Επιβολή προστίμου 510.000 ευρώ στη ΒΙΟΓΑΛ

Επιβολή προστίμου 510.000 ευρώ στη ΒΙΟΓΑΛ
Με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΤ, επιβάλλεται στην εταιρία παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων με την επωνυμία ΒΙΟΓΑΛ ΑΘ. ΠΛΕΞΙΔΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα, συνολικό πρόστιμο πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000 ευρώ) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Πρόστιμο 400.000 ευρώ για νοθεία, παραπλάνηση καταναλωτή, παραγωγή και διάθεση μη κανονικών και ασφαλών τροφίμων

Πρόστιμο 40.000 ευρώ για έλλειψη άδειας λειτουργίας

Πρόστιμο 40.000 ευρώ για μη τήρηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας

Πρόστιμο 30.000 ευρώ για παρασκευή και εμπορία μη γαλακτοκομικών προϊόντων σε εγκατάσταση παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Σε δηλώσεις της, η Υπουργός, Κ. Μπατζελή τόνισε: "Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην διατροφική ασφάλεια και την τήρηση της νομοθεσίας. Όπως έχουμε πει, τα ασφαλή τρόφιμα δεν πρέπει να είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα του κάθε πολίτη. Οι παραβάτες και ιδιαίτερα εκείνοι που επιμένουν να νοθεύουν και να παραπλανούν τους πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των καταναλωτών. Στα πλαίσια των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που ετοιμάζουμε για το αμέσως επόμενο διάστημα, θέτουμε σε ισχύ τον Διατροφικό Τειρεσία. Ένα ισχυρό εργαλείο που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας".