Ομιλία της Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις"


31 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάθε προσπάθεια διάσωσης από την πτώχευση των επιχειρήσεων και των πιστωτών, αλλά και κάθε προσπάθεια διασφάλισης της διαφάνειας των συμβάσεων όπως εκείνων του δημοσίου με τους ιδιώτες, αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις η αποτελεσματικότητα των οποίων θα κριθεί σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση όλων των αναπτυξιακών πόρων και των χρηματοδοτικών οργανισμών», τόνισε η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Η κ. Μπατζελή ως εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο νόμου επισήμανε ότι για πρώτη φορά καταβάλλονται ουσιαστικές πολιτικές προσπάθειες που θα δώσουν «ανάσα» στις δοκιμαζόμενες από την κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
«Στις προσπάθειες αυτές εντάσσεται και η προ-πτωχευτική διαδικασία με την οποία αναστέλλεται η πτώχευση των επιχειρήσεων και καθίσταται εφικτή η επαναφορά τους στην αγορά. Πρόκειται για μια καινοτόμο λύση που θα συμβάλει στην εξάλειψη του κοινωνικού και επιχειρηματικού στίγματος και στην αποφυγή απαξίωσης της επιχείρησης.
Βασική προϋπόθεση της διαδικασίας είναι η συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη - επιχειρηματία για να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής τους διασφαλίζοντας τα συμφέροντα και των δύο μερών, αλλά και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη αναμόρφωση, ειδικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι σημαντικά καθώς:

1. Διασώζονται θέσεις εργασίας τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που συναλλάσσονται με αυτήν.
2. Δεν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και δεν διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα.
3. Δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ
4 παραμένοντας σε λειτουργία οι επιχειρήσεις απομακρύνουν τις πιέσεις για δημιουργία ολιγοπωλιακών τάσεων.

Φυσικά η νέα αυτή μορφή διεπιχειρησιακής συνεργασίας πρέπει να ενισχυθεί με οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, ώστε ουσιαστικά οι υπό πτώχευση επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τη λειτουργική κρίση.
Αναφορικά με τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στο συντονισμό και την απόκτηση κοινού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων από όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Ενδυναμώνει δε την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση να έχει πραγματική εξουσία επί των δημοσίων συμβάσεων εφόσον η συνεργασία της Ενιαίας Αρχής με τα συναρμόδια υπουργεία διασφαλίζει τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον.
Ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανές καθυστερήσεις υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων από προσφυγές των ενδιαφερόμενων σε εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά και της συνέχισης δημοσίων συμβάσεων όπου στην πορεία τους αποδεικνύεται η λανθασμένη ή παράτυπη διαδικασία, γεγονός που επιβαρύνει το Δημόσιο με επιπλέον κόστος».

Συνέντευξη της Κατερίνας Μπατζελή στο Ρ/Σ Flash 96 και στο δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011

«Η συγχώνευση των τραπεζών Alpha Bank - Eurobank σηματοδοτεί την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, ενώ η είσοδος ξένων κεφαλαίων στη χώρα μας τα οποία δεν προέρχονται κατ’ ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν το πράσινο φως για ενίσχυση της ρευστότητας, δίνουν ελπίδα στους καταθέτες και ταυτόχρονα ώθηση στο ίδιο το τραπεζικό σύστημα να προχωρήσει σε αναπτυξιακές επενδύσεις, ενώ όσο δε διατίθενται πόροι για την ανάπτυξη τόσο η ύφεση θα κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλα τα επίπεδα, τόνισε η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή σε συνέντευξή της στο Ρ/Σ Flash 96 και στο δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο.

Βασικά σημεία της συνέντευξης

Για τη συγχώνευση των τραπεζών Alpha Bank - Eurobank

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί κινητήριο μοχλό τόσο της ρευστότητας η οποία έχει παρουσιάσει στασιμότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα όσο και κάθε κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάπτυξη της χώρας.
Είναι πλέον κατανοητό ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία της αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης και στον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εξυγίανση της οικονομίας και υλοποίηση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.
Με την πρωτοβουλία αυτή οι δύο τράπεζες ως ένα ενιαίο τραπεζικό σχήμα όχι μόνο εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους, αλλά δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας που θα τους επιτρέψει το άνοιγμα σε νέες επενδύσεις. Tαυτόχρονα ενδυναμώνουν την παρουσία τους εντός και εκτός Ε.Ε και κυρίως στη ΝΑ Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα τους καταθέτες τους.
Οι τράπεζες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις «συμπληγάδες» του roll over και του Black Rock. Ο επικείμενος εξονυχιστικός έλεγχος τις επόμενες ημέρες που θα αφορά στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, τους όρους παροχής στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, θα δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στο εθνικό τραπεζικό σύστημα.

Για την κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας

Η ύφεση πλέον αρχίζει να επιμολύνει και την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία, βάσει της Eurostat, παρουσιάζει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας. Τα στοιχεία αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει διότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιασθεί μια συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική από πλευράς κυρίως Ε.Ε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη ψάχνει να βρει το «φάρμακο» για τα δομικά προβλήματα που παρουσιάζει η χώρα μας και κατ΄ επέκταση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, οι ξένες επενδύσεις όπως εκείνων των Γερμανικών, το πρόγραμμα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης αναμφίβολα αποτελούν «όαση» στην «έρημο» της ύφεσης.
Αν στη μία ράγα του «τρένου» εφαρμόζουμε πολιτικές για μεταρρύθμιση των δομών του κράτους, δημοσιονομικής εξυγίανσης, περιορισμού των δαπανών και στην άλλη προωθούμε την ανάπτυξη, τότε μόνο δεν θα έχουμε «εκτροχιασμό».

Βασικά Σημεία Συνέντευξης της Κατερίνας Μπατζελή στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟ MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο

Αθήνα 9 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασικά Σημεία Συνέντευξης της Κατερίνας Μπατζελή, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟ MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπου μεταξύ των άλλων τόνισε ότι οι οίκοι αξιολόγησης μέχρι σήμερα στην Ευρώπη καταφέρνουν δομικό και συστημικό «χτύπημα» στην ίδια της τη λειτουργία ενώ στις ΗΠΑ ένα ψυχολογικό «χτύπημα» και μία επίθεση στον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρέους της μέχρι σήμερα, ενώ επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να περάσουμε ως Ευρώπη και ως χώρα από την αγωγή της «καταστολής» της ανάπτυξης, στη θεραπευτική αγωγή της.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ

• Tο Ευρωομόλογο είναι ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο το οποίο για να έχει πλήρη αποτελεσματικότητα, πρέπει να συνδυαστεί με αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε.

• «Τύποι» Ευρωομολόγου, ήδη ισχύουν, όπως η χρηματοδότηση των υποδομών, η δανειοδότηση της Ιρλανδίας ενώ αποτελεί πάγιο αίτημα των προοδευτικών κομμάτων τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της Ε.Ε. Δεν είναι ανακάλυψη της Νέας Δημοκρατίας…

• Η ενίσχυση του Ευρώ η οποία πρέπει να αποκατασταθεί και να κατοχυρωθεί ουσιαστικά ως ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης και με την έκδοση του Ευρωομολόγου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

• Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης να ληφθεί υπόψη στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, διότι με την τελευταία τους επιθετική συμπεριφορά κατάφεραν «ψυχολογικό μόνο χτύπημα» στις Η.Π.Α όπως είπε και ο Allan Greensban, ενώ στην Ευρώπη καταφέρνουν δομικό και συστημικό «χτύπημα» στην ίδια τους τη λειτουργία.

• Οι αποκλίσεις των επιτοκίων δανεισμού μεταξύ των κρατών-μελών μόνο κατ’ όνομα, κατοχυρώνουν ως κοινό όνομα το Ευρώ.

• Η Ευρώπη με γρήγορους βηματισμούς πρέπει να περάσει στο νέο σχήμα διακυβέρνησής της, ξεπερνώντας την Ευρώπη «παλαιού τύπου».

• Όσο δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίος οργανισμός, όσο το Ευρώ δεν καθίσταται ένας κοινός «καμβάς» που θα ενώνει όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε τόσο θα δίνουν παράταση ζωής στην Ευρωπαϊκή κρίση.

• Είναι αναγκαίο να περάσουμε από την «καταστολή» της ανάπτυξης, στη «θεραπεία» της ανάπτυξης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Πέρα και έξω από την ευρωπαϊκή κρίση είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, να συνεχιστεί η εφαρμογή των νέων αποφάσεων της Ευρώπης για το ελληνικό χρέος, και να εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή για την αναδόμηση της Ευρώπης.

• Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, την υγεία, την φορολογική πολιτική, αποτελούν τη βάση για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.


ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Ο ρόλος της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης είναι διαφορετικός και δεν μπορεί να έχουν την ίδια βαρύτητα στα κρατικά έσοδα.

• Η αποτελεσματικότητα του κάθε φορολογικού μέτρου και ιδιαίτερα εκείνο της έμμεσης φορολόγησης περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α εστίασης, κρίνεται από τα έσοδα που φέρνουν και από το ρόλο τους στην ανάπτυξη.

• Για την προσέλκυση επενδύσεων πρέπει να υπάρξει σταθεροποίηση της άμεσης φορολόγησης, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Τη διατήρηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την αύξηση των πόρων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιφέρειας ζητά με ερώτησή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η Κατερίνα Μπατζελή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη διατήρηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την αύξηση των πόρων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιφέρειας ζητά με ερώτησή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.
«Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τις αναπτυξιακές προσπάθειες στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας τη στιγμή δε που αποφασίστηκε η μείωση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ, ενώ η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα συμβάλει στην προώθηση παραγωγικών επενδύσεων και έργων υποδομών», δήλωσε η κ. Μπατζελή.

Ακολουθεί η Ερώτηση της κ. Μπατζελή:

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Με τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος προβλέπεται η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 950 εκατ. ευρώ. Το παραπάνω ποσό το οποίο αφορά τη Δημόσια Δαπάνη αναμένεται να κατανεμηθεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
Ταυτόχρονα όμως επετεύχθη και μια σημαντική ρύθμιση με την Ε.Ε βάσει της οποίας μειώνεται το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ και αυξάνεται η κοινοτική συμμετοχή.
Επειδή η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του Νοτίου Αιγαίου είναι εκτός του Στόχου Σύγκλισης και Συνοχής (2007-2014), δηλ. εκτός του παλαιού στόχου 1, έχει χαμηλότερο ποσοστό επιδότησης σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, ενώ δεν είναι επιλέξιμη για πολιτικές υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί αντιμέτωπη με τυχόν μείωση της δημόσιας δαπάνης.
Για την αποφυγή επίσης της αναπτυξιακής της απόκλισης σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες δεν μπορεί να υπάρξει περικοπή στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του προϋπολογισμού του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματός της, το οποίο στην ουσία θα πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί ώστε να προωθηθούν επενδύσεις που θα ενισχύσουν τις υποδομές και την παραγωγικότητα της περιφέρειας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς προτίθεται να διασφαλίσει τη συνολική κρατική, δημόσια συμμετοχή στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας;

2. Πώς προτίθεται να καλύψει το νέο προγραμματισμό του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος;

Κ. Μπατζελή στο Statesmen: Τελειώνει η εποχή του “αν”…

04/08/2011

Η Συμφωνία των Βρυξελλών απομακρύνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας και δίνει στην Ελλάδα «ανάσες» για το μέλλον. Υπάρχει «οδικός χάρτης» για να «τρέξουν» οι μεταρρυθμίσεις και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος;

«Είναι πράγματι ένας «οδικός χάρτης» για έξοδο από την κρίση της χώρας μας και της Ευρώπης. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής επισφράγισαν τις πολύμηνες, σκληρές και επίπονες -πολλές φορές για τον ελληνικό λαό- προσπάθειες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, αλλά για να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία. Φυσικά δεν υπάρχει χρόνος ούτε για εφησυχασμό ούτε για επανάπαυση. Ο δρόμος που μένει να διανύσουμε είναι μακρύς. Και επιβάλλεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Εφαρμοστικού Νόμου, παράλληλα με άλλες αναπτυξιακές, τονωτικές «ενέσεις» για την ενίσχυση της ρευστότητας, τη στήριξη των επιχειρήσεων, της απασχόλησης. Η περίοδος της ύφεσης πρέπει να τελειώνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να περάσει η ελληνική οικονομία στην περίοδο της ανάπτυξης. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να πούμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ότι αυτός ο «οδικός χάρτης» ήταν η σωστή λύση για όλους μας».

Στις Βρυξέλλες, η Ευρώπη έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίο πολιτικό μόρφωμα. Γιατί καθυστέρησαν τόσο πολύ;

«Η Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και θεσμική ενότητα, αφού δεν έχει τη διακρατική εντολή και συνταγματική κατοχύρωση, όπως αυτή προκύπτει από το σημερινό Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αλλά ούτε και την οικονομική ισχύ, εφόσον οι εθνικές κυβερνήσεις διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την εθνική τους δικαιοδοσία. Στη σημερινή όμως συγκυρία η παγκόσμια οικονομία είχε απέναντί της τις αποσπασματικές στρατηγικές των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι η εθνική τους υπεροχή μπορεί να αντιμετωπίσει την παγκόσμια υπεροχή της κερδοσκοπίας. Σύντομα διαπιστώθηκε όμως ότι επρόκειτο για μια «εικονική πραγματικότητα».
Με τις πρόσφατες όμως αποφάσεις της η Σύνοδος Κορυφής -έστω και αργά- έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μήνυμα ενότητας, πολιτικής βούλησης, αλληλεγγύης μεταξύ των δυνατών και αδύναμων χωρών μελών. Ας μη ξεχνάμε ότι μια ημέρα πριν τη Σύνοδο διακυβεύονταν το μέλλον του ευρώ, η υπόσταση της ίδιας της Ε.Ε. Για πρώτη φορά οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ε.Ε επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δυστυχώς το μήνυμα αυτό έπρεπε να είχε σταλεί πολύ νωρίτερα. Η Ευρώπη και η Επιτροπή άφησαν μια χώρα, την Ελλάδα, ενώ ήταν υπό την επιτήρησή της, βάσει της διαδικασίας του Συμφώνου Σταθερότητας, να κινδυνεύσει με χρεωκοπία. Ποιος συνεπώς είναι υπεύθυνος; Είναι οι μηχανισμοί της Ε.Ε αποτελεσματικοί; Τα αποτελέσματα αβίαστα οδηγούν στην απάντηση. Η Ε.Ε και οι μηχανισμοί της ευθύνονται κατά κύριο λόγο».

Θα μπορούσε η Συμφωνία των Βρυξελλών να είχε προηγηθεί του Μνημονίου Ι, και να έχουν διαμορφωθεί καλύτερες συνθήκες, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά συνολικά για την ευρωζώνη;

Εμείς θέλαμε, εκείνοι δεν μπορούσαν…
Σε κάθε περίπτωση, έγινε αντιληπτό μετά από πολλούς μήνες ότι μόνο «η ισχύς εν τη ενώσει» μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στις μέχρι σήμερα κερδοσκοπικές επιθέσεις και συμπεριφορές. Και σίγουρα αν είχε αναγνωριστεί από νωρίς η σημερινή, εκ των ων ουκ άνευ κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη, αν είχαν αναζητηθεί τα πραγματικά αίτια, αν είχε αναπτυχθεί η θεσμική και οικονομική διακυβέρνηση στο βαθμό που θα επέτρεπε στην Ε.Ε να διαχειριστεί αυτή την κρίση, αν εξ αρχής αυτή η κρίση είχε προσεγγιστεί ως κρίση ευρωπαϊκή και παγκόσμια και όχι ως μια μικρή περιφερειακή κρίση, τότε σήμερα οι συνθήκες ασφαλώς και θα ήταν ευνοϊκότερες για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Εκτιμώ όμως ότι η εποχή του «αν» στην Ευρώπη τελειώνει και γίνεται η εποχή του «να».

Το Μνημόνιο ΙΙ, όπως θα μπορούσαμε να τιτλοφορήσουμε τη νέα δανειακή σύμβαση, θα πρέπει να εγκριθεί από την ελληνική Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία;

«Η Κυβέρνηση κατάφερε μετά από σκληρό αγώνα να ανεβάσει το δείκτη αξιοπιστίας της χώρας μας απέναντι στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, αλλά και να ενδυναμώσει τη διαπραγματευτική της ισχύ. Από την αρχή της διακυβέρνησής της έδωσε και δίνει μάχες για την επιβίωση της χώρας μας. Και τις μάχες της δίνει μόνη παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει απευθύνει εκκλήσεις για ευρύτερη πολιτική συναίνεση, για τη συγκρότηση ενός εθνικού μετώπου αντιμετώπισης της κρίσης.
Δυστυχώς στην πιο δύσκολη και κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδείχτηκαν κατώτερες των περιστάσεων και προτίμησαν τη λύση της αποχής και όχι της συμμετοχής. Στις Βρυξέλλες κερδήθηκε ένας αγώνας. Και παρά το ότι σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αναγνώριση και δικαίωση της ελληνικής κυβέρνησης, στην Ελλάδα παραμένουμε προσκολλημένοι σε στείρες μικροκομματικές πολιτικές.
Συνεπώς ανεξαρτήτως της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, το ζητούμενο είναι να υπάρξει επί της ουσίας σύμπλευση και στήριξη των προσπαθειών –πάντα στα πλαίσια του εποικοδομητικού διαλόγου- για έξοδο της Ελλάδας από τη δίνη στην οποία έχει περιέλθει. Μόνο τότε η κοινωνία θα επιστρέψει το βλέμμα της και δε θα γυρίσει την πλάτη της στο πολιτικό σύστημα».

Η πληθωρική πολιτικά παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου, δίνει στο ΠΑΣΟΚ την ευχέρεια να φρενάρει τη δημοσκοπική πτώση του, και να ανακτήσει την πρωτοβουλία διαχείρισης της ατζέντας;

«Ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Βαγγέλης Βενιζέλος όπως και το σύνολο της κυβέρνησης είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν την έντονη πίεση τόσο από πλευράς Ε.Ε για την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ώστε να υπάρξει εγγύηση της συνέχισης της χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους και του ΕΣΠΑ όσο και από την εθνική αναγκαιότητα για ριζικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως του ισοσκελισμού «εσόδων-δαπανών».
Ο κ. Βενιζέλος από την ανάληψη των καθηκόντων του έδειξε πολιτική αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και διάθεση ρήξεων κυρίως με τη μέχρι σήμερα δεδομένη κατάσταση στη φορολογική πολιτική, στη δομή των οικονομικών υπηρεσιών, στη διαφάνεια της λειτουργίας του κράτους, αλλά και στη σύγκρουση των «εθνικών» φοροφυγάδων».

Δημοψήφισμα το Σεπτέμβριο και εκλογές ή μάχη με το τέρας (του ελλείμματος) και επιδίωξη μιας νέας λαϊκής εντολής στο τέλος της τετραετίας;

«Η μάχη με τη «Λερναία Ύδρα» των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους θα δίνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις γενιές. Η σημερινή κυβέρνηση αν θέλει να κριθεί «επί του αποτελέσματος και όχι μόνο επί της προσπάθειας» πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία. Άλλωστε οι πρόωρες εκλογές δεν εγγυώνται ότι θα αναδείξουν πιο σταθερό σχήμα και με ισχυρότερη πολιτική βούληση.
Η διαδικασία δημοψηφίσματος σε μια περίοδο που παράλληλα θα δρομολογηθούν και συνταγματικές, θεσμικές αλλαγές, είναι σκόπιμο να προωθηθούν. Με σαφή ερωτήματα για τα οποία θα κληθεί να απαντήσει η ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία αυτό το χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε οικονομική πίεση, σε εγρήγορση για νέες διεκδικήσεις και με αγωνία για το μέλλον της χώρας μας. Μια κοινωνία η οποία θέλει σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και υψηλούς στόχους».

Η εμπειρία της υπουργικής θητείας, σας έδειξε ότι η ελληνική γραφειοκρατία είναι ανίκητη, ή υπάρχουν περιθώρια για έναν πολιτικό να αφήσει το στίγμα του;

«Το στοίχημα και η πρόκληση είναι να μην αφεθεί η Δημόσια Διοίκηση να λειτουργήσει γραφειοκρατικά. Γι’ αυτό χρειάζεται από την πολιτική ηγεσία του κάθε Υπουργείου να παρουσιαστεί άμεσα η στρατηγική της για τις πολιτικές του Υπουργείου, η δυνατότητα για αποτελεσματική παρακολούθησή του έργου και η ανάγκη επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών χωρίς όμως αυτά σταδιακά να «ροκανίζουν» τις βασικές πολιτικές του κάθε Υπουργείου. Η διοίκηση αν δεν ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς, τότε μένει εκτεθειμένη καταρχήν απέναντι στην κοινωνία».

Πως βλέπει η Κατερίνα Μπατζελή «το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας», για να θυμηθούμε την ιστορική ρήση του Κώστα Λαλιώτη;

«Το κόμμα των ρήξεων, των μεταρρυθμίσεων και του καθοδηγητή του πολιτικού μετασχηματισμού, ώστε να εκφράζονται πλήρως οι νέες γενιές…».