις μεγάλους δήμους δηλαδή έβαλε τον Καμίνη, τον Μπουτάρη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλά έβγαλε τη Μπατζελή από την Κυβέρνηση.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εγώ θα επαναλάβω ότι ο ανασχηματισμός δεν αποτελεί είδηση πλέον. Έχει συζητηθεί πολύ. Αυτό πάντως που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα σε μια δύσκολη περίοδο και όλοι μαζί, βουλευτές, στελέχη της Τ.Α, ενεργοί πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το θεσμό για να αποκτήσει σάρκα και οστά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε εκεί, το εξής. Έβαλε o Παπανδρέου και όχι μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου. Και η αντιπολίτευση. Και ο Σαμαράς. Έβαλε σε αυτές τις εκλογές, τις περιφερειακές ένα διακύβευμα. Που αφορά στο μνημόνιο και την πολιτική της Κυβέρνησης. Δεν θα ήταν λογικό εκεί να θελήσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να βάλει προβεβλημένα στελέχη προκειμένου να διεκδικήσουν μια ψήφο εμπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τα προβεβλημένα στελέχη σε ένα κόμμα δεν είναι μόνο οι βουλευτές. Προβεβλημένα στελέχη είναι και αυτά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και εάν ένα κόμμα πιστεύει ότι τα προβεβλημένα στελέχη είναι μόνο αυτά της κεντρικής πολιτικής σκηνής, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ο ίδιος ο Παπανδρέου διαχρονικά έχει αναδείξει περιφερειακά στελέχη και μάλιστα κάνοντας πολλές φορές και καινοτόμες παρουσίες και εκκεντρικές πολλές φορές θα έλεγα κινήσεις για να αναδείξει αυτά τα στελέχη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πολλές εκ των οποίων δεν του βγήκαν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εκ των οποίων οι περισσότερες δοκιμάστηκαν και συνεχίστηκαν να δοκιμάζονται. Όλοι δοκιμαζόμαστε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπαν λοιπόν πολύ ποια είναι αυτή η Μπατζελή που αρνήθηκε στο Γιώργο Παπανδρέου μια τόσο τιμητική θέση; Ποια είναι αυτή η Μπατζελή που δε δέχτηκε να εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Στερεάς, να πάρει το ρίσκο που στο κάτω κάτω είναι και πατρίδα της, που στο κάτω κάτω ο ίδιος ο Παπανδρέου την πήρε και την έβαλε στην Κυβέρνηση. Και την ανέδειξε αναγνωρίζοντας βέβαια τις ικανότητές της.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εκ μέρους μου το τι πιστεύω για το ρόλο και τη σημασία του Γιώργου Παπανδρέου σε αυτό το τόπο. Και το πιστεύω ακράδαντα και το έχω αποδείξει διαχρονικά στην πολιτική πορεία του ίδιου του Παπανδρέου εντός του κόμματος. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Και θέλω να το υπογραμμίσω γιατί πάντα ήμουν ένα στέλεχος που είχε ανεξάρτητες ιδέες και πάντα υποστήριζα ανεξάρτητα τις ιδέες τις οποίες πολιτικά πίστευα. Και μέσα σε αυτές ήταν πάντοτε ο Γιώργος Παπανδρέου και νομίζω ότι πάρα πολλές φορές, σε περιόδους κατά τις οποίες καταγράφηκαν προσπάθειες υποβάθμισής του, εγώ επέλεξα την αντίπερα όχθη, παρέχοντας φανερά την υποστήριξή μου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λένε κάποιοι ότι ήταν και το σκεπτικό του ίδιου του Πρωθυπουργού όταν αποφάσισε να βγάλει ένα μόνο στέλεχος εκτός Κυβέρνησης. Μάλιστα πάρα πολλοί είπαν όχι στον Πρωθυπουργό.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ακριβώς λοιπόν γι’ αυτό. Επειδή είμαστε πολύ κοντά πολιτικά με το Γιώργο Παπανδρέου, είχε την άνεση να μου κάνει αυτή την πρόταση έναντι των άλλων, για τους οποίους πιθανό να είχε κάποιο άλλο σκεπτικό. Και αυτός ήταν και ο διάλογος που είχα με τον Πρωθυπουργό. Ένας διάλογος πολιτικός σεβόμενος ο ένας τον άλλο. Και νομίζω ότι αυτή η σχέση σεβασμού συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή σας πρότεινε να είστε υποψήφια Περιφερειάρχης. Του είπατε όχι με το επιχείρημα αυτό το οποίο είναι απολύτως σεβαστό.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Με πολιτικά επιχειρήματα. Και όχι προσωπικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και τότε σας απάντησε ότι εν τοιαύτει περιπτώσει δε θα συμπεριληφθείτε στην νέα Κυβέρνηση;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι. Το χειρισμό του ανασχηματισμού πάντα τον έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το χειρισμό μιας πολιτικής συζήτησης για αλλαγή ενός προσώπου από τη Βουλή να πάει σε ένα άλλο θεσμό, που δεν έχει εκλεγεί, αλλά πάει να εκλεγεί, όπως στη δική μου περίπτωση, είναι θέμα του ίδιου του προσώπου που του γίνεται η πρόταση. Η πρόκληση ήταν ότι τα γκάλοπ θεωρούσαν τη Μπατζελή ότι βγαίνει πρώτη σε όλους τους νομούς. Ένας Πρωθυπουργός όμως εξετάζει στεγνά το αποτέλεσμα. Ότι έχω σίγουρη μία περιφέρεια. Λόγω και της διαπροσωπικής σχέσης και της πολιτικής ευθύνης του, είχε αυτή την πίεση απέναντί μου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κατά τα άλλα δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, άμα είχατε πει εσείς όχι και είχε πει οκ βάζω κάποιον άλλο. Νομίζω ο κ. Περγαντάς πήγε.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ο κ. Περγαντάς ο οποίος θα βγει από την πρώτη Κυριακή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άμα είχατε πει απλώς όχι και ήταν ο Περγαντάς και παραμένατε στο υπουργικό συμβούλιο, δε θα μιλάγαμε τώρα γι’ αυτό το ζήτημα. Υπάρχει κατά την αντίληψή σας σχέση αιτίας αποτελέσματος; Δηλαδή επειδή αρνηθήκατε τη θέση του υποψήφιου περιφερειάρχη, ο Παπανδρέου σας έβγαλε από την κυβέρνηση;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτή είναι μια ερώτηση που νομίζω πρέπει να απευθύνετε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να επαναλάβω ότι ο ανασχηματισμός έχει κλείσει. Έχουμε νέα κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει ένα νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο είναι απλωμένο, αλλά παρά το γεγονός αυτό, είναι μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση με συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες έχει μπροστά της να υλοποιήσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Κατερίνα Μπατζελή είναι η μοναδική υπουργός, το μοναδικό πολιτικό στέλεχος που έχει περάσει από αυτό το υπουργείο, στο οποίο η καρέκλα είναι «ηλεκτρική» και αντιμετώπισε αποτελεσματικά και «αναίμακτα» μια δύσκολη και περίπλοκη αγροτική κινητοποίηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αφήνουμε το θέμα αυτό και πάμε στη σημερινή καθημερινότητα που αφορά τους πολιτικούς και τους πολίτες. Εγώ ρωτώ ευθέως: Έχετε την εντύπωση ότι η καθημερινότητα για τον ελληνικό λαό μπορεί να βιωθεί; Είναι ανεκτή με τη φορολογία, τα μέτρα, την ακρίβεια;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση και πάνω από όλα είναι δύσκολη και η κοινωνική συμπεριφορά των ίδιων των πολιτών. Γιατί έχουμε σημαντικές μειώσεις των εισοδημάτων τους. Έχουμε μείωση της ανταγωνιστικότητας. Ουδείς παράγει. Και με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουμε αύξηση της ανεργίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το αντιμετωπίζεις; Ως Κυβέρνηση;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Γίνονται σημαντικότατες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτό το ζήτημα της καθημερινότητας και μάλιστα βάσει και του καινούργιου προϋπολογισμού, όλοι ευελπιστούμε ότι θα δούμε σε αυτόν και κοινωνικά μέτρα, τα οποία θα βελτιώσουν, δε θα ισοσκελίσουν σε πρώτη φάση, την εισοδηματική κατάσταση των χαμηλόμισθων και κυρίως των συνταξιούχων.
Ο ίδιος Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ δήλωσε ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα της μείωσης των συντάξεων με κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι ώστε αυτή η ηλικία, η τρίτη ηλικία να μπορέσει να περάσει όσο το δυνατόν αλώβητη την επόμενη χρονιά, η οποία είναι χρονιά σκληρή, διότι εφαρμόζονται τα μέτρα του 2010 και πιθανά κάποια συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία οφείλουμε να εφαρμόσουμε. Κι αυτό για να βρούμε και τα επαρκή ώστε να αντισταθμιστούν τα κενά του προϋπολογισμού, τα οποία πιθανόν υπάρχουν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάμε στον τομέα της υγείας. Από χθες έχουν σταματήσει οι προμηθευτές να προμηθεύουν τα νοσοκομεία. Τα υλικά αυτά έχουν να πληρωθούν πολλά χρόνια. Εκεί τι γίνεται;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μετά τα ελληνοτουρκικά, πιστεύω ότι το θέμα της υγείας στην Ελλάδα είναι το πιο πολύπλοκο ζήτημα διαχρονικά. Και εάν οι προμηθευτές π.χ. κόβουν τις προμήθειες, πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο των προμηθευτών και πώς έχουν διαχειριστεί τα ζητήματα των φαρμάκων, των υπερτιμολογήσεων. Σε αυτόν τον τομέα ο κ. Λοβέρδος τώρα και προηγουμένως η κ. Ξενογιαννακοπούλου προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Διότι το κακό στην ελληνική οικονομία και τα υπουργεία και συμπεριλαμβάνω και το ΥΠΑΑΤ, δεν ξέρουμε με ποιους διαπραγματευόμαστε. Ποιοι είναι οι προμηθευτές. Πότε εμπλέκονται. Πότε πληρώνονται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν κ. Μπατζελή πηγαίνετε στην ιδιαίτερη πατρίδα, τη Φθιώτιδα, βρίσκεστε μπροστά στο αμείλικτο ερώτημα «Κατερίνα πιάσαμε πάτο. Στις 15 κάθε μήνα θέλουμε δανεικά για να βγάλουμε το μήνα».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Η Κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει πολλά χρέη του κράτους, τα οποία έχουν συσσωρευθεί όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι μας έχουμε συμβάλλει, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, στη δημιουργία αυτού του χρέους, σαν αντίληψη, σαν κοινωνική συμπεριφορά, σαν οικονομική δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα έχουμε δηλώσει ότι προσπαθούμε με οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές να βελτιώσουμε και να σταθεροποιήσουμε την οικονομική κατάσταση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υποτίθεται ότι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση πρέπει να παράγει ένα δίκαιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των πολιτών. Εδώ βλέπουμε μια υπέρογκη φορολόγηση στη μεσαία τάξη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό. Τα χαμηλά εισοδήματα δεν φορολογούνται. Αντιθέτως μας έχουν κατηγορήσει ότι έχουμε αυξήσει τη φορολογία στα υψηλά εισοδήματα. Έχει τεθεί το πλαφόν των 12.000 ευρώ τα οποία δεν φορολογούνται, και από εκεί και πέρα έχει μπει μια πολύ μεγάλη κλίμακα διαφοροποίησης της φορολόγησης ως κοινωνικό στοιχείο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και οι έμμεσοι φόροι του 24%;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Έμμεσοι φόροι δεν υπάρχουν 24%. Υπάρχει μια φορολόγηση. ΤΟ ΦΠΑ κρίνεται από εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. Υπάρχει μια συζήτηση εάν θα αλλάξει η έμμεση φορολόγηση στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα.
Όντως, η έμμεση φορολογία είναι άδικη με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Όμως είναι μια φορολογία που μπορεί να αυξήσει τα έσοδα του κράτους, εφόσον εφαρμοστούν σωστά και κατόπιν να περάσει σε αναδιανομή τους.
Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. Δεν παράγει κανένας. Πλέον τα πάντα εισάγονται. Αυτό από μόνο του αυξάνει το κόστος ζωής στον Έλληνα, ο οποίος μάλιστα δέχεται και μία μείωση εισοδηματική.
Τώρα θα μου πείτε ότι έχουμε αργήσει για τον αναπτυξιακό νόμο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ένας αναπτυξιακός νόμος που θα επικεντρώσει όλο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όλους τους κοινοτικούς πόρους με στοχευμένες πλέον πολιτικές και τομείς, θέλει σκέψη και διαβούλευση.
Η οικοδομή όπως αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και το ξέρετε ήταν μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα που ήταν πέρα και έξω από την πραγματική οικονομία. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και μάλιστα της εξοχικής κατοικίας ήταν πολύ μεγάλη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήταν όμως κινητήριος μοχλός.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ήταν κινητήριος μοχλός δανεισμού των μικρομεσαίων, των καταναλωτών να πηγαίνουν να δανείζονται στην τράπεζα για να πληρώνουν 5.000 το τετραγωνικό σε μια εξοχική κατοικία.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φερόμαστε με την ίδια νοοτροπία όπως φερόμαστε τα προηγούμενα 30 χρόνια και κοιτάμε το καθρεφτάκι όταν οδηγούμε και δεν κοιτάμε μπροστά, τότε έχουμε πρόβλημα. Και γι’ αυτό είπα προηγουμένως, ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος αυτό και για τα δεινά στα οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα.
Για τους παραπάνω λόγους φθάσαμε στο μνημόνιο. Το μνημόνιο μας διευκόλυνε να λειτουργήσουμε ως κράτος τα επόμενα χρόνια, έως ότου υλοποιηθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι δομικές αλλαγές, οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Διότι φθάσαμε στο σημείο, μια χώρα μέλος της ΕΕ, να κινείται με πλασματικές ταχύτητες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι δεν έπρεπε να έχει γίνει;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πιστεύω ότι τα μέτρα τα οποία εφαρμόσαμε έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Κατερίνας Μπατζελή στα ΜΜΕ Φθιώτιδας

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010

«Ο κλάδος της γεωργίας είναι ο μοναδικός κλάδος που παρουσίασε αύξηση της προστιθέμενης αξίας του κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2010, όταν το αντίστοιχο διάστημα ο μέσος όρος της Ευρωζώνης έφτασε το 1,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων που αποτελούν τον ισχυρό βραχίονα στήριξης της αγροτικής οικονομίας και που διασφαλίστηκαν από το ΥΠΑΑΤ». Τα συμπεράσματα της Eurostat τόνισε σε συνέντευξή της στα Μέσα Ενημέρωσης του νομού της η κ. Μπατζελή.
Ενόψει της πολιτικής πρόκλησης για την ουσιαστική αποκέντρωση του κράτους, μια πολιτική που θα υλοποιηθεί με τον «Καλλικράτη», είναι σκόπιμο να απεικονιστεί με τον πιο αντικειμενικό τρόπο η απόδοση των πολιτικών της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα. Σε κάθε περιφέρεια. Σε κάθε νομό.
Ως Βουλευτής του Νομού Φθιώτιδας, αλλά και ως πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αισθάνομαι την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες του νομού μου να τους ενημερώσω με πραγματικούς όρους για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε διανύσει όλο το δρόμο για την επιτυχία του στόχου μας. Που δεν είναι άλλος από μια ισχυρή Περιφέρεια με ισχυρή Οικονομία και Κοινωνική Συνοχή.
Ο Νομός, αλλά και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πέραν των δικών της συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και ιδιομορφιών, αποτελεί ένα κομμάτι του παζλ του αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο στηρίζεται:

Στο συνδυασμό της οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Στο συνδυασμό της τοπικής αγοράς εργασίας με την έρευνα και την καινοτομία, πολιτικές που συνδυάζονται με την πανεπιστημιακή υποδομή και επάρκεια

Στο συνδυασμό της τουριστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης

Στο συνδυασμό μεγάλων έργων υποδομών, οδικών δικτύων, που σέβονται το περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υποδομές αυτές.

Στο συνδυασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως συμπληρωματικών πόρων για όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τους αγρότες.

Στο συνδυασμό μιας ανταγωνιστικής γεωργίας με την παραγωγή ποιοτικών και αναγνωρίσιμων ποιοτικών προϊόντων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας.

Στο συνδυασμό μεγάλων αναδιαρθρώσεων που κατοχυρώνουν το μέλλον της νέας «γενιάς» τροφίμων μέσα σε μια σύγχρονη αγορά.

Οι πολιτικές του ΥΠΑΑΤ έρχονται να συμπληρώσουν το γενικότερο κυβερνητικό έργο.

(Το πλήρες κείμενο των πολιτικών δράσεων που ήδη υλοποιήθηκαν, αλλά και των νομοθετικών δράσεων που βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης, μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα http://www.kbatzeli.gr).

Η αγροτική οικονομία είναι ένας τομέας που έχει περιθώρια ανάπτυξης ακόμη και σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την ίδια την Eurostat, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μια σημαντική «συρρίκνωση» όλων των κλάδων της οικονομίας με εξαίρεση τη γεωργία, η οποία στηρίζεται από τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

«Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2010 οι εισαγωγές υποχώρησαν 5% στην Ελλάδα έναντι μέσης αύξησης 11,6% στην Ευρωζώνη. Οι εξαγωγές υποχώρησαν 13,5%, ενώ στο σύνολο της Ευρωζώνης αυξήθηκαν 13,5%. Στις κατασκευές η υποχώρηση της παραγωγής ήταν της τάξης του 24,7%, ενώ στην Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση της δραστηριότητας του κλάδου ύψους 4,4%. Τέλος, ο κλάδος της γεωργίας προς το παρόν τουλάχιστον βρίσκεται στο «απυρόβλητο» αφού είναι ο μοναδικός με θετικό πρόσημο χάρη στις κοινοτικές ενισχύσεις. Το δεύτερη τρίμηνο εμφάνισε προστιθέμενη αξία της τάξης του 1,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2010 και μάλιστα κινήθηκε καλύτερα και από την Ευρωζώνη, όπου η αύξηση ήταν 1,5%».
Ειδικότερα όμως θα αναφερθώ στο νομό μας και στις παρεμβάσεις που έγιναν στον αγροτικό τομέα της Φθιώτιδας.

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το σύνολο των επιδοτήσεων που πληρώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ για το 2010 είναι 135,5 εκατ. ευρώ, έναντι 124,7 εκατ. ευρώ το 2009, δηλαδή περίπου 10 εκατ. ευρώ επιπλέον.

2. Πληρωμές του 50% των ενισχύσεων 2010/11 τον Οκτώβρη, ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ με εκκαθάριση των υπολοίπων 60 εκατ. ευρώ περίπου μέχρι τέλους του Δεκέμβρη.

3. ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Πληρωμή 2,6 εκατ. ευρώ σε 156 δικαιούχους σε σύνολο 286 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Πληρώθηκαν 114 δικαιούχοι με προκαταβολή ποσού 5 εκατ. ευρώ έναντι συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα πληρωθεί βάση της υλοποίησης τους.

5. ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Πληρώθηκαν ήδη 10 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2010 έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009, δηλαδή διαφορά της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στη Βιολογική Γεωργία για την περίοδο 2009-2010 πληρώθηκαν 5,7 εκατ. ευρώ και για τη μείωση της νιτρορύπανσης 4,2 εκατ. ευρώ.

6. ΚΑΠΝΟΣ
Οι συνολικές εισπράξεις καπνού βάση ιστορικών δικαιωμάτων είναι περίπου 30 εκατ. ευρώ μέχρι τέλους του έτους. Η περικοπή κατά 50% είναι της τάξης των 14 εκατ. ευρώ.
Θα επιστραφούν μέχρι τέλη Νοέμβρη τα 7 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους ( Μέτρο 144), ενώ το υπόλοιπο ποσό της απώλειας ύψους 7 εκατ. ευρώ θα γίνει διαμέσου των άλλων δράσεων.
Οι παραγωγοί θα ενταχθούν μέχρι τέλους του έτους σε προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τη διαδικασία των μικρών Σχεδίων Βελτίωσης εκείνων, ύψους 50.000 Ευρώ ενώ τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε και οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων θα γίνει στις αρχές του επομένου έτους.

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Έγινε αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ του συνολικού ποσού για επιστροφή στους αγρότες δηλαδή από 120 εκατ. ευρώ το 2009 σε 160 εκατ. ευρώ το 2010 για το σύνολο των αγροτών της χώρας. Δικαιούχοι παραγωγοί του νομού Φθιώτιδας έλαβαν ως ΕΦΚ 9 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή η διαφορά 2,3 εκατ. ευρώ.
Να επισημανθεί ότι για τους ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης η επιστροφή αυξήθηκε σε σχέση με το 2009 σε 10 λίτρα/στρέμμα έναντι 6,96 λίτρα/στρέμμα που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και έτσι για το Ν. Φθιώτιδας το ποσό που επιστράφηκε φέτος είναι 735.663 ευρώ έναντι 382.199 το 2009.

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
- Τελική απόφαση Υπουργείου Υποδομών και ΥΠΑΑΤ για την κατασκευή του φράγματος Σμοκόβου, ύψους επένδυσης 36,5 εκατ. ευρώ.
- Βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων διαφόρων περιοχών όπως:

• Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου: Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΑΑ 2007-2013. Προχωράει η κατασκευή του. Ύψος Δημόσιας Δαπάνης 2.600 724.43
• Φράγμα πολλαπλών σκοπών στο χείμαρρο Μπουγαξίου Φθιώτιδας. Έργο ενταγμένο στο ΠΑΑ 2007-2013. Εξελίσσεται η κατασκευή του κανονικά.
• Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας. Έργο ενταγμένο. Βρίσκεται στη φάση ένταξης των τευχών δημοπράτησης. Ύψος Δημόσιας Δαπάνης 27.000.000 ευρώ.
• Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός Συνθηκών Άρδευσης Αρδευτικού Έργων στο Δ.Δ. Κορομηλιάς, Μακρυράχης, Ξυνιάδας, Παναγιάς, Περιβολίου.

9. LEADER
Έγκριση προγράμματος leader συνολικού ύψους 13 εκατ. ευρώ ενώ βρίσκεται σε διαβούλευση η ΚΥΑ με τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΟΠΑΑΧ) αντίστοιχου προϋπολογισμού.

10. ΑΛΙΕΙΑ
• Εκδόθηκε ΚΥΑ για οικονομικές ενισχύσεις αλιέων από την παύση της αλιευτικές δραστηριότητας λόγω του φαινομένου φυτοπλαγκτόν στο Μαλιακό Κόλπο.
• Βρίσκεται σε διαβούλευση το ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ σε συνδυασμό με νόμο-πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες του ΥΠΑΑΤ που για πρώτη φορά θεσμοθετείται. Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς κλάδους του Νομού.
• Υπό έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την απαγόρευση αλίευσης με γρι γρι σε περιοχή του Μαλιακού Κόλπου (Λιχάδας - Τάπιας).

11. ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Απαιτούνται συντονισμένες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών.
Από πλευράς ΥΠΑΑΤ ελήφθησαν οι εξής δράσεις:

Α. Ένταξη του ελέγχου της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 στο Μέτρο 125Α.
Στόχος είναι η καταγραφή της σαφούς εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης και ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης για να παρθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας για τη βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού, όπως προβλέπεται από την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Χρονοδιάγραμμα έργου: 1η Δεκεμβρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Προϋπολογισμός Έργου 1.800.000 ευρώ.

Β. Εντάχθηκε η Κοιλάδα Σπερχειού στο Μέτρο 2.1, Δράση 2.2 «Προστασία των Υγροτοπικών Συστημάτων».

Για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του οικοσυστήματος από την πίεση που δέχεται, λόγω της εντατικοποίησης της γεωργικής δραστηριότητας (συνεχής καλλιέργεια, υπεραρδεύσεις, υπερλιπάνσεις).
Στόχος είναι η μείωση των πιέσεων από τη γεωργική δραστηριότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης νερού κατά 25% και της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης τουλάχιστον 5% της επιλέξιμης επιφάνειας.
Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενες εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής.
Το μέτρο αυτό αποκτά συνεχώς νέα δυναμική, λόγω της ενίσχυσης του ρόλου της βιοποικιλότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτικές που θα τύχουν και επιδοτήσεων με την ΚΑΠ - 2013.
Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι αγρότες που αξιοποιούν τις αρδευόμενες εκτάσεις της περιοχής, εφόσον εφαρμόσουν μια από τις ακόλουθες πρακτικές:

1. Μόνιμη αγρανάπαυση για μια 5ετία του 25% της αρδευόμενης έκτασης.
2. Αμειψισπορά το 20% της έκτασης αυτής σε 5 χρόνια να έχει χρησιμοποιηθεί όλη η έκταση της καλλιέργειας. Η αμειψισπορά γίνεται αποκλειστικά με ξηρικές καλλιέργειες. Σε συνδυασμό με το 5% της έκτασης, το οποίο παραμένει σταθερά ακαλλιέργητο. Φυσικά η αγρανάπαυση μπορεί να συνδυαστεί και με την παραγωγή προϊόντων που ενισχύουν το εισόδημα των παραγωγών με την παραγωγή βιομάζας.
Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, όπως ισχύει σήμερα λαμβάνονται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος (βλέπε πίνακες).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μεθοδολογία Α (αγρανάπαυση 25%)
Ποσά σε ΕΥΡΩ/Ha/έτος
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Καλλιέργεια
Αραβόσιτος 287
Βαμβάκι 198
Κηπευτικά 600
Σακχαρότευτλα 530

Μεθοδολογία Α (Ειδική περίπτωση αγρανάπαυση 100%)

Καλλιέργεια Ποσό σε €/Ηα/έτος
Αραβόσιτος 1.000
Βαμβάκι 850
Κηπευτικά 1.000
Σακχαρότευτλα 1.000
Σιτηρά και λοιπά ξηρικά 380

Μεθοδολογία Β (αμειψισπορά 20% - περιθώριο 5%)
Ποσά σε ΕΥΡΩ/Ha/έτος
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας
Καλλιέργεια
Αραβόσιτος 196
Βαμβάκι 151
Κηπευτικά 600
Σακχαρότευτλα 440

Το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση, να γίνει αποδεκτό και να διασφαλιστούν οι πιστώσεις εντός των 240 εκατ. ευρώ για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010

Η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τη σύνταξη Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ειδικότερα, η κ. Μπατζελή στην ερώτησή της προς την κ. Τίνα Μπιρμπίλη τονίζει ότι ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών, ως ένας δυναμικός τομέας με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και των περιφερειών, μεταξύ των οποίων και η Στερεά Ελλάδα, λόγω της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, εγείρει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, των ήδη υφισταμένων και νέων, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με την ακύρωση διοικητικών πράξεων αδειοδότησης από το ΣτΕ. Είναι σκόπιμο να προωθηθεί ο Ειδικός Χωροταξικός Σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα του τομέα.

Επισυνάπτεται η πλήρης ερώτηση:

«Υπουργέ,
Μια από τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση, είναι και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις Υδατοκαλλιέργειες, στο πλαίσιο της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής.
Και αυτό, γιατί η έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών έχει ως συνέπεια να ακυρώνονται οι διοικητικές πράξεις αδειοδότησης των μονάδων από το ΣτΕ και μάλιστα όχι μόνο νέων μονάδων, αλλά και υφιστάμενων που έχουν χωροθετηθεί νόμιμα κατά το παρελθόν, με σοβαρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο.
Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι πρόκειται για ένα δυναμικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής με σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία, λόγω της εξωστρέφειάς του (το 75% της παραγωγής τους εξάγεται).
Οι Οργανώσεις του κλάδου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους καθόσον το αρμόδιο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., ενώ μέχρι προ μηνών παρουσίαζε σχετική κινητικότητα όσον αφορά τις διαδικασίες σύνταξης του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλιέργειες και είχε μάλιστα ανακοινωθεί ότι το σχετικό Σχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Αύγουστο, το θέμα έχει παγώσει και έχει σταματήσει κάθε ενέργεια για την ολοκλήρωσή του.
ΕΠΕΙΔΗ
Η καθυστέρηση του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλιέργειες παρατείνει και οξύνει περαιτέρω τα προβλήματα του κλάδου, σε βάρος της ανταγωνιστικότητάς του, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού άλλων χωρών,
ΕΠΕΙΔΗ
Η επίλυση του προβλήματος της χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του κλάδου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007 – 2013, με άμεσο κίνδυνο απώλειας Κοινοτικών πόρων σημαντικού ύψους,
ΕΠΕΙΔΗ
Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας δυναμικός τομέας, η ανάπτυξη του οποίου έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ανάπτυξη πολλών περιφερειών, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Στερεάς Ελλάδας.
Κατόπιν τούτων,
Ερωτάστε:
- Για ποιους λόγους καθυστερεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της σύνταξης του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλιέργειες;
- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, προκειμένου να υλοποιηθεί μία από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και η εξαγγελία του Πρωθυπουργού πρόσφατα από το βήμα της ΔΕΘ για την ανάπτυξη του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα, καθώς και την προώθηση νόμου-πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, όπου έχει ήδη προετοιμασθεί από το ΥΠΑΑΤ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7 Οκτωβρίου 2010

«Με το παρόν σχέδιο νόμου δίνεται η ευκαιρία να ρυθμίσουμε, διαμέσου της συγκρότησης δασικών χαρτών και το ζήτημα της βοσκοϊκανότητας και των επιλέξιμων εκτάσεων που δικαιούνται κοινοτική επιδότηση», ανέφερε σε σημερινή της Ομιλία στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και Άλλες Διατάξεις» η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.
Η κ. Μπατζελή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Φθιώτιδα τονίζοντας ότι «μόνο στο νομό αυτό υπάρχουν περίπου 700 εκκρεμείς υποθέσεις κτηνοτρόφων, λόγω μη έγκρισης της άδειας των σταυλικών τους εγκαταστάσεων από τις δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από το ΥΠΕΚΑ, διότι μέχρι τέλους του χρόνου πρέπει να έχει λήξει το θέμα των βοσκοτόπων».
Αναφερόμενη στην τροπολογία για τον ΕΛΓΑ που κατατέθηκε στο παρόν σχέδιο νόμου και βάσει της οποίας ρυθμίζονται τα χρέη του Οργανισμού ύψους 3,1 δισ. ευρώ, η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι «παρά την έντονη δυσπιστία της ΝΔ, η οποία καταψήφισε το σχέδιο νόμου για το σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, εμείς από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε διαβεβαιώσει ότι επρόκειτο να κατατεθεί τροπολογία για την πλήρη εξυγίανση του οργανισμού, όπερ και εγένετο».

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της Ομιλίας.

«Πρόεδρε,

Υπουργέ,

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Επί θεμάτων αρχής, αλλά και με την πρωτοβουλία σας να καταθέσετε τροποποιήσεις επί του αρχικού κειμένου όπου βελτιώνουν ή αποσαφηνίζουν ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, δηλώνω την υποστήριξή μου.
Θα ήθελα ωστόσο να σας επισημάνω ένα ζήτημα, το οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένως από μένα προσωπικά και από πολλούς συναδέλφους, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αλλά και κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια.
Το ζήτημα αυτό αφορά τη σύνδεση των δασικών χαρτών με τις επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων και τη διαχείριση των εποικιστικών γαιών.
Ειδικότερα, προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 13, παρ. 5 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου ως εξής:
Στην αρχή της παρ. 5 να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:
Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του αποστέλλεται στο ΥπΑΑΤ για: α)φωτοερμηνευτική διασταύρωση σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και του εποικιστικού αρχείου που τηρείται στο ΥπΑΑΤ και β) για επαλήθευση των ορίων βοσκοϊκανότητας που ορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΕΚΑ και ΥπΑΑΤ. Εν συνεχεία θεωρείται από τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας.
Και αυτό γιατί:
Η συγκρότηση δασικών χαρτών συνδέεται άμεσα με τις κοινοτικές επιδοτήσεις της κτηνοτροφίας, οι οποίες απορροφούν το 25% της ενιαίας ενίσχυσης και καλύπτουν περίπου 3 εκατ. εκτάρια.
Πρόκειται για αγροτικές εκτάσεις ή για εκτάσεις με μεγάλη βοσκοϊκανότητα, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στο άμεσο παρελθόν.
Παρ’ όλο που οι αεροφωτογραφίες ή τα λοιπά τεχνικά και τεχνολογικά στοιχεία που οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των δασικών χαρτών ολόκληρης της χώρας, μπορεί να δίνουν την εξωτερική εντύπωση ότι πρόκειται για δάση ή δασικές εκτάσεις. Αν τα στοιχεία αυτά δεν διασταυρωθούν με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ, κυρίως με εκείνα του ΟΣΔΕ, θα δημιουργήσουν πρόβλημα χρηματοδότησης των δικαιούχων κτηνοτρόφων.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου δίνει μια πολύ σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Πολύ εύκολα μπορούμε να:
• Κλείσουμε οριστικά το θέμα της εθνικής επιλεξιμότητας βοσκοτόπων δίνοντας έτσι και μια οριστική απάντηση στις υπηρεσίες της ΕΕ που πιέζουν αρκετά χρόνια για αυτό.
•Αποφύγουμε οποιοδήποτε λαθεμένο χαρακτηρισμό δασικής γης που θα έχει παρενέργειες στη συντήρηση ενός αξιόπιστου εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, το οποίο επιτέλους απέκτησε η χώρα μετά από πολύχρονη απαίτηση της ΕΕ και ύστερα από μεγάλη εθνική δαπάνη.
Στο σημείο αυτό ως Βουλευτής Φθιώτιδας να σας επισημάνω ότι υπάρχουν περίπου 700 εκκρεμείς υποθέσεις κτηνοτρόφων, οι οποίες λόγω εκκρεμοτήτων της άδειας των σταυλικών τους εγκαταστάσεων, κινδυνεύουν να χάσουν τις επιδοτήσεις, τις οποίες λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για το λόγο αυτό, πέραν της προφορικής δέσμευσής σας ως ΥΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι δασάρχες, αλλά και οι Υπηρεσίες Αρχαιολογίας θα διευκολύνουν την έκδοση αδειών, στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται πλέον σημαντικά προβλήματα.
Θα πρότεινα συνεπώς με την ταυτόχρονη ρύθμιση του άρθρου 13, παρ. 1 να προβείτε και σε τροποποίηση του Ν.3698/2008, ο οποίος άλλωστε είναι και ο μοναδικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίστηκε κατά τα πέντε χρόνια διακυβέρνησής της. Βάσει του νόμου αυτού η Επιτροπή Σταυλισμού απαιτεί να της προσκομιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάθε ποιμνιοστασίου. Δηλαδή να υπάρχει παραχώρηση, βάσει δικαστικής απόφασης, κάτι που δεν υπάρχει, διότι εκκρεμεί η διασταύρωση και η κατοχύρωση των στοιχείων που προσκομίζονται από το ΟΣΔΕ.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της γραφειοκρατίας και της μη άμεσης αντιμετώπισης είναι να μην χορηγείται καμία άδεια ίδρυσης ή και συνέχισης λειτουργίας των ποιμνιοστασίων, ενώ η ημερομηνία νομιμοποίησής τους εκπνέει τέλος του χρόνου.
Στα πλαίσια αυτά και με την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων προς τους Δήμους και την Περιφέρεια, άμεσα θα πρέπει η χορήγηση άδειας να εγκρίνεται από το Δήμο με θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και με τη βεβαίωση ότι το ποιμνιοστάσιο λειτουργεί έτη πριν.
Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καταψηφίζει νομοσχέδια, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στις δικές της πρακτικές και ελλιπείς διατάξεις, βάσει των οποίων κινδυνεύουν οι κοινοτικές επιδοτήσεις που μπορεί να φθάσουν στο ύψος των 500 εκατ. ευρώ.
Εμείς δεν μπορεί να συνεχίζουμε την αβεβαιότητα αυτή, ενώ πρέπει να σπάσουμε το «γόρδιο δεσμό» της γραφειοκρατίας και της συντεχνιακής αντιμετώπισης της διαχείρισης γης εις βάρος των αγροτών στην περίπτωση αυτή.
2. Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, σκόπιμο είναι να υπάρξει μια τροποποίηση του Άρθρου 21, στο οποίο προστίθενται μια νέα παράγραφος (3) ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα στοιχεία βοσκοϊκανότητας που θα απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες».
3. Στο άρθρο 9, όπου προτείνονται το κατ’ ελάχιστο ποσό των μελετών (200.000 ) που δεν περνούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτό θα πρέπει να αυξηθεί στα όρια του ισχύοντος νόμου στο 1 εκατ. Και αυτό για τη διευκόλυνση της υλοποίησης προμελετών και έργων μικρής εμβέλειας.
Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι το νομοσχέδιο, το οποίο συζητάμε, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ πολύ».
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ - ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & πρ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η 1η Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι η Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στους ηλικιωμένους, με σκοπό όχι μόνο να τους αποτίσει φόρο τιμής, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η Ευρώπη και η χώρα μας γερνάει εξαιτίας της υπογεννητικότητας και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα που να προσαρμόζουν τις κοινωνικές πολιτικές μας στις αλλαγές αυτές, αναζητώντας τρόπους μεταξύ άλλων βελτίωσης των συστημάτων υγείας και ασφάλισης και προώθησης πρακτικών και πολιτικών που να αποτρέπουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.
Όλοι αναγνωρίζουν τη συμβολή και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη κοινωνία και για το λόγο αυτό η συμφιλίωση όλων των γενεών είναι το ισχυρότερο κοινωνικό συμβόλαιο.