Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου της Δαμάστας ζητά από την Πόπη Γερακούδη η Κατερίνα Μπατζελή

Αθήνα, 22-6-11

Επιστολή με την οποία ζητά την άμεση διενέργεια διαγωνισμού με σκοπό την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στη Δαμάστα, καθώς και την ταυτόχρονη εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας του ομώνυμου γεωθερμικού πεδίου για τη διερεύνηση περαιτέρω αξιοποίησής του σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ απέστειλε σήμερα η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή στη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ. Πόπη Γερακούδη.
Ήδη από το Φεβρουάριο του 2011 η κ. Μπατζελή με επιστολή της προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη είχε επισημάνει την αδήριτη ανάγκη να υπάρξει αξιοποίηση του γεωθερμικού πλούτου της Φθιώτιδας ως κύριας μορφής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ) η οποία λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της (ψύξη και κλιματισμό, θέρμανση χώρων, θέρμανση θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργειες, θερμά λουτρά, ηλεκτρική ενέργεια κτλ) θα επιφέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά οφέλη στην τοπική οικονομία.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία Υ.Α (Δ9Β, Δ/Φ166/7859/1392/22-5-2009) χαρακτηρισμού του πεδίου του Δαμάστας ως το μοναδικό βεβαιωμένο πεδίο στη Φθιώτιδα (ΦΕΚ 1058Β'/2-6-2009), η πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου έχει περάσει στην Περιφέρεια η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι αρμόδια για τη διαχείριση του βεβαιωμένου πεδίου. Το δικαίωμα διαχείρισης του πεδίου εκμισθώνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια (Αποκεντρωμένη Διοίκηση τώρα).