Έγκριση έργων του Μέτρου 125Α1 του 'Αξονα 1 του Π.Α.Α. 2007-2013

Έγκριση έργων του Μέτρου 125Α1 του 'Αξονα 1 του Π.Α.Α. 2007-2013
Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις για τα παρακάτω έργα του Μέτρου 125Α1 του Άξονα 1 του «Π.Α.Α. 2007-2013» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 15.464.751,08 ευρώ.

Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση τμημάτων αρδευτικών δικτύων ζωνών Α' και Β' λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 5.559.199,48 ευρώ

Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 1.192.000 ευρώ

Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (2ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 33.500,88 ευρώ

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού- Β'Φάση (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 947.400 ευρώ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 1.062.978,27 ευρώ

Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης Ν.Ηρακλείου (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 2.345.500 ευρώ

Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 611.000 ευρώ

Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (2ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 93.248,40 ευρώ

Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (2ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 529.190 ευρώ

Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (3ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 28.179,20 ευρώ

Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου Ν. Φθιώτιδας (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 700.209,38 ευρώ

Κατασκευή έργων τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος Υπέρειας Ν.Λάρισας-Ορφανών Ν.Καρδίτσας (1ου υποέργου).
Ύψος δημόσιας δαπάνης 2.362.345,47 ευρώ