Ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή προς την Υπουργό Παιδείας για την κάλυψη αναγκών προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο Νομό Φθιώτιδας

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει στα σχολεία Α/θμιας εκπαίδευσης στη Φθιώτιδα με την πρόσληψη για το σχολικό έτος 2011-2012 μόνο τεσσάρων εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από 15 που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης κατέθεσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.
Στην ερώτησή της η κ. Μπατζελή επισημαίνει ότι «δε δικαιολογείται ο αποκλεισμός των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την κοινή εκπαίδευση. Βασικό ζητούμενο είναι να προσαρμοσθεί το γενικό σχολείο ώστε να μπορεί να εκπαιδεύσει το κάθε άτομο στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή στη δια βίου μάθηση».
Η κ. Μπατζελή ρωτά την αρμόδιο Υπουργό:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών κενών που έχουν ανακύψει στο νομό Φθιώτιδας;
Δεδομένου ότι κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης, προτίθεται να προβεί σε πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό;

Ακολουθεί η Ερώτηση:

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011

Προς: Βουλή των Ελλήνων

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Κάλυψη αναγκών προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο Νομό Φθιώτιδας

Σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης και αναδιάταξης των εκπαιδευτικών δομών, αλλά και ενδυνάμωσης του ρόλου τους προς όφελος της μαθητικής κοινότητας, είναι αναγκαία πρωτίστως η διασφάλιση της καθολικής συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν δικαιολογείται ο αποκλεισμός τους από την κοινή εκπαίδευση. Βασικό ζητούμενο είναι να προσαρμοσθεί το γενικό σχολείο ώστε να μπορεί να εκπαιδεύσει το κάθε άτομο στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή στη δια βίου μάθηση.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και τη Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996)- Ένα Σχολείο για Όλους, αλλά και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που υπέγραψε η Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2010, όπου προβλέπεται ότι τα κράτη όχι μόνο αναγνωρίζουν το δικαίωμα για εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αλλά και υποχρεώνονται να αναπτύξουν ένα σχολείο για όλους που διασφαλίζει τη συνεκπαίδευση τους και τους προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης.
Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012, αλλά και μέσα από το νέο νόμο για τη Διά Βίου Μάθηση (Ν. 3879/2010-ΦΕΚ Α΄ 163) προχώρησε προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλοντας σημαντικά το τελευταίο διάστημα στην ουσιαστική ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στη μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολικό περιβάλλον.
Σημειώνεται ωστόσο ότι στα πλαίσια υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής στο Νομό Φθιώτιδας, παρά την ομαλή λειτουργία του προγράμματος το σχολικό έτος 2010-2011, όπου από τις 14 αιτήσεις κατόπιν αξιολόγησης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρο Διάγνωσης-Αξιολόγησης-Υποστήριξης Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) και την έγκριση αυτών από το Υπουργείο Παιδείας, προσελήφθησαν 12 εκπαιδευτικοί, για το σχολικό έτος 2011-2012 έχουν καταγραφεί σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αυτή τη στιγμή στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας υπάρχουν 18 περιπτώσεις μαθητών με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για εξειδικευμένη υποστήριξη. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μαθητές με σοβαρές διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ενώ κατατέθηκαν 18 αιτήσεις με αξιολόγηση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ, το Υπουργείο ενέκρινε 15 και εντέλει εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα σήμερα πολλά παιδιά με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να βιώνουν τον αποκλεισμό τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και οι γονείς να εκδηλώνουν ανοιχτά τη διαμαρτυρία τους.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Είναι αντιληπτό ότι η ένταξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. ΕΣΠΑ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για περισσότερες προσλήψεις. Ποια μέτρα προτίθεται ωστόσο να λάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών κενών που έχουν ανακύψει στο νομό Φθιώτιδας;
Δεδομένου ότι κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης, προτίθεται να προβεί σε πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό;