ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων των προηγούμενων ημερών στην περιοχή των Τρικάλων και προς αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων, από το Γραφείο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με την αριθμ.5755/23-12-2009 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραχωρήθηκε δωρεάν κατά χρήση ακίνητο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαμπάκας στο Δήμο Καλαμπάκας και ειδικότερα το μεγαλύτερο τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων επιφάνειας 650,22 τμ και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας. Με την ως άνω απόφαση ανακλήθηκε ταυτόχρονα η αριθμ.5959/21-9-2009 Υπουργική Απόφαση, γιατί εκδόθηκε χωρίς την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3147/2003 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010