Μήνυμα της Κατερίνας Μπατζελή για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία

03/12/2010

Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από το 1992 ως η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία μετά το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι άνθρωποι που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία αποτελούν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ βάσει της αναμενόμενης έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το ποσοστό υπερβαίνει το 12%.
Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο μια ημέρα επετείου για την κοινωνία μας, αλλά ημέρα σεβασμού στη διαφορετικότητα και ημέρα ενδυνάμωσης των διεκδικήσεων των Ατόμων με Αναπηρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η καταπολέμηση των διακρίσεων, η άρση των αποκλεισμών και η ισότιμη ένταξη των πολιτών σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής αποτελούν χρέος της Πολιτείας, ώστε τα ΑμΕΑ να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες στην εργασία, τη μάθηση, την πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες.
Σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ώστε τα ΑμΕΑ να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες, οι οποίοι έχουν τα ίδια κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα με τους συνανθρώπους τους.
Στη χώρα μας επιβάλλεται να ληφθούν στοχευμένα μέτρα και πολιτικές τόσο σε επίπεδο κρατικής παρέμβασης όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας με στόχο την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία. Οι σχετικές δράσεις πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης επί ίσοις όροις με τους άλλους.
Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή μακροχρόνιας φροντίδας και στήριξης πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Άλλα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι η αποζημίωση λόγω αναπηρίας, η αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, η ελαχιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της αναπηρίας και οι ανισότητες στο χώρο της υγείας. Επιπλέον, η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξάλειψη των διαφόρων εμποδίων, η διευκόλυνση των μετακινήσεων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών αποτελούν σημαντικότατους στόχους στον τομέα αυτόν.
Ο καθένας όμως από εμάς οφείλει, ως υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος πολίτης, να στέκεται με σεβασμό δίπλα στους ανθρώπους με αναπηρία. Πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση σε όλους μας η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η κατάργηση της περιθωριοποίησης των ατόμων αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η αξιοπρέπεια στη ζωή είναι δικαίωμα όλων μας.