Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ συγκαλεί σύσκεψη με το Ινστιτούτο Σπαραγγιού και φορείς, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 6 μ.μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ συγκαλεί σύσκεψη με το Ινστιτούτο Σπαραγγιού και φορείς, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 6 μ.μ.

Σκοπός της σύσκεψης, η λήψη αποφάσεων για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτό τον τομέα των οπωροκηπευτικών, όπου το σπαράγγι αποτελούσε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και εξαγώγιμα νωπά προϊόντα.

Αναφορικά με το αντικείμενο της σύσκεψης, η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ένας τομέας, όπως τα σπαράγγια, δεν μπορεί να στηρίζεται διαχρονικά στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Αποζημιώσεις που μόνο την τελευταία πενταετία ανήλθαν στα 65 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να βελτιώνεται η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σε όλους τους παραγωγικούς Νομούς. Οι παραγωγοί, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Οπωροκηπευτικών, έχοντας ως βάση τα επιχειρησιακά προγράμματα του Κλάδου. Η χρήση αυτών των προγραμμάτων παρέχει την δυνατότητα προώθησης, αναδιάρθρωσης του τομέα του σπαραγγιού αλλά και την ταυτόχρονη κάλυψη για το ενδεχόμενο απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει αποδεκτές και κατανοητές οι δυνατότητες αυτές από τους παραγωγούς ενός προϊόντος με μεγάλο τζίρο. Ως υπέυθυνη Πολιτική Ηγεσία στεκόμαστε στο πλευρό του αγρότη, αναδεικνύοντας τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τομέα του σπαραγγιού. Η πολιτική μας βούληση, συνοδεύεται από συγκεκριμένο πακέτο προτάσεων, μεταβατικών μέτρων και ριζικών αλλαγών, ώστε ο τομέας των σπαραγγιών να καταστεί και πάλι καινοτόμος και ανταγωνιστικός. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων προς διαβούλευση:
1. Έλεγχοι στις εκτάσεις και στις παραδοθείσες ποσότητες 2009 από ΕΛΓΑ
2. Δυνατότητα κάλυψης του κόστους του πλαστικού επικάλυψης των φυτειών, ώστε να περιοριστούν οι αποζημιώσεις, λόγω παγετού.
3. Ανανέωση φυτειών και αναδιάρθρωση των ποικιλιών ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα
4. Επανεξέταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ομάδων Παραγωγών
5. Ενίσχυση διαμέσου του τραπεζικού συστήματος
Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης τόνισε:
«Ο αγροτικός κόσμος θα πρέπει να κατανοήσει ότι η επιδοματική πολιτική θίγει καταρχήν τους αγρότες κι ευνοεί τους εμπόρους. Η απόκτηση κλαδικής στρατηγικής, κρίσιμων κλάδων όπως του σπαραγγιού, είναι το Α και το Ω».