ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ


Η Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας κα Κατερίνα Μπατζελή θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα

27-09-2010 επίσκεψη στις 11.30 π.μ. στα γραφεία του Υποκαταστήματος Ο.Γ.Α Στερεάς Ελλάδας , στις 12.30 μ.μ. στα γραφεία του περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ Λαμίας και στις 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Νομαρχιακής μονάδας Υγείας Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας