ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας κι έχοντας σαφές Σχέδιο για την μέλλον της ελληνικής γεωργίας, ξεκινήσαμε έναν ευρύ διάλογο με όλους τους αγρότες και τους κοινωνικούς εταίρους, μια διαδικασία ανοικτής, πρωτοφανούς για τον κλάδο, διαβούλευσης που θα κορυφωθεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Για πρώτη φορά η αγροτική οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μιας Κυβέρνησης.

Ήδη Ομάδες Εργασίας επεξεργάζονται τους 8 προτεινόμενους βασικούς άξονες, όπου θα γίνουν οι μεγάλες διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Στην παραγωγή στην αγορά, στο εμπόριο, στα τρόφιμα:
-Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι εξελίξεις της οποίας θα επηρεάσουν την εθνική στρατηγική στον τομέα αυτό.
- Αλλαγές των διαρθρωτικών πολιτικών ώστε να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων διάμεσου της αναθεώρησης του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής (2007-2013)
- Πολιτική Ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής διαμέσου του ΕΛΓΑ ο οποίος πρέπει πλέον να ανασυγκροτηθεί ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής γεωργίας αλλά και στους νέους κινδύνους που απορρέουν από τις κλιματικές αλλαγές
- Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος το οποίο θα πρέπει να ανοίξει τις πύλες του στους νέους αγρότες που αποτελούν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας
- Οργάνωση της παραγωγής και παρέμβαση στην αγορά. Με την δημιουργία νέων δομών και οργανισμών ώστε να διευκολύνεται η διαπραγμάτευση των αγροτών με το εμπόριο
- Οργάνωση του τομέα των εισροών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) ώστε να μην επιβαρύνεται η αξία του προϊόντος και το αγροτικό εισόδημα από κερδοσκοπικές συμπεριφορές αλλά και την ανεξέλεγκτη αγορά.
- Πολιτική διαχείρισης Αγροτικής γης ώστε να διευκολύνονται οι Γεωργοί αφενός στην χρησιμοποίηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων αλλά και να προστατεύεται η γεωργική γη από την μετατροπή της για άλλες χρήσεις.
- Ποιότητα και επισήμανση των τροφίμων. Μια από τις σημαντικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων και τις ενίσχυσης της αξίας των ελληνικών προϊόντων.
-Εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατοχύρωση των Αγροτών με στόχο να αποκτηθεί επαγγελματική συνείδηση και διαρκής κατάρτιση των αγροτών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες τεχνικές και γεωργικές πρακτικές.
Οι πολιτικές αυτές θα συνδυαστούν με την λειτουργία του μητρώου αγροτών, εμπόρων αλλά και με πολιτικές περιβαλλοντικές οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης.
Στο Ζάππειο, ο διάλογος θα είναι ανοικτός σε όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.
Για την Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. ο διάλογος δεν αποτελεί τακτικισμό αλλά στίγμα πολιτικό.
Ακολουθεί κατάλογος συμμετεχόντων (φορέων, θεσμικών οργάνων και μεμονωμένων αγροτών) που συμμετέχουν στον Κοινωνικό Διάλογο.
(Οι σχετικές αποφάσεις συγκρότησης των ομάδων εργασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr )
Εποπτευόμενοι Οργανισμοί ΥΠΑΑΤ
- Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
- Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
- Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ)
- Ενιαίος Φορέας Ελέγχου & Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
- Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ»
- Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)
- Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Εταιρείες που συνεποπτεύονται από το ΥΠΑΑΤ
- ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΤΑΝΑΛ) Α.Ε.
Βουλή :
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

Διοικητές :
Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας (ΑΤΕ)
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
Υπουργεία :
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Οικονομικών
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προέδρους και Μέλη Ομάδων Εργασίας (υπάρχει χωριστός κατάλογος)
Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών (υπάρχει χωριστός κατάλογος)
Κόμματα (εκπρόσωποι)
Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ)
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Γενικό Χημείο του Κράτους
Γενική Συνομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος
Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Αγροτών
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)
Κτηνιατρικό Σύλλογο Ελλάδας
Πτηνοτροφικό Σύλλογο Ελλάδας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών
Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥΔΑΣΕ)
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας-ΕΝΑΕ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (του καθ. Παπαγεωργίου:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας –ΓΕΣΑΣΕ
Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελλάδος
Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου & Ελιάς –ΕΔΟΕΕ
Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας –ΣΕΚ
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου–Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ
Σύνδεσμος Πυρηνελαιουργών Ελλάδας –Σ.Π.ΕΛ
Σύνδεσμος Ελληνικών Ελαιουργείων –Σ.ΕΛ.Ε.
Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής, Διακίνησης φρούτων, λαχανικών και χυμών –INCOFRUIT-HELLAS
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου –Σ.Ε.Ο.
Σύνδεσμος Εμπόρων-Εξαγωγέων Δημητριακών & Υποπροϊόντων Ζωοτροφών –ΣΕΕΔΥΖ
Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κορινθιακής Σταφίδας –ΣΕΚ
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών προϊόντων
Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών - Συσκευαστών & Εξαγωγέων Μελιού –ΣΕΤΣΕΜ
Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδος –ΣΠΕΕ
Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών –ΠΕΟΠΠ
Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων –ΠΕΚ
Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών –ΠΕΜΕΤΕ
Πανελλήνια Ένωση Κονσερβοποιών –Π.Ε.Κ.
Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΠΑΣΕΠ & ΕΛΙΠ)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Σουλτανίνας
Πανελλήνιος Σύλλογος Σπανίων Φυλών
Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ)
Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων –ΕΕΠΕΣ
Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος –ΣΕΚΕ Α.Ε.
Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδας –ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
Συνεταιριστική Κορινθιακή Σταφίδα –ΣΚΟΣ
Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σπόρων & Πολλ/κού Υλικού –ΚΕΣΠΥ
Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας –ΚΣΟΣ
Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Πτηνοτροφικών Προϊόντων –Πτηνοτροφική
Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συν/κών Οργανώσεων Ελλάδας –ΚΕΟΣΟΕ
Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος
Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας –ΟΕΒΕ
Ομοσπονδία Βοοτροφικών Συλλόγων Ελλάδος
Ομοσπονδία Τυροπαραγωγών Ελλάδος παραδοσιακών προϊόντων
Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος
Ελαιουργική Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοκομικών Προϊόντων
Διεπαγγελματική Οργάνωση για το Βιομηχανοποιημένο Ροδάκινο –ΕΔΟΒΡΑ
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου –ΕΔΟΑΟ
Εθνική διεπαγγελματική οργάνωση μελιού & λοιπών προϊόντων κυψέλης
Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας
Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος –Δ.Ο.Β.
Καπνική
Συκική Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων & Ξηρών Καρπών Συν.Π.Ε

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010