10   Φεβρουαρίου  2012Απάντηση Αναπληρωτή Υπουργού σε επίκαιρη της Κατερίνας Μπατζελή για τα επιμελητήρια

 Την τροποποίηση του νόμου ώστε τα αποθεματικά των επιμελητηρίων να μη διατίθεται για επένδυση σε κινητές αξίες του Δημοσίου, αλλά να κατατίθενται αποκλειστικά στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης, λόγω της σημαντικής μείωσής της αξίας τους, αλλά και λόγω του σημαντικού ρόλου των επιμελητηρίων στη στήριξη των επιχειρήσεων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο, ζήτησε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τροποποίηση του νόμου 2469/1997.
 Αναφορικά με τη σημαντική απομείωση της αξίας που έχουν υποστεί τα αποθεματικά των επιμελητηρίων  η κ. Μπατζελή ζήτησε ενημέρωση όχι μόνο για το εάν έχουν αγορασθεί ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου από τη δευτερογενή αγορά από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδας  και σε ποιες τιμές, αλλά και εάν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στα οποία είχαν εκ του νόμου τοποθετηθεί τα διαθέσιμα των επιμελητηρίων θα συμπεριληφθούν στο PSI ή αν προβλέπεται διαδικασία εξαίρεσής τους.
 «Σε μια περίοδο κρίσης της οικονομίας, αύξησης των δεικτών ανεργίας και παύσης της λειτουργίας των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, είναι περισσότερο  αναγκαία από ποτέ η στήριξη τους. Και στο πλαίσιο αυτό η βιωσιμότητα των επιμελητηρίων ως κατεξοχήν θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και των ιδίων θα τους βοηθήσει ουσιαστικά. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων, η οποία  όχι μόνο θα πλήξει  έναν θεσμό που είναι σύμβουλος του Δημοσίου σε ζητήματα ενίσχυσης και στήριξης των ΜΜΕ, αλλά  θα επιφέρει παράλληλα και αρνητικές επιπτώσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα στήριξης των  ΜΜΕ, τη διαχείριση μέρους του δημοσίου έργου και ρόλου τους,  αλλά και μέρους του τμήματος των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο όχι μόνο τη βιωσιμότητα των επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων, αλλά να συνδράμουμε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου τους σε μια περιρρέουσα οικονομική περίοδο, όπου η στήριξη του παραγωγικού ιστού και η ενίσχυση της απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αναχθούν σε μείζονες προτεραιότητες της εθνικής ανασυγκρότησής μας», τόνισε στην ομιλία της η κ. Μπατζελή.

Στην απάντησή του ο Υπουργός κ. Σωκράτης Ξυνίδης τόνισε ότι απεσύρθη η πρόταση για κατάργηση της εισφοράς των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, επισημαίνοντας ότι «θα ήταν αντιφατικό από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να αποδεχτεί μια πρόταση που οδηγεί στο κλείσιμο των επιμελητηρίων, ενός θεσμού που αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τροποποίηση του νόμου 2469/1997, ώστε τα διαθέσιμα των επιμελητηρίων να κατατίθενται στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.
Αθήνα, 16-2-12


Κατερίνα Μπατζελή: Απαιτείται άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας, ενίσχυση των ΜΜΕ και των ΟΤΑ

«Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου η ανεργία στη Στερεά Ελλάδα αυξάνει δραματικά και πολλές ΜΜΕ κλείνουν, το Υπουργείο οφείλει να σταθεί δίπλα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την άρση των ανισοτήτων που υφίσταται λόγω του Στόχου Σύγκλισης- Στόχου 2 με μέτρα άμεσης ενίσχυσης, αλλά και τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση έργων και πολιτικών.

Έργα ζωτικής σημασίας για τον τόπο κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν, αν δεν υπάρξει άμεση παροχή τεχνογνωσίας προς την περιφέρεια και τους Δήμους. Για παράδειγμα, το έργο στην Ανθήλη, εντασσόμενο στο ΠΕΠ, ένα έργο πνοής για τη Φθιώτιδα αν δεν υπάρξει ωρίμανση της μελέτης, δε θα μπορέσει να υλοποιηθεί», τόνισε στην ομιλία της η κ. Μπατζελή κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησής της για την εξαίρεση των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου από τον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη Επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Η κ. Μπατζελή επισήμανε ακόμη ότι «οφείλουμε άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις να εξετάσουμε και να εκμεταλλευθούμε την πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση των μη απορροφημένων πόρων, ύψους περίπου 60 δισ. ευρώ που προέρχονται γενικά από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. Μια ανακατανομή των πόρων υπέρ της απασχόλησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελεί σημαντικό «εργαλείο», αλλά και εξισορροπητική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγικών δομών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραϊτης επισήμανε ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων ομάδων- κρούσης της ΜΟΔ προς τις περιφέρειες και τους Δήμους για την ωρίμανση και επιτάχυνση υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα ήδη έχει προγραμματιστεί συνεργασία της ΜΟΔ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την παροχή βοήθειας στους ΟΤΑ που αφορά την αποκατάσταση των έργων ΧΑΔΑ.

Επιπλέον, τόνισε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει επανειλημμένα δείξει την ισχυρή πολιτική της βούληση, ώστε να ενισχυθεί η περιφέρεια Στερεά Ελλάδας, όπως η απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ για εξαίρεση των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από την αναθεώρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης διατηρώντας το ποσοστό εθνική χρηματοδότησης στο 50% και οδηγώντας σε εξοικονόμηση πόρων 91 εκατ. ευρώ, η επανεργοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, αλλά και η σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Μωραϊτης επανέλαβε για μια ακόμη φορά τις σκληρές διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει για την αλλαγή του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με στόχο την εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, όπου καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια ώστε να προσμετρούνται- πέραν του ΑΕΠ- και συμπληρωματικοί στατιστικοί δείκτες, όπως η ανεργία. Δείκτες οι οποίοι θα αποτυπώνουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε νομός ξεχωριστά.Αθήνα, 14-2-12

Απάντηση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 7η ΕΜΑΚ στην Κατερίνα Μπατζελή

Στις προτάσεις της Επιτροπής που έχει συσταθεί για τις μελλοντικές συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναβαθμίσεις πυροσβεστικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα υπάρξουν και οι τελικές αποφάσεις, θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις της κ. Μπατζελή, αναφέρει σε απάντησή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τη Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.

Σε συνέχεια σχετικής επιστολής της κ. Μπατζελή προς τον καθ'ύλην αρμόδιο Υπουργό κ. Χρήστο Παπουτσή την 20η Ιανουαρίου 2012, το Υπουργείο στην απάντησή του αναφέρει ότι «η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της θα λάβει υπόψη της όλες τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που αφορούν το οικιστικό, φυσικό περιβάλλον, βιομηχανικές περιοχές κ.α, καθώς και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει την παρούσα χρονική περίοδο στο Σώμα. Σε κάθε περίπτωση σκοπός και στόχος της Ηγεσίας του Σώματος είναι η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του και πρωτίστως η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

Στην επιστολή της η κ. Μπατζελή τόνιζε: "ο ρόλος της 7ης ΕΜΑΚ στα δέκα χρόνια παρουσίας της είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαμβάνονται περιοχές με ιδιαίτερη σημασία, όπως ο Εθνικός Δρυμός Οίτης, ο Παρνασσός, το Βελούχι, περιοχές Natura κτλ. Μετά τις καταργήσεις αρκετών δημοσίων υπηρεσιών στη Φθιώτιδα (στρατόπεδο, δικαστήρια, Δ.Ο.Υ κ.α), η τυχόν κατάργηση της 7ης ΕΜΑΚ θα επιφέρει ένα ακόμη πλήγμα στην οικονομική και κοινωνική σύνθεση της περιοχής".Αθήνα, 9-2-12


Η Κατερίνα Μπατζελή ζητά  άμεσες  παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας στη Στερεά Ελλάδα, αλλά και μεσοπρόθεσμες στα πλαίσια της αλλαγής της λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων, αλλά και του επαναπροσδιορισμού των περιφερειών, ενόψει των συζητήσεων που γίνονται.

Στην επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή τονίζει ότι «οι μη επαρκείς πόροι στις περιοχές του Στόχου 2 (Σύγκλισης) δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των περιοχών αυτών από πολιτικές εισοδηματικής σύγκλισης και απασχόλησης, προκαλώντας ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Ιδιαίτερα σε μια περίοδο μαζικής φυγής των νέων από την εγχώρια αγορά εργασίας, οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποτρέψουμε το φαινόμενο αυτό».
Σε συνέχεια των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων για κατακόρυφη άνοδο της ανεργίας στη Στερεά Ελλάδα η κ. Μπατζελή επισημαίνει ότι είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η δρομολόγηση συστηματικών και συγκροτημένων παρεμβάσεων τόσο μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων που μας παρέχονται από την Ε.Ε όσο και μέσα από μια συντονισμένη δράση και διαβούλευση των δύο καθʼ ύλην αρμόδιων υπουργείων με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Οι επικείμενες αλλαγές στα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η σύσταση νέου Στόχου «Μετάβασης» για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ27, τα χρονικά περιθώρια που απομένουν μέχρι το τέλος του 2013 για διορθωτικές κινήσεις, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στήριξη της απασχόλησης αποτελούν τους βασικότερους άξονες για μια ολοκληρωμένη πολιτική ανασυγκρότησης και στήριξης της απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα.
Διαβάστε την επιστολή στο:
9 Φεβρουαρίου 2012


Επίκαιρη Ερώτηση  για εξαίρεση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από την τεχνική βοήθεια για έργα ΕΣΠΑ

Επίκαιρη ερώτηση για την εξαίρεση των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα που αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους Δήμους της χώρας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ κατέθεσε η κ. Κατερίνα Μπατζελή, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη, από οικονομική και κοινωνική σκοπιά, περίοδο, όπου η ανεργία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, δεν είναι δυνατόν οι δήμοι των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου να υφίστανται διαρκώς το κόστος της ένταξης στο Στόχο 2 και να στερούνται βασικών και καίριων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του έργου τους.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση «η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το Δεκέμβριο του 2011, στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ» και του αντίστοιχου «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε» για παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους Δήμους της χώρας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αναμφίβολα αποτελεί μια θετική συνιστώσα στην προσπάθεια που συντελείται για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι Δήμοι με τις αναπροσαρμογές που προέκυψαν από το θεσμό του Καλλικράτη, χρήζουν ουσιαστικής και άμεσης υποστήριξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών που θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην τόνωση της απασχόλησης και σε οικονομική ανάταση.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης και ειδικότητες όπως μηχανικοί, λογιστές, νομικοί, γεωτεχνικοί κλπ, για την ωρίμανση έργων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του δήμου. Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχει οριστεί η ΜΟΔ.
Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόφαση αυτή αφορά τις οκτώ (8) περιφέρειες του Στόχου Σύγκλισης ( Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου) με αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω της ένταξής τους στο Στόχο 2- Περιφερειακή Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα να τίθενται εκτός του πλαισίου μιας αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης που θα απεγκλωβίσει τους Δήμους από χρονικές καθυστερήσεις και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση υλοποίησης σημαντικών αναπτυξιακών έργων.

Διότι, όσο συνεχίζεται ο «αποκλεισμός» των δύο περιφερειών από χρηματοδοτικά προγράμματα τόσο θα επιτείνεται η ήδη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται πολλοί δήμοι της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου και άλλο τόσο θα δίνεται «παράταση» στην αναπτυξιακή, οικονομική και κοινωνική ανόρθωση των περιοχών αυτών.
 
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
 1. Ποια εναλλακτικά μέτρα προτίθενται να λάβει το Υπουργείο για την άρση της αδικίας που καταγράφεται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και η οποία αποτελεί σημαντικό «πλήγμα» για τους Δήμους τους;
 2. Σε ποιες ενέργειες είναι αναγκαίο να προβούν οι Δήμοι των προαναφερόμενων δύο περιφερειών, ώστε να εξασφαλισθεί και η δική τους συμμετοχή στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»;

8 Φεβρουαρίου 2012


«Οι καθυστερήσεις των έργων οδηγούν στην καταστροφή»

Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητά η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή με σχετική επιστολή της για το ζήτημα των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν και πλήττουν τη Φθιώτιδα τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και η στασιμότητα των μεγάλων δημοσίων έργων (Ε65, ΕΡΓΟΣΕ, Νέα Κοίτη Σπερχειού- Τέλος Α. Κ Ροδίτσας) ήδη έχουν «κοστίσει» ακριβά στους πολίτες της Φθιώτιδας καταστρέφοντας τις περιουσίες τους και θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.
Όπως επισημαίνει η κ.Μπατζελή στην επιστολή «τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών δημιούργησαν εκτεταμένα προβλήματα στο νομό Φθιώτιδας και ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Σπερχειού, όπου η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χιλιάδες εκτάσεις σε πολλές περιοχές (Καστρί, Φραντζή, Κωσταλέξι, Κόμμα, Μοσχοχώρι, Ανθήλη, Παγκράτι), να καταστραφούν αγροτικές καλλιέργειες και πρωτίστως να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Κατόπιν τούτων για μια ακόμη φορά τίθεται το ερώτημα για την πολιτική που έχει δρομολογήσει και προωθεί το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση και εφαρμογή των τριών μεγάλων δημοσίων έργων (Ε65, ΕΡΓΟΣΕ, Νέα Κοίτη Σπερχειού- Τέλος Α. Κ Ροδίτσας), η εγκατάλειψη των οποίων έχει δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων με αποκορύφωμα τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και φόβο στην τοπική κοινωνία».

 6 Φεβρουαρίου 2012

Επίκαιρη   για προτεινόμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια και μείωση της αξίας των αποθεματικών τους

Μια ενδεχόμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων και η καταγεγραμμένη απώλεια της αξίας των αποθεματικών των επιμελητηρίων αποτελούν ισχυρό πλήγμα για έναν θεσμό που ιστορικά λειτουργεί υπέρ των ίδιων των επιχειρήσεων και είναι σύμβουλος του Δημοσίου σε ζητήματα ενίσχυσης και στήριξης των ΜΜΕ, ενώ παράλληλα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα στήριξης των ΜΜΕ, τη διαχείριση μέρους του δημοσίου έργου και ρόλου τους, αλλά και μέρους του τμήματος των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων βάσει της νέας νομοθεσίας», επισημαίνει η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή. Σε σχετική επίκαιρη ερώτησή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προτεινόμενη από την τρόικα κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, αλλά και για την απώλεια σημαντικού μέρους της αξίας των αποθεματικών τους από την επένδυσή τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, η κ. Μπατζελή επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί προάγγελο όχι μόνο συρρίκνωσης του ρόλου τους, αλλά και «εξαφάνισης» του θεσμού των επιμελητηρίων. Όπως τονίζεται στην ερώτηση, σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Τράπεζας της Ελλάδας την 26η Ιανουαρίου προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, οι διοικήσεις των ΕΒΕ, μεταξύ των οποίων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ενημερώθηκαν ότι τα αποθεματικά τους μειώθηκαν από 66 εκατ. ευρώ σε 21,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΕΒΕΑ, η μείωση αυτή φαίνεται να προκύπτει επειδή απώλεσαν ανάλογη αξία τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στα οποία είχαν εκ του νόμου τοποθετηθεί τα διαθέσιμα των επιμελητηρίων.
Οι εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας καταγγέλλουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδας δεν προχώρησε προηγουμένως στην ενημέρωση των διοικήσεων των ΕΒΕ για την επένδυση των αποθεματικών, τις σχετικές διοικητικές πράξεις που απορρέουν και τις αιτιολογήσεις αυτών των πράξεων, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επένδυση των αποθεματικών τους, η οποία όμως οδήγησε σε μείωση της αξίας τους. Οι διοικήσεις των ΕΒΕ θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ισχυρό πλήγμα στην οικονομική τους αυτοτέλεια, την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ θέτει για πολλά επιμελητήρια και ζήτημα επιβίωσής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη:
 • την ήδη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη χώρα η οποία έχει οδηγήσει πολλές ΜΜΕ σε διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
 • το γεγονός ότι τα Επιμελητήρια δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πόροι τους προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις συνδρομές των επιχειρηματιών- μελών τους,
 • τη φημολογούμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων προς τα επιμελητήρια, η οποία, όχι μόνο θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και «εξαφάνιση» των επιμελητηρίων, αλλά θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα στήριξης των ΜΜΕ, αλλά και τη διαχείριση μέρους του δημοσίου έργου τους,

η κ. Μπατζελή ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:
 1. Για ποιο λόγο τα αρμόδια Υπουργεία και η Τράπεζα της Ελλάδας δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων για την επένδυση των αποθεματικών τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ ήδη είχε αρχίσει η απομείωση αυτών;
 2. Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις με τα επιμελητήρια ώστε να μην επενδυθούν τα αποθεματικά των επιμελητηρίων σε ελληνικά ομόλογα, αλλά να διατηρηθούν στην Τράπεζα της Ελλάδας με στόχο αφενός τη διασφάλιση της ρευστότητας και αφετέρου τη διασφάλιση των αποθεματικών;
 3. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, προτίθενται να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων, τα οποία θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στην καταγεγραμμένη απώλεια της αξίας των αποθεματικών των επιμελητηρίων, η οποία εκτιμάται περίπου στο 60%;
 4. Εάν προτίθενται να προβούν σε κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων που αποτελεί απαίτηση της τρόικας, εξέλιξη η οποία αποδυναμώνει ριζικά τα επιμελητήρια, έναν θεσμό που λειτουργεί υπέρ των ίδιων των επιχειρήσεων και είναι σύμβουλος του Δημοσίου σε αντίστοιχα θέματα;
3 Φεβρουαρίου 2012


Ερώτηση Κατερίνας Μπατζελή για το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων

Ερώτηση για την καθυστέρηση στην υλοποίηση και εφαρμογή του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας και την εποπτεία της αγοράς, κατέθεσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
«Το Μητρώο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας, για την εποπτεία της αγοράς καθώς και για τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή με στόχο την θωράκιση και την ανάπτυξη του αγροτικού εισοδήματος», τονίζει στην ερώτησή της η κ. Μπατζελή.
Όπως τονίζεται στην ερώτηση, ο Νόμος 3955 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2011 προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο των εμπόρων Αγροτικών προϊόντων εφοδίων και εισροών. Ταυτόχρονα προβλέπεται και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής εκ μέρους των εμπόρων για τη διασφάλιση των αγροτών σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής τους, μέτρο το οποίο είναι και ιδιαίτερα σημαντικό στην οικονομική κρίση που βρίσκεται η αγορά. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΑΤ πως θα λειτουργήσει αυτό το Μέτρο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές στον αγροτικό τομέα.

Η κ. Μπατζελή ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:
 1. Πότε θα υλοποιηθεί ο Νόμος 3955 Μητρώο Εμπόρων; Έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο η ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών;
 2. Πόσες αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα;
 3. Η πρόβλεψη ενοποίησης όλων των τηρούμενων μητρώον στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ σε ένα ενιαίο Μητρώο που θα τις περιελάμβανε ως κλαδικά μητρώα σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή του;
 4. Υπάρχει δυνατότητα και σχεδιασμός για ένα μεταβατικού τύπου σύστημα, ώστε να καλυφθεί η τυχόν καθυστέρηση;
3  Φεβρουαρίου  2012


Παρέμβαση  για  βελτίωση  των υδάτων  του  Σπερχειού


Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για τον έλεγχο της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.  Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης της τότε Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνας Μπατζελή από το Δεκέμβριο του 2009 για την ένταξη στο ΠΑΑ 2007-2013 του ελέγχου της ποιότητας των υδάτων του Σπερχειού.
Όπως δήλωσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή «η υλοποίηση αυτού του έργου θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία και αποκατάσταση της ποιότητας για τη βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού της λεκάνης απορροής του Σπερχειού και στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του Μαλιακού Κόλπου με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη όλης της περιοχής».

3 Φεβρουαρίου 2012Ερώτηση για το Μητρώο   Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων


Ερώτηση για την καθυστέρηση στην υλοποίηση και εφαρμογή του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας και την εποπτεία της αγοράς,   κατέθεσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Το   Μητρώο   αποτελεί   σημαντικό  εργαλείο  για την προώθηση  της   συμβολαιακής   γεωργίας,  για την  εποπτεία   της  αγοράς  καθώς  και  για  τον έλεγχο της   διακύμανσης  των  τιμών  από τον  παραγωγό στον καταναλωτή με  στόχο  την θωράκιση  και την  ανάπτυξη  του   αγροτικού  εισοδήματος», τονίζει στην ερώτησή της η κ. Μπατζελή.
Όπως τονίζεται στην ερώτηση,  ο Νόμος 3955 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2011 προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο των εμπόρων Αγροτικών  προϊόντων   εφοδίων και εισροών. Ταυτόχρονα προβλέπεται και η  κατάθεση εγγυητικής επιστολής εκ  μέρους των εμπόρων για τη διασφάλιση των αγροτών σε περίπτωση   καθυστέρησης της πληρωμής τους, μέτρο το οποίο είναι και ιδιαίτερα σημαντικό στην οικονομική κρίση που βρίσκεται η αγορά.  Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΑΤ πως θα  λειτουργήσει  αυτό  το Μέτρο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές στον αγροτικό τομέα.
Η κ. Μπατζελή ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:
1.Πότε θα υλοποιηθεί ο Νόμος 3955 Μητρώο Εμπόρων; Έχει   δημιουργηθεί στο Υπουργείο η ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πληροφοριών;
2.Πόσες αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο έχουν υποβληθεί μέχρι   σήμερα;
3. Η πρόβλεψη ενοποίησης όλων των τηρούμενων μητρώον  στις  αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ σε ένα ενιαίο Μητρώο που θα τις  περιελάμβανε ως κλαδικά μητρώα σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή του;
4. Υπάρχει δυνατότητα και σχεδιασμός για ένα μεταβατικού τύπου σύστημα, ώστε να καλυφθεί η τυχόν καθυστέρηση;