Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή για τις φυλακές Δομοκού

1η Ιουνίου 2011

Σε απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχετική ερώτηση της Βουλευτή Φθιώτιδας Κατερίνας Μπατζελή για τα θέματα του Σωφρονιστικού Συστήματος και ιδιαίτερα του καταστήματος κράτησης Δομοκού επισημαίνονται τα εξής :

• Από τις (150) οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τον κλάδο Δ.Ε Φύλαξης είναι καλυμμένες οι (105) δηλαδή ποσοστό 70% το οποίο κρίνεται επαρκές για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
• Σχετικά με την κάλυψη του μόνιμου Ιατρικού Προσωπικού δεν υποβλήθηκε καμιά αίτηση στο σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 αλλά έχει τη δυνατότητα ο Διευθυντής των φυλακών να προχωρήσει σε συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς, ενώ παράλληλα έχει συσταθεί ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο στο κατάστημα Δομοκού για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των κρατουμένων.
• Όσον αφορά την κάλυψη της θέσης κοινωνικού λειτουργού μετά την άρνηση της επιτυχούσας στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ προχωράει η διαδικασία με τον αμέσως επόμενο.
• Σχετικά με το τεχνικό προσωπικό έχει ζητηθεί η πλήρωση μιας (1) θέσης από τις μετατάξεις του φορέα ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
• Όσον αφορά την αποσυμφόρηση και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης αντιμετωπίζεται συνολικά στα πλαίσια των νομοθετικών ρυθμίσεων, πρωτοβουλιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας.