Ομιλία ΥπΑΑΤ στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Ομιλία ΥπΑΑΤ στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, Αθήνα, 24-6-2010
Κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, κάθε προγραμματισμός ολοκληρωμένος, αποτελεσματικός, που απευθύνεται στην ανάπτυξη της περιφέρειας και πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη του αγροτικού και διατροφικού τομέα, αποκτά σήμερα πολύ μεγαλύτερη σημασία όταν θέλουμε ν' αναδείξουμε ότι η Ελλάδα δε βρίσκεται μόνο σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, αλλά βρίσκεται και σε τροχιά ανάπτυξης.
Γι' αυτό το λόγο οι αναπτυξιακοί στόχοι και πολύ περισσότερο ο προϋπολογισμός ο οποίος διατίθεται για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης, θα πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διαφάνεια και με τη σωστή κατανομή εκεί που πρέπει.

Και εννοώ εκεί που πρέπει, πάντα στους νέους ανθρώπους, σε δομές όπου μπορούν να συνεχίσουν την πορεία ανάπτυξης, διότι θα πρέπει να ξέρετε όλοι σας και το έχουμε ζήσει, ότι η οικονομία στερείται βασικών δομών έτσι ώστε να στηρίζουν διαχρονικά τις μακρόπνοες και μακροχρόνιες αναπτυξιακές πολιτικές.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, συζητώντας τα προγράμματα της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα ήθελα αυτό να το θεωρήσετε σα μία καινοτόμα αλλαγή την οποία θέλουμε να κάνουμε πάντα με τη σύμφωνη γνώμη, τη γνωμοδότησή σας, τη συμμετοχή σας, έτσι ώστε η υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων να μη σταματά χρονικά με τη λήξη του Προγράμματος, με τη λήξη των έργων, αλλά ν' αφήνουμε περιουσία, ν' αφήνουμε δομές, ν' αφήνουμε ανθρώπους που θα συνεχίσουν την ανάπτυξη και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί κοινωνικοί εταίροι, οικονομικοί εταίροι, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι των Διευθύνσεως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Διαχειριστικών Αρχών,

Ο αγροτικός τομέας της χώρας μας καλείται ν' αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις καθώς εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο που κυοφορεί τη νέα κατάσταση στη γεωργία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο.

Οι προκλήσεις που θέτει το διεθνές περιβάλλον, κυρίως σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στην απελευθέρωση των διεθνών αγορών, επιβάλλουν την προώθηση εκείνων των διαρθρωτικών αλλαγών που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου γεωργικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών που όλοι μαζί θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα καταναλωτικά πρότυπα αλλά και τα ποιοτικά τρόφιμα.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω, γιατί όλοι μας συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκές συζητήσεις, ότι για πρώτη φορά η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συζητιέται κάτω από διαφορετικό πρίσμα.

Όχι μόνο με την εισαγωγή διαρθρωτικών παρεμβάσεων κατά κύριο λόγο αγροτικού τύπου, αλλά κυρίως παρεμβάσεων στην ίδια την αγορά και στη συμπεριφορά των αλυσίδων εφοδιασμού οι οποίες πλέον λειτουργούν με παγκόσμια χαρακτηριστικά, οργανωτικά και δομικά, όπου σαν αποτέλεσμα έχουν πάρα πολλές φορές να αποδομούν τις κοινές οργανώσεις αγοράς όπως αυτές έχουν ορισθεί από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Τα ζητήματα συνεπώς της πολιτικής ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς, μπαίνουν εντός του κύκλου των συζητήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις μας στα σχέδια βελτίωσης, στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγροτικής οικονομίας, στη μεταποίηση, στην προώθηση, θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά κυρίως στα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής ανταγωνισμού.

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία όπως γνωρίζετε πορεύεται όλος ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας, αυξάνει κατακόρυφα τη σημασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για την τόνωση της ζήτησης των γεωργικών προϊόντων, την ενίσχυση της συμμετοχής των γεωργών να παράγουν πραγματικά με την προσπάθειά τους και φυσικά ταυτόχρονα να προστατεύουν το περιβάλλον.

Σ' αυτή λοιπόν τη νέα διάσταση, το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναδεικνύεται σαν ένα από τα βασικά εργαλεία της ελληνικής γεωργίας όταν μάλιστα οι διαθέσιμοι πόροι και οι προωθούμενες δράσεις καλούνται να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο μάλιστα των αλλαγών, που όπως σας είπα, αναμένονται και από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Στόχος όλων μας είναι η βελτίωση, η σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος.

Ενός αγροτικού εισοδήματος το οποίο δε μπορεί πλέον να στηρίζεται στις κοινοτικές επιδοτήσεις. Το βλέπουμε άλλωστε και από τα στατιστικά στοιχεία, ότι η κοινοτική επιδότηση έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη διαμόρφωση του τελικού αγροτικού εισοδήματος.

Συνεπώς, ως πολιτεία, ως κράτος, ως φορείς, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλα εκείνα τα προγράμματα και τις πολιτικές που ενδυναμώνουν το εισόδημα στρέφοντας τους παραγωγούς κυρίως στα ζητήματα της αγοράς και στην εισοδηματική τους κατοχύρωσή δια μέσω της πώλησης ή της αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών τους προϊόντων.

Στο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου, κεντρική θέση κατέχει η πράσινη επιχειρηματικότητα που ενισχύει πραγματικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης και διαφοροποιεί, όπως είπαμε, το γεωργικό εισόδημα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βλέπουμε συνεχώς και θα το δούμε πιθανά και αργότερα, και να μη μας φανεί περίεργο, ότι πάρα πολλοί νέοι -και λέω νεοεισερχόμενους, όχι μόνο ως προς το ζήτημα της ηλικίας- θα στραφούν προς την ύπαιθρο, θα δραστηριοποιηθούν σε δράσεις, σε πολιτικές, σε επενδύσεις στην ύπαιθρο.

Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο του αναπτυξιακού προγράμματος της Κυβέρνησης απ' όποια τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, περιλαμβανομένου φυσικά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα δώσουμε κίνητρα σε νέους ανθρώπους για να κάνουν επενδύσεις πάντα στην Περιφέρεια.

Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπορεί να δούμε και μια άλλη αναδιάρθρωση του τομέα της απασχόλησης, των χαρακτηριστικών της απασχόλησης και ως κράτος θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές, τις δικτυώσεις, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι επιστρέφοντας στην Περιφέρεια να έχουν σαφή όρια και δομές στήριξης.

Προκειμένου το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ν' ανταποκριθεί στον αυξημένο ρόλο του, καλείται προηγουμένως ν' αντιμετωπίσει και τις δικές του αδυναμίες. Αδυναμίες οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω χωρίς καμία διάθεση αντιπολιτευτικού πνεύματος, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε κάποιες λανθασμένες επιλογές, σε διαχειριστικές αστοχίες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας και τις οποίες καλούμαστε σήμερα να ξεπεράσουμε.

Δε θα ήθελα ν' αναφερθώ τώρα στις αδυναμίες αυτές. Τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο είμαστε ενήμεροι και τουλάχιστον από πλευράς πολιτικής ηγεσίας τις έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα.

Το κύριο διαχειριστικό πρόβλημα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» επικεντρώνεται στους ιδιαίτερα περιορισμένους διαθέσιμους πλέον πόρους προς δέσμευση που καθιστούν το Πρόγραμμα δύσκολο στη διαχείρισή του.

Το Πρόγραμμα βαρύνεται με σημαντικές ανειλημμένες υποχρεώσεις και έργα γέφυρες της προηγούμενης περιόδου.

Σε ορισμένες μάλιστα δράσεις όπως για παράδειγμα στα γεωργοπεριβαλλοντικά, δεν περισσεύουν πόροι ώστε να προχωρήσουμε σε προσκλήσεις για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά όχι για να θεωρηθούν ως άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, διότι αυτό είναι μια λανθασμένη αντίληψη και εφαρμογή ενός μεγάλου τέτοιου προγράμματος, αλλά γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν πραγματικά την ποιότητα του προϊόντος αλλά και την ποιότητα των εδαφών, της σωστής διαχείρισης της γης και της σωστής διαχείρισης των υδάτων.

Ακόμα έχει ενταχθεί ένας μεγάλος αριθμός έργων που ακολούθησαν προκηρύξεις έργων στα οποία δεν υπήρξαν αποτελέσματα ορθολογικού σχεδιασμού και δεν έλαβαν υπ' όψιν την αναγκαιότητα κάλυψης των υποχρεώσεων που είχαμε αναλάβει.

Θα ήθελα ν' αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα των καπνοπαραγωγών μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης καπνού και για τους οποίους ήδη έχουμε καταρτίσει ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης για τη αξιοποίηση των πόρων που μεταφέρονται από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα.

Και ήδη έχουμε υποβάλλει το Πρόγραμμα αυτό από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε. Καταθέσαμε το Πρόγραμμα αυτό προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης ενός Προγράμματος πολύ μεγάλης εμβέλειας και σημασίας στον αγροτικό τομέα, είναι οι εγγειοβελτιωτικές δράσεις που ο προγραμματισμός των ενταγμένων έργων είναι υπερδιπλάσιος των αρχικών πιστώσεων του Προγράμματος.

Ένα τρίτο και ίσως γενικότερο παράδειγμα είναι ο χειρισμός της πρώτης προκήρυξης του Προγράμματος των νέων γεωργών με ανακοινώσεις για την ένταξη του συνόλου των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς όμως δυστυχώς προηγούμενα να έχουν διασφαλιστεί η δυνατότητα της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων.

Κι εδώ θέλω να τονίσω, ότι με τους νέους γεωργούς που πραγματικά πολύ απ' αυτούς επιδιώκουν, επιζητούν όπως σας είπα και νωρίτερα την ένταξή τους στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, ο διάλογος μαζί τους ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολος και συναισθηματικά φορτισμένος.

Οφείλουμε όμως να οριοθετήσουμε τις παρεμβάσεις μας.

Να μιλήσουμε ειλικρινά με τους ανθρώπους αυτούς όπως και ειλικρινά αυτοί θα πρέπει να διαχειριστούν τις δημόσιες δαπάνες του Προγράμματος για να εγκατασταθούν πραγματικά στην ύπαιθρο.

Και αν εγκατασταθούν πραγματικά στην ύπαιθρο, να ξέρουν ότι το κράτος, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι πάντα κοντά τους για να τους ενισχύει και να τους εντάσσει με πιο εύκολους όρους στα Προγράμματα σχεδίων βελτίωσης, μεταποίησης και ό,τι άλλο αρμόζει ή επιζητούν.

Για τους παραπάνω λόγους που σας ανέφερα και προκειμένου να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς αξιοποιώντας την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης, προχωρήσαμε και προχωράμε στον επανασχεδιασμό του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέροντας πιστώσεις ανάμεσα σε μέτρα και άξονες.

Προσπαθούμε ν' απελευθερώσουμε εκείνους τους πόρους που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε κατά προτεραιότητα εκείνες τις δράσεις που θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην αγροτική ανάπτυξη.

Στο νέο σχεδιασμό, πέρα από τα παραπάνω δεδομένα που σας ανέφερα, που δε μπορούσαν να παραγνωριστούν, λάβαμε υπ' όψιν και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η διαβούλευση έχει αρχίσει ήδη από τη διημερίδα του Ζαππείου στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου όπου και διατυπώθηκαν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

Η αναπροσαρμογή του χρηματοδοτικού σχήματος του Προγράμματος είναι πλέον επιβεβλημένη προκειμένου να εξοικονομηθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την ανασυγκρότηση και πληρωμή των καπνοπαραγωγικών περιοχών, αλλά και για να ενισχυθούν οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιμες πιστώσεις στο Πρόγραμμα.

Πέρα όμως από το κομμάτι του σχεδιασμού και την προτεινόμενη αναθεώρηση του Προγράμματος για το ακριβές περιεχόμενο της οποίας θα ενημερωθείτε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, από τον Πρόεδρο και από τα στελέχη της Διαχειριστικής Επιτροπής, κινηθήκαμε πραγματικά σε δυο βασικές κατευθύνσεις.

Πρώτον, στην κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων προς παραγωγούς κα επενδυτές που αναλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν και τα 3 χρόνια.

Έτσι, από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, πληρώθηκαν, ενισχύθηκαν 3.047 νέοι γεωργοί με συνολική δαπάνη 15,2 εκατομμύρια ευρώ, 891 σχέδια βελτίωσης ζωικής παραγωγής συνολικής δημόσιας δαπάνης 50 εκατομμυρίων και 256 σχέδια βελτίωσης φυτικής παραγωγής, συνολικής δαπάνης 9,2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης 218 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα, συνολικής δαπάνης 13,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα η διαδικασία αξιολόγησης και αποπληρωμής των ενισχύσεων έχει ομαλοποιηθεί αρκετά, μου έχουν πει πλήρως, εγώ κρατάω μερικές επιφυλάξεις πάντα για να ελέγχουμε, και οι πληρωμές στους δικαιούχους πραγματοποιούνται εντός λογικού χρονικού διαστήματος. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, για μια ακόμη φορά ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ πραγματικά ο χρόνος της πληρωμής.

Δεύτερον: Προχωρούμε στην ενεργοποίηση δράσεων που αναμένεται να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην ύπαιθρο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία έτσι ώστε να αυξήσουμε την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και τη σωστή χρήση αυτών των πόρων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει σωστή χρήση των δημοσίων δαπανών.

Ειδικότερα, πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν τα μέτρα που αφορούν τις ιδιωτικές δαπάνες του άξονα 3 στις περιοχές των πρώην ΟΠΑΑΧ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 370 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη νέα προκήρυξη λαμβάνεται υπ' όψιν και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική ύπαιθρο. Έτσι, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται αύξηση του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τουρισμό, σε 600.000 από 440.000 που ήταν στο Γ' ΚΠΣ με μία χορήγηση προκαταβολής από 20% στο 50% της εγκεκριμένης δαπάνης. Επίσης δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της ιδίας συμμετοχής από δανειακά κεφάλαια.

Οι δράσεις είναι γνωστές, τις γνωρίζετε και θα ήθελα να τονίσω ότι ενισχύονται δια μέσω αυτού του Προγράμματος και οι πυρόπληκτες περιοχές, διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων επενδύσεων με δράσεις όπως εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάνω απ' όλα μείωσης όλης της γραφειοκρατίας με την κατάργηση σημαντικού αριθμού εγγράφων που απαιτούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης ολοκληρώνεται η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων με τις 43 ομάδες τοπικής δράσης, αναπτυξιακές εταιρείες, που θα υλοποιήσουν τα τοπικά Προγράμματα LEADER στις επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης με μια συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 295 εκατομμυρίων ευρώ.

Πολύ σύντομα δε, εντός της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται η προκήρυξη για τα μεγάλα σχέδια βελτίωσης συνολικού ποσού γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ, όπου εκεί πλέον αυξάνουμε και το πλαφόν στα σχέδια βελτίωσης. Ένα σχέδιο βελτίωσης έχει ένα μάξιμουμ πλαφόν γύρω στις 500.000 ευρώ.

Ακόμα προχωρήσαμε σε οργανωτικές αλλαγές, στη διοικητική διαχειριστική δομή του Προγράμματος, ώστε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος, στην απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής, της αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στα Προγράμματά μας με στόχο την ταχύτερη απορρόφηση των διαθεσίμων πόρων.

Τελειώνοντας, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω ότι σ' αυτή την περίοδο θα πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να αξιοποιήσουμε τη συσσωρευμένη εμπειρία των περασμένων χρόνων, την εμπειρία όλων σας, την τεχνοκρατική εμπειρία των Διαχειριστικών Αρχών αλλά και την πολιτική βούληση όλων μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συμπληρώνεται από τα άλλα αναπτυξιακά Προγράμματα.

Σαν τέτοιο θα πρέπει να το δούμε, διότι σε καμία περίπτωση πλέον δε μπορούμε να έχουμε αλληλοκαλυπτόμενες δράσεις ούτε μεταξύ Προγραμμάτων άλλων Υπουργείων, και πολύ περισσότερο μεταξύ Προγραμμάτων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης του 1ου πυλώνα και του 2ου πυλώνα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ και μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Επιτροπή για να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλείο δίνεται από την ίδια την Επιτροπή αλλά και τις δυνατότητες μέσα από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Θέλουμε να ενισχύουμε, να βοηθήσουμε τη ρευστότητα των επενδυτών για όλα τα Προγράμματα που θέλουν να ενταχθούν στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Και αναφέρομαι πάντα στο δικό μας να το πω, ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα το διαχειριστεί ο κ. Διβάρης σε συνεργασία με την Επιτροπή εφ' όσον πάρουμε την έγκριση.

Απευθυνόμενη προς την Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας αυτή η δράση βάσει της οποίας μπορούμε να βοηθήσουμε με τους τρόπους που έχουμε προτείνει, τους επενδυτές να μπουν με καλύτερους όρους στις επενδύσεις, να μείνουν στην ύπαιθρο, διότι αυτό χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε βοήθεια, οι επενδυτές χρειάζονται βοήθεια και η Επιτροπή θεωρώ ότι με την πρόταση την οποία κι εμείς θα καταθέσουμε ολοκληρωμένα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους Έλληνες επενδυτές στην ελληνική ύπαιθρο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και να ευχηθώ καλή συνέχεια των εργασιών με όλες τις διαχειριστικές Επιτροπές των άλλων Υπουργείων και με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους οποίους είμαστε πάντα σ' έναν ανοιχτό διάλογο, δημιουργικό και αποτελεσματικό.

Σας ευχαριστώ πολύ.