Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση του αρδευτικού δικτύου Ανατολικής Βίστριζας του Νομού Φθιώτιδας

Αθήνα, 15  Νοεμβρίου  2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κ. Μπατζελή: Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση του αρδευτικού  δικτύου Ανατολικής Βίστριζας του Νομού Φθιώτιδας

Υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου η προέγκριση για την προκήρυξη της Σύμβασης για το Έργο Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας ύψους 26.873.950 Ευρώ από τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Βαγγέλη Διβάρη ακολουθώντας τη διαδικασία των διεθνών διαγωνισμών.
Ένα έργο ζωής όπου είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με απόφαση της Κατερίνας Μπατζελή ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μελέτη του οποίου είχε προετοιμασθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας και η επικαιροποίηση της οποίας έγινε από τις υπηρεσίες της νυν Περιφέρειας.
Όπως δήλωσε η Βουλευτής Κατερίνα Μπατζελή «η διασφάλιση της άρδευσης 28500 στρεμμάτων με καθαρή γεωργική 20370 στρέμματα, αποτελεί κεντρική παρέμβαση αλλαγής των δυνατοτήτων και προοπτικών μιας ολόκληρης περιοχής. Είναι ολοφάνερο ότι μιλάμε για μια άλλη οικονομία με παραγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας, που διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η μεγέθυνση του αγροτικού κλήρου, στοιχεία απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της τοπικής αγροτικής παραγωγής».
Ειδικότερα, η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης είναι 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Προβλέπεται η εγκατάσταση 115000 μέτρων   σωληνωτού δικτύου για την κάλυψη άρδευσης 28500 στρεμμάτων.
Στο έργο περιλαμβάνονται αρδευτικά σωληνωτά δίκτυα, αποχετευτικά-στραγγιστικά δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα διευθετήσεων χειμάρρων και αγροτικά οδικά δίκτυα.
Για την κατασκευή των έργων θα εφαρμοστεί αναδασμός ιδιοκτησιών σε όλη την ανωτέρω έκταση.
Η υδροδότηση των δικτύων θα γίνει κατά κύριο λόγο από τις επιφανειακές απορροές του χειμάρρου Βίστριζα και συμπληρωματικά από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα με 16 γεωτρήσεις.