23 Ιουνίου 2010, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα"Προϊόντα Ελληνικής γης. Προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής, στην Ελλάδα και στον κόσμο - Στρατηγική προώθησης"