Εντατικοί έλεγχοι στην Πασχαλινή αγορά κρέατος

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 24/3/10
Εντατικοί έλεγχοι στην Πασχαλινή αγορά κρέατος
Με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, το ΣΔΟΕ και άλλες υπηρεσίες, προχώρησε στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την εντατικοποίηση των ελέγχων στον τομέα του κρέατος και ειδικότερα του πρόβειου και του κατσικίσιου.
Πιο συγκεκριμένα:

1- Έλεγχος εισαγωγών σφαγίων
Στόχος: η πιστοποίηση της καταλληλότητας των εισαγόμενων προϊόντων.
Μέτρα:

Έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς
Ηλεκτρονική παρακολούθηση των φορτίων
Καθολικός έλεγχος παρτίδων σε ότι αφορά την ταυτοποίηση, έλεγχο εγγράφων, φυσικό έλεγχο σε όλο το μήκος του αυτοκινήτου ψυγείου.
Επιβεβαίωση άφιξης στον προορισμό με επιτόπιο έλεγχο
Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων φορτίων από το ΣΔΟΕ (είδος φορτίου, αριθμός σφαγίων, αποστολέας, κωδικός σφαγείου, παραλήπτης, εγκατάσταση προορισμού, ύπαρξη σήμανσης καταλληλότητας, ωοειδής σφραγίδα με τον κωδικό σφαγείου που αποτελείται από τη συντομογραφία χώρας προέλευσης και τον αριθμό του σφαγείου)
2- Έλεγχος σφαγίων ενδοκοινοτικού εμπορίου
Στόχος: η πιστοποίηση της ποιότητας των διακινούμενων προϊόντων και η αποφυγή παραποίησης της προέλευσης - καταγωγής τους.
Μέτρα:

Έλεγχος σήμανσης καταλληλότητας με επιτόπιο έλεγχο στις ψυκτικές εγκαταστάσεις εμπόρων
Διασταύρωση στοιχείων εμπορικών συνοδευτικών εγγράφων, στοιχείων αποθήκης και παραλαβών
Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων φορτίων από το ΣΔΟΕ (είδος φορτίου, αριθμός σφαγίων, αποστολέας, κωδικός του σφαγείου, παραλήπτης και εγκατάσταση προορισμού, ύπαρξη σήμανσης καταλληλότητας - ωοειδής σφραγίδα χρώματος κυανού ή ερυθρού με το κωδικό σφαγείου που αποτελείται από τη συντομογραφία της χώρας προέλευσης, τον αριθμό του σφαγείου και τη συντομογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3- Έλεγχος ζώντων ζώων ενδοκοινοτικού εμπορίου
Στόχος: η αποτροπή των «ελληνοποιήσεων» προϊόντων που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Μέτρα:

Έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς
Ηλεκτρονική παρακολούθηση των φορτίων
Διασταύρωση ηλεκτρονικών δεδομένων και της δήλωσης άφιξης φορτίου
Διασταύρωση με στοιχεία της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων
Επιβεβαίωση άφιξης προορισμού και κατεύθυνσης φορτίου (άμεση σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή) με επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση προορισμού
Ταυτοποίηση φορτίων
Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων φορτίων από το ΣΔΟΕ (είδος και ποσότητα, χώρα προέλευσης, αριθμοί ενωτίων, κατεύθυνση, αποστολέας, παραλήπτης και εγκατάσταση προορισμού)
4- Έλεγχος στα σφαγεία
Στόχος: αποτροπή παραποίησης της προέλευσης - καταγωγής του σφαγίου.
Μέτρα:

Ηλεκτρονική παρακολούθηση των αφίξεων για σφαγή
Προ σφαγής έλεγχος - έλεγχος ταυτότητας ζώων
Διασταύρωση ταυτότητας ζώων (ενώτια) και συνοδευτικών εγγράφων και εγγράφων κυκλοφορίας
Διασταύρωση ηλεκτρονικών δεδομένων και της δήλωσης άφιξης φορτίου σε περίπτωση ενδοκοινοτικού εμπορίου
Διασταύρωση με στοιχεία της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων
Επιβεβαίωση άφιξης προορισμού και κατεύθυνσης φορτίου (άμεση σφαγή) σε περίπτωση ενδοκοινοτικού εμπορίου
Επίθεση επί του σφαγίου σφραγίδας καταλληλότητας και σφραγίδας προέλευσης κατ` αντιστοιχία με την ταυτότητα του ζώου
Έλεγχος εμπορικών συνοδευτικών εγγράφων σφαγίων
Έλεγχος ισοζυγίου κρέατος στα σφαγεία
Αντιστοίχιση εμπορικών και υγειονομικών συνοδευτικών εγγράφων ζώντων ζώων και εμπορικών συνοδευτικών εγγράφων σφαγίων.
5- Έλεγχος στις αγορές χονδρικής πώλησης
Στόχος: αποτροπή παραποίησης της προέλευσης - καταγωγής προϊόντων
Μέτρα:

Έλεγχος εμπορικών συνοδευτικών εγγράφων
Ταυτοποίηση του φορτίου (ύπαρξη σήμανσης καταλληλότητας και προέλευσης)
6- Έλεγχος στη λιανική πώληση (κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές)
Στόχος: αποτροπή παραποίησης της προέλευσης - καταγωγής των προϊόντων στα σημεία τελικής διάθεσης στον καταναλωτή.
Μέτρα:

Έλεγχος σήμανσης καταλληλότητας και προέλευσης με επιτόπιο έλεγχο στα σημεία
Εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα - έλεγχος αναγραφής καταγωγής - προέλευσης του κρέατος
Ετικέτες, έλεγχος αναγραφής καταγωγής - προέλευσης του κρέατος
Έλεγχος ζυγιστικών μηχανών για αναγραφή καταγωγής - προέλευσης του κρέατος
Ο μεγαλύτερος αριθμός υπαλλήλων θα διατεθεί για τον έλεγχο της λιανικής διότι και τα σημεία είναι πολλά και οι έλεγχοι απαιτούν την έντονη φυσική παρουσία ελεγκτών.