Διακίνηση ρυζομακάρονου με τη μη εγκεκριμένη γενετική τροποποίηση Bt 63

Σε συνέχεια της επισήμανσης μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, για διακίνηση ρυζομακάρονου (ρύζι vermicelli), με την μη εγκεκριμένη γενετική τροποποίηση Bt 63, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα του 'Έλληνα πολίτη. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. και του ΕΦΕΤ προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά. Στόχος μας, ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς και η αποτροπή διακίνησης μη εγκεκριμένων προϊόντων, τυποποιημένων και μη".