Ομιλία της Κατερίνας Μπατζελή στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Αθήνα, 13/05/2011

Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις οι οποίες θεωρώ ότι θέτουν τόσο τον πολιτικό όσο και το χωροταξικό σχεδιασμό μιας μεγάλης πολιτικής εκείνης της ανάπτυξης. Συζητούμε την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και εχθές, όλοι οι προσκεκλημμένοι φορείς επικρότησαν αυτή την προσπάθεια και τη νομοθετική πρόταση του Υπουργείου ως μία από τις σημαντικές καινοτομίες της Κυβέρνησης.
Θα συνταχθώ μαζί με όλους τους φορείς και να πω ότι, πραγματικά, αυτό το νομοσχέδιο, αποτελεί μία καινοτομία, ως προς τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και αυτό διότι οι μέτοχοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη νέα παραγωγική δραστηριότητα θα έχουν πλέον μια απλοποιημένη διαδικασία που θα τους διευκολύνει και θα τους απεγκλωβίσει από τη γραφειοκρατία.
Είναι αυτονόητο ότι, θα επιλεχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ασκούν μεταξύ τους ανταγωνιστικό ρόλο αλλά αντίθετα, έχουν ρόλο και δράσεις συμπληρωματικές, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακος σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας μας, κυρίως του κλάδου της μεταποίησης.
Θα ήθελα να πω στον Υπουργό ότι η επωνυμία του επιχειρηματικού πάρκου το οποίο θεωρώ ότι είναι μία από τις βασικές καινοτομίες, θα πρέπει να εξετασθεί το κατά πόσον μπορεί αντιμετωπίζεται σαν μία φορολογική οντότητα, εφόσον, οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται εντός του νομικού αυτού σχήματος αποδέχονται ή επιδιώκουν να αντιμετωπισθούν ως τέτοιες. Και ως επιχειρηματική οντότητα να αντιμετωπίζονται σε επενδυτικές δραστηριότητές τους που έχουν να κάνουν, σε σχέση με τη συμμετοχή τους, στον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο, στο ΕΣΠΑ όπως και σε άλλα προγράμματα τα οποία αφορούν κυρίως την τεχνολογική τους δικτύωση, συνεργασία με τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Προγράμματα τα οποία εντάσσονται, έτσι ώστε, πραγματικά, αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία θα γίνει, να έχει προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ανάπτυξη και κυρίως την έρευνα και τεχνολογία όπου είναι η αιχμή του δόρατος μιας νέας, παραγωγικής ανταγωνιστικής δραστηριότητας.
Ένα σημείο εξέτασης μετά από την εφαρμογή του νόμου είναι το κατά πόσον αυτά τα επιχειρηματικά πάρκα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες τους εξισορροπούνται και συσχετίζονται με το χωροταξικό σχεδιασμό των βιομηχανικών ζωνών, των ΒΙΠΕ και κατά πόσον μπορούν να δοθούν κίνητρα και για την ένταξη επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ αλλά και κίνητρα για την συγκρότηση των επιχειρηματικών πάρκων. Διότι, είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες, με την έννοια της παραγωγικής συμμετοχής τους, όπου η μία είναι εξατομικευμένη ενώ η άλλη είναι συλλογικής βάσης.
Δεν πρέπει καμία να αποδυναμωθεί, απλά και μόνον να διαχωρισθεί η λειτουργία τους με οικονομικά, αναπτυξιακά και φορολογικά κίνητρα.
Επίσης θα ήταν σκόπιμο, εφόσον προχωρήσει και ολοκληρωθεί ο χωροταξικός, εθνικός σχεδιασμός αλλά και ο περιφερειακός με την ολοκλήρωση, μάλιστα, του ΟΚΧΕ από το ΥΠΕΚΑ, να μπορεί να γίνει και δημοπράτηση για την εγκατάσταση των επιχειρηματικών πάρκων με γη δημόσιας χρήσης. ʽΟχι με την αγορά αλλά για χρήση των εν λόγω εκτάσεων για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο είναι εφικτό. Έτσι η συγκέντρωση των παραγωγικών αυτών δράσεων και κυρίως τονίζω χαμηλής κυρίως όχλησης, να μπορεί να γίνει με αποκεντρωμένο τρόπο μιας σχεδιασμένης περιφερειακής ανάπτυξης και να περιλαμβάνει και περιοχές κατοίκων κάτω των 2.000. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, αυτές οι περιοχές, να εξαιρεθούν από την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα που είναι το άλφα και το ωμέγα της προώθησης πάρα πολλών επενδυτικών κεφαλαίων.
Όταν μιλάμε για χαμηλής όχλησης, μιλάμε για μία δευτερεύουσα μεταποιητική δραστηριότητα η οποία να μπορεί να συνδυάζεται ακόμη και με την τουριστική και αγροτοτουριστική ανάπτυξη, συνολικά, της περιοχής.
Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι πέραν της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας την επιχειρήσεων, το οποίο είναι πάρα σαφές να τονίζεται και, νομίζω κατά την επεξεργασία στην επιτροπή μας θα ακούσετε πάρα πολλές προτάσεις φορέων και βουλευτών τις οποίες θα λάβετε υπόψιν σας με απώτερο στόχο την περαιτέρω απλοποίηση.
Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι μια από τις σημαντικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου - παρά το γεγονός ότι η Ν.Δ. κράτησε ορισμένες επιφυλάξεις - ότι ενεργοποιούνται οι φορείς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των Επιμελητηρίων. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί ακολουθούν τις αδυναμίες οργάνωσης του δημόσιου τομέα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκώς οργανωμένοι για να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη αναπτυξιακή πολιτική, παρόλα αυτά, έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία και πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να γίνει η οργάνωσή τους να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νόμου. Τα μητρώα των επαγγελματιών - οι οποίοι εμπλέκονται - να είναι σαφή και να πιστοποιηθούν από Οργανισμούς, αλλά και η διατήρηση του ελέγχου των αδειοδοτήσεων και της περαιτέρω πορείας, πιστεύω ακράδαντα ότι, τα Επιμελητήρια θα πρέπει να είναι ο φορέας που θα ακολουθήσει κατά πόδας στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί απέναντι στις επιχειρήσεις ή στα Επιμελητήρια, τα οποία αποτελούν το ζωντανό οργανισμό αυτού του κοινωνικού στρώματος. Διότι μέχρι τώρα ο δημόσιος τομέας βρίσκεται σε μια δυσλειτουργία, έχοντας αναπτύξει μια γραφειοκρατική διαδικασία, για το λόγο ότι ήταν ένα κλειστό κύκλωμα, κάτι σαν την πυρηνική ενέργεια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαφθορά ή κάτι άλλο, παρόλα αυτά «κλείνει» και ασφυκτιά όλη η διαδικασία της ανάπτυξης.
Θα ήθελα - όσο αυτό είναι εφικτό - να υπάρχει μια πολιτική δέσμευση, η οποία αφορά το ότι όλοι μας επικροτούμε το γεγονός ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πολιτικά και τεχνικά νομοσχέδια και σε καμία περίπτωση - στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα - δεν πρέπει να αλλάξει η διαδικασία του, από άλλες πολιτικές, άλλων Υπουργείων, τα οποία θα χωροθετήσουν άλλους τρόπους ρύθμισης θεμάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδοτήσεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να εμπνεύσουμε τον ιδιωτικό τομέα, την Περιφέρεια, τα Επιμελητήρια, τους εργαζόμενους, ότι έχουμε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό, ο οποίος συμβαδίζει με την ανάπτυξη της χώρας και την απορρόφηση των κονδυλίων, κοινοτικών και εθνικών. Συνεπώς, η οποιαδήποτε ανατροπή ή αναχαίτιση αυτού του νομοσχεδίου - όπως και αν ψηφιστεί από τη Βουλή, με τις παρεκκλίσεις και τις αλλαγές - να ξέρετε ότι, για ό,τι μας αφορά, θα συναντήσει σημαντικά εμπόδια από πολιτικής πλευράς. Σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των τεχνικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να αποδεχθούμε ότι με την παρούσα ρύθμιση πραγματικά εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται σε ένα σημαντικό βαθμό, η νομοθεσία, με την καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου, το οποίο ισχύει για όλους τους επαγγελματίες. Εδώ, θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας την πρόταση του ΤΕΕ, για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Υπουργείο Παιδείας, διαμέσου του Οργανισμού Πιστοποίησης και γνωρίζοντας και την καλή θέληση της κυρίας Διαμαντοπούλου για την απλοποίηση της όλης διαδικασίας, νομίζω ότι με μια συμφωνία μεταξύ των δύο Υπουργείων, θα πρέπει αυτός ο δημόσιος Οργανισμός Πιστοποίησης, να ενταχθεί στο δικό σας Υπουργείο - γιατί αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα.
Θα κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη σε όλα τα άρθρα, είναι τα άρθρα 5, 7 και το 8, το οποίο αναφέρει ότι η πιστοποίηση μπορεί να γίνει και από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς να προσδιορίζεται ποιος είναι ο ιδιωτικός τομέας, όλοι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και γι' αυτό το λόγο θα ήταν σκόπιμο, καταρχήν να ανατεθεί η πιστοποίηση να γίνεται από δημόσιο φορέα. Έχουμε πάρα πολλούς δημόσιους φορείς που μπορούν να πιστοποιήσουν διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης των συμμετεχόντων και οι ιδιωτικοί φορείς. Εφόσον επιμένετε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν όμως την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο. Οι ιδιωτικοί φορείς να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εάν πιστοποιούν σωστά τους επαγγελματίες και το ύψος του προβλεπόμενου προστίμου να είναι υψηλότερο από ότι προτείνεται στο δημόσιο και να συναρτάται άμεσα από τον αριθμό των αδειών που έχει χορηγήσει ο φορέας, για παράδειγμα, σε συσχέτιση με τον κύκλο εργασιών. Αναφέρομαι στο άρθρο 8, παράγραφος 3 και πιστεύω ότι θα έπρεπε να βάλουμε ασφαλιστικές δικλίδες στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και έτσι, για παράδειγμα, ο υδραυλικός, ο τεχνικός του ασανσέρ, ας επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιηθεί.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι, θα ήθελα να επισημάνω τις προτάσεις που έκανε η ΓΣΕΒΕΕ, για τα άρθρα 17 και 18, όπου εξαιρούνται οι περιοχές της Αττικής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το θέμα είναι πολύπλοκο, θεωρώ όμως, ότι μας δίνεται η ευκαιρία να τροποποιήσουμε το Ν. 3325 / 2005, έτσι ώστε και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις να ξεκαθαρίσουν πλέον την οικονομική τους δραστηριότητα, έτσι ώστε να έχει οφέλη και το κράτος. Όσον αφορά το θέμα των Επιχειρηματικών Πάρκων, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη τομή αυτού του νομοσχεδίου, μιας και σκοπός είναι να προσελκυθούν οι νέες ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη τους - και το θέτω και ως ερώτημα - αλλά και αν μπορεί να προάγει την περιβαλλοντική εξυγίανση των υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, όπως την ΖΟΕ - Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου - στα Οινόφυτα, στο Σχηματάρι, αλλά και στην περιοχή του Κορωπίου. Εκεί, υπάρχουν οι επιχειρήσεις και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενταχθούν ή να μετασχηματιστούν σε Επιχειρηματικό Πάρκο; Επίσης, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, επιδιώκει την επανάχρηση και την αναζωογόνηση περίπου 52 βιομηχανικών ζωνών, που βρίσκονται μέσα στην Αθήνα, όπως και την ζώνη του Ελαιώνα.
Δεν ξέρω κατά πόσον με αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να εγκαταλειφθεί ο σημερινός αυστηρός διαχωρισμός της χρήσης γης σε πόλεις και να προχωρήσουμε σε μια λογική συνύπαρξη της κατοικίας σε πόλεις και παραγωγικής δραστηριότητας. Θεωρώ ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτή η νέα προσέγγιση το νομοσχέδιο, παρά τις αντιρρήσεις με την Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει τις ειδικές περιπτώσεις επιχειρηματικών πάρκων. Εγώ θα συμφωνήσω με το νομοσχέδιο, όπου το επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και το επιχειρηματικό πάρκο ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης δίνει αυτή τη δυνατότητα αντιμετώπισης των ειδικών περιπτώσεων. Φαίνεται ότι η πρόβλεψη των ειδικών αυτών περιπτώσεων αποσκοπεί μάλλον στην κατά περίπτωση αντιμετώπιση των πολεοδομικών διατάξεων που είναι διάχυτες και παρά να ικανοποιήσουν μια ανάγκη γενικού σχεδιασμού. Αυτό το ζήτημα, λοιπόν, του περιφερειακού σχεδιασμού, όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, θα συνεχίσω στις επόμενες παρατηρήσεις μου το απόγευμα. Ευχαριστώ.