Ομιλία Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το νέο εθνικό αναπτυξιακό νόμο

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2011

«Είναι θετικό ότι στην κατανομή των πόρων στις περιφέρειες και στους επιμέρους νομούς έγινε αποδεκτό να συνυπολογίζονται και δείκτες των αναπτυξιακών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί κατά ένα μέρος ο διαφορετικός τρόπος ενίσχυσης των περιφερειών μεταξύ των οποίων και εκείνης της Στερεάς Ελλάδας», δήλωσε η Βουλευτής Φθιώτιδας και Εισηγήτρια του ΚΤΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κατερίνα Μπατζελή κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το νέο εθνικό αναπτυξιακό νόμο.
Στο πλαίσιο της ομιλίας της η κ. Μπατζελή τόνισε ότι «θα πρέπει να αρχίσει άμεσα η διαπραγμάτευση με την Επιτροπή της Ε.Ε για την αλλαγή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, λαμβάνοντας πλέον υπόψη τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του 2008-2009, έτσι ώστε να υπάρξει ευελιξία της στήριξής τους μέχρι το 2013, αλλά και μετά».
Τέλος, με στόχο την ενίσχυση του Διατροφικού και Τουριστικού Ταμείου η πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε την αναγκαιότητα συνεργασίας και συνεκτικότητας του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, ο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας.

«κ. Πρόεδρε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στη δύσκολη αυτή περίοδο η αναζήτηση ουσιαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών αποτελεί προτεραιότητα. Η πρόκληση είναι να βρεθεί ένα «κοκτέιλ» πολιτικών που θα οδηγήσει τη χώρα μας στην έξοδο από την ύφεση.
Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας εξαρτάται από δύο (2) κύριους παράγοντες και πολιτικές επιλογές:
Της αποσύνδεσης των ελλειμμάτων από την ύφεση της οικονομίας
Του σχεδιασμού και της υλοποίησης δομικών αλλαγών στην οικονομία και θεσμικών αλλαγών στο εποικοδόμημα κυρίως της Δημόσιας Διοίκησης, της Παιδείας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υπάρξει γενικός και ριζικός επανασχεδιασμός όλων των αναπτυξιακών εργαλείων και πολιτικών, αλλά και διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητάς τους, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία, την κοινωνία, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα δε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο να συμβάλλει στη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας, στο οποίο άλλωστε απεικονίζεται και η παραγωγική καθυστέρηση της χώρας μας.
Είναι σκόπιμο να συντονισθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, του ΕΣΠΑ, των ΠΕΠ, αλλά και των τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως εκείνο του Αλέξανδρου Μπαλτατζή για την Αγροτική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να μη «χαραμισθεί» κανένας κοινοτικός πόρος, αλλά και να διασφαλισθεί η χρήση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Είναι όμως μεγάλη πρόκληση για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να επιχειρήσει δύο (2) μεγάλες αλλαγές και διαπραγματεύσεις σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να είναι επιτυχείς εκ του γεγονότος ότι είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση της χώρας μας.

Πρώτον: Επαναδιαπραγμάτευση της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ με κοινοτικούς και μόνο πόρους για τα επόμενα δύο (2) χρόνια, ενώ η εθνική συμμετοχή να μετατεθεί προς το τέλος του 2013-2015. Μια περίοδο ριζικών αποφάσεων λόγω των νέων Δημοσιονομικών Προοπτικών 2014-2020, αλλά και των γενικών αποφάσεων για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Δεύτερον: Η τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013, Ν. 408/2006, έτσι ώστε όχι μόνο να αποτελέσει και το νέο πλαίσιο για ενισχύσεις μετά το 2013 για την περίοδο 2013-2020, αλλά να μπορούν να εφαρμοσθούν με «ευελιξία» ήδη από τώρα.

Είναι γεγονός ότι έχουν αδικηθεί περιφέρειες, όπως αυτή της Στερεάς Ελλάδας, η οποία στερείται δημοσίων πόρων λόγω μείωσης των ποσοστών επιδοτήσεων με την ένταξή της στο Στόχο «Ανταγωνιστικότητα», Στόχου 2.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκείνα του 2002-2003, ενώ βάσει σημερινών στοιχείων της ΕΣΥΕ (2008-2009), στη Στερεά Ελλάδα ο ρυθμός της ανεργίας, της αποβιομηχάνισης είναι αυξανόμενος και φθάνει κατά μέσο όρο στο 18%.
Είναι θετικό το ότι δεχτήκατε, κατόπιν προτάσεών μας, να συνυπολογίζεται ο βαθμός ανάπτυξης, απασχόλησης και διαρθρωτικών προβλημάτων για την κατανομή των πόρων του Εθνικού Αναπτυξιακού στις Περιφέρειες και τους Νομούς.
Να επισημανθεί όμως ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα ώστε να διορθωθεί κατά κάποιο τρόπο η απόφαση του 2006. Άλλωστε γνωρίζετε ότι οι διαπραγματεύσεις για το νέο ΕΣΠΑ- Περιφερειακή Ανάπτυξη έχουν ήδη αρχίσει και συνεπώς τα νέα στοιχεία της ανάπτυξης και της συμμετοχής των περιφερειών στο ΑΕΠ της χώρας ήδη πρέπει να δρομολογούνται.
Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να διευκολυνθούν οι περιοχές του στόχου 2-«Ανταγωνιστικότητα» έναντι των άλλων περιοχών, εφόσον σας δύνανται η δυνατότητα αυτή.
Ειδικότερα, να δίνονται μεγαλύτερες προκαταβολές για την έναρξη των έργων, έναντι των άλλων περιοχών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται με έμμεσο τρόπο περικοπές. Και αναφέρομαι στο Άρθρο 9, παρ. 3, σημείο β, για το καθεστώς ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων που για πολλούς νομούς, μεταξύ των οποίων και της Φθιώτιδας, θα αποτελέσουν σημείο επανεκκίνησης της ανάπτυξής τους.
Προτείνεται στο σχέδιο νόμου μια κατάτμηση και διαφοροποίηση του ποσοστού (%) στήριξης, όπου όμως το συνολικό ποσό της εθνικής συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
Με τον τρόπο αυτό στην ουσία και στις περιοχές π.χ. της Στερεάς Ελλάδας, η στήριξη για τις μεγάλες επενδύσεις θα φθάσει να είναι κάτω του 15%, ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. 5 και στον περιφερειακό χάρτη.
Για το λόγο αυτό προτείνω όπως διαγραφεί το περιοριστικό όριο του 60% και να λαμβάνονται υπόψη τα όρια των κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 5.
Μη βάζετε άλλους φραγμούς στις επενδύσεις, στους επενδυτές και στην «εύρεση» ρευστότητας για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων που χρειάζεται ο τόπος μας.
Στη Φθιώτιδα θα γίνουν νέες επενδύσεις και λόγω της χωροταξικής της θέσης και λόγω της πληρότητας της βιομηχανικής ζώνης της Βοιωτίας.
Είναι σημαντικό να διευκολύνουμε τις νέες επενδύσεις, τη ρευστότητα όλων με διαδικασίες fast track για να έχουμε άμεσα και ορατά αποτελέσματα.
Είναι ένα νομοσχέδιο που ενώ μειώνει κατά πολύ τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα Προεδρικά Διατάγματα, βάσει των οποίων αποφασίζονταν οι επενδυτικές παρεμβάσεις στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο, αυτές παραμένουν αρκετές και ουσιαστικές.
Είναι συνεπώς χρήσιμο, χωρίς φυσικά να αποτελέσει και αίτιο καθυστέρησης έναρξης του νόμου, να γνωστοποιηθούν τόσο στη Βουλή όσο και στους φορείς τα επιμέρους κριτήρια για να μην υπάρξουν ανεφάρμοστες διατάξεις ή ελλιπείς προσεγγίσεις.
Στα πλαίσια αυτά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις για τα κριτήρια ένταξης του Τουριστικού Τομέα και του Διατροφικού Ταμείου, οι οποί άλλωστε είναι οι πρωτοπόροι στην πορεία της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η συμπληρωματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου με τα επιμέρους προγράμματα, όπως εκείνου του Αγροτουρισμού, Leader, ΟΠΑΑΧ και Αλ. Μπαλτατζής αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προώθηση των τροφίμων και των τουριστικών μονάδων στην ύπαιθρο.
Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός για να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στην περιφέρεια και μάλιστα τους δύο αυτούς τομείς.
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εκφράζει τον κεντρικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, την πολιτική βούληση στήριξης της επανεκκίνησης της χώρας στις επενδύσεις, την ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης.
Θα πρέπει να είναι ένας νόμος ρεαλιστικός και προοδευτικός που εκφράζει την πολιτική βούληση να ενταχθεί στο επιχειρείν η νέα γενιά πολιτών και επιχειρήσεων, να αποσυρθεί η καχυποψία στη σχέση κράτους-επιχειρηματία, να εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι παράπλευρες απώλειες των επενδυτών και να δημιουργηθούν νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ να δημιουργεί κλίμα προσδοκίας στους πολίτες της χώρας μας».