Νέα εποχή για την Ελληνική γεωργία. Στρατηγική-Πολιτικές ΥπΑΑΤ 2010-2011


ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΟΧΗ ξεκινάει για τον Έλληνα αγρότη και την ελληνική περιφέρεια