Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας

Την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση στήριξης των αγροτών, ζήτησε με παρέμβαση της στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.
Με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις στη χώρα μας αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η κ. Μπατζελή αναφέρθηκε στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, στη μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας αλλά και στις ανισορροπίες που παρατηρούνται στις τιμές των προϊόντων. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που καταβλήθηκαν για την ομαλοποίηση της κατάστασης τονίζοντας όμως ότι η διακίνηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με όρους διαφάνειας σε ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο.

«Η οικονομική και η διατροφική κρίση, αλλά και τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας απέδειξαν ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό καταρχήν επίπεδο» είπε η κ. Μπατζελή απευθυνόμενη στους ομολόγους της. Μεταξύ των βασικών πολιτικών είναι η σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τιμών, η σύναψη συμβολαίων, ο έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων με την ένδειξη της χώρας προέλευσης και η προώθηση μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων. Τόνισε ακόμη, την ανάγκη της διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος μέσα από τους μηχανισμούς λειτουργίας της ΚΑΠ καθώς και ενός διχτύου ασφαλείας με συμπληρωματικούς μηχανισμούς.

Τις ελληνικές θέσεις συμμερίστηκαν αφενός μεν άλλες αντιπροσωπείες αλλά κυρίως η Επιτροπή που δήλωσε ότι θα προτείνει λύσεις για την λειτουργία των αγορών καθώς και εργαλεία για την εξομάλυνση της κρίσης με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον της ΚΑΠ και τα μέτρα αγοράς μετά το 2013, που αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης της Συνόδου, η Υπουργός τόνισε ότι η σταδιακή μετάβαση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική επικεντρώθηκε στην προσαρμογή των αγροτών/παραγωγών σε μια πολύπλοκη, ανταγωνιστικότερη και απρόβλεπτη αγορά, ευάλωτη στη δράση των κερδοσκόπων, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί μέτρα και πρόνοιες για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η κ. Μπατζελή, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την βιωσιμότητα του αγρό-διατροφικού τομέα με ορίζοντα πέρα από το 2013 και στην ταυτόχρονη εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Υποστήριξε την ανάγκη θέσπισης ή επαναφοράς μηχανισμών που θα λειτουργούν σαν πραγματικά δίκτυα ασφαλείας και θα μπορούν να ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις εκτάκτων κρίσεων με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς. Απαιτούνται επιπλέον εργαλεία στήριξης που θα επιτρέπουν στο παραγωγό να αποκομίζει οφέλη από την πώληση των προϊόντων του, εξασφαλίζοντας του ένα δίκαιο μερίδιο κέρδους από την διατροφική αλυσίδα, και τα οποία θα στηρίζουν αποτελεσματικά το εισόδημα που θα προέρχεται από την παραγωγική του δραστηριότητα.

Παρεμβαίνοντας στο θέμα της επισήμανσης των τροφίμων τα οποία παράγονται με σεβασμό των κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων, η Υπουργός υπογράμμισε το διττό χαρακτήρα της, δηλαδή ότι αφενός πρέπει να προβάλει την τήρηση απαιτητικών πρακτικών και αφετέρου να παρέχει εγγύηση στους καταναλωτές για την ποιότητα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών προϊόντων. Σημείωσε ακόμη ότι η πιθανή προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Προτύπου, θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τη χώρα προέλευσης των προϊόντων. Τέλος τόνισε ότι δεν θα πρέπει να εισαχθεί ένα σύστημα δεσμευτικό, το οποίο, θα αποκλείει τα ευρωπαϊκά προϊόντα από τις αγορές αλλά ένα εθελοντικό σύστημα το οποίο θα τα προωθήσει και θα τα καταστήσει ανταγωνιστικά έναντι των εισαγόμενων.

Έγκριση έργων του Μέτρου 125Α1 του 'Αξονα 1 του Π.Α.Α. 2007-2013

Έγκριση έργων του Μέτρου 125Α1 του 'Αξονα 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις για τα παρακάτω έργα του Μέτρου 125Α1 του Άξονα 1 του «Π.Α.Α. 2007-2013» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 15.464.751,08 ευρώ.

Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση τμημάτων αρδευτικών δικτύων ζωνών Α' και Β' λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 5.559.199,48 ευρώ

Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 1.192.000 ευρώ

Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (2ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 33.500,88 ευρώ

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού- Β'Φάση (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 947.400 ευρώ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 1.062.978,27 ευρώ

Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης Ν.Ηρακλείου (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 2.345.500 ευρώ

Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 611.000 ευρώ

Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (2ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 93.248,40 ευρώ

Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (2ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 529.190 ευρώ

Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (3ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 28.179,20 ευρώ

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου Ν. Φθιώτιδας (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 700.209,38 ευρώ

Κατασκευή έργων τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος Υπέρειας Ν.Λάρισας-Ορφανών Ν.Καρδίτσας (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 2.362.345,47 ευρώ

Επιβολή προστίμου 510.000 ευρώ στη ΒΙΟΓΑΛ

Επιβολή προστίμου 510.000 ευρώ στη ΒΙΟΓΑΛ
Με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΤ, επιβάλλεται στην εταιρία παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων με την επωνυμία ΒΙΟΓΑΛ ΑΘ. ΠΛΕΞΙΔΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα, συνολικό πρόστιμο πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000 ευρώ) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Πρόστιμο 400.000 ευρώ για νοθεία, παραπλάνηση καταναλωτή, παραγωγή και διάθεση μη κανονικών και ασφαλών τροφίμων

Πρόστιμο 40.000 ευρώ για έλλειψη άδειας λειτουργίας

Πρόστιμο 40.000 ευρώ για μη τήρηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας

Πρόστιμο 30.000 ευρώ για παρασκευή και εμπορία μη γαλακτοκομικών προϊόντων σε εγκατάσταση παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Σε δηλώσεις της, η Υπουργός, Κ. Μπατζελή τόνισε: "Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην διατροφική ασφάλεια και την τήρηση της νομοθεσίας. Όπως έχουμε πει, τα ασφαλή τρόφιμα δεν πρέπει να είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα του κάθε πολίτη. Οι παραβάτες και ιδιαίτερα εκείνοι που επιμένουν να νοθεύουν και να παραπλανούν τους πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των καταναλωτών. Στα πλαίσια των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που ετοιμάζουμε για το αμέσως επόμενο διάστημα, θέτουμε σε ισχύ τον Διατροφικό Τειρεσία. Ένα ισχυρό εργαλείο που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας".

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ συγκαλεί σύσκεψη με τους ιδιωτικούς και συνεταιριστικούς φορείς της μεταποίησης και εμπορίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ συγκαλεί σύσκεψη με τους ιδιωτικούς και συνεταιριστικούς φορείς της μεταποίησης και εμπορίας στον τομέα του βάμβακος τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 16.00 μ.μ.
Σκοπός της σύσκεψης είναι να εξετασθεί η κατάσταση της αγοράς και η πορεία εξόφλησης των παραγωγών για τις ποσότητες που έχουν παραδώσει στην εκκοκκιστική βιομηχανία, καθώς και η διαδικασία των συμβολαίων.

Ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί για τα σιτηρά, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου. Στη σύσκεψη αυτή θα εξετασθεί η κατάσταση της αγοράς και των αποθεμάτων, η πορεία εξόφλησης των παραγωγών καθώς και οι εκτιμήσεις και προτάσεις για τη νέα εμπορική περίοδο προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός της παραγωγής και διάθεσης των σιτηρών.