Ομιλία της Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση Σ/Ν: "Θεσμικό πλαίσιο για αγροτικούς συνεταιρισμούς, συλλογικές οργανώσεις & επιχειρηματικότητα" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

7 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην παρέμβασή της η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Κατερίνα Μπατζελή κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου περί αγροτικών συνεταιρισμών τάχθηκε κατά της υποχρεωτικής σύστασης Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε) όπως εκείνων των Εταιρικών Αγροτικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) που θα προκύψουν από τη μετατροπή των συνεταιρισμών, αλλά και κατά της αναγκαστικής εκκαθάρισης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και όλων των εταιρικών συνεταιριστικών μορφών ανεξαρτήτως απόφασης της Γενικής Συνέλευσής τους, ενώ τόνισε ότι η μετατροπή τους η οποία είναι άλλωστε και απαραίτητη για την εξυγίανση και ενδυνάμωση της αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να συνδυαστεί με την παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων.
«Ως μέσο πίεσης για τη μετατροπή των προβληματικών ΕΑΣ σε ΣΑΟ είναι να μη τους δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία της ΠΑΣΕΓΕΣ, να μην εφαρμόζονται σε αυτές φορολογικές και αναπτυξιακές ελαφρύνσεις, καθώς και να μη μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κυρίως του ΥΠΑΑΤ, όπως π.χ. ΟΣΔΕ.
Είναι σκόπιμο να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των οικονομικά εύρωστων και βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και εκείνων οι οποίες είναι προβληματικές και στηρίζουν έντεχνα τη βιωσιμότητα τους με την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο. Η ενιαία πρακτική για την αναγκαστική εκκαθάριση θα οδηγήσει κυρίως σε εξασθένιση τις εύρωστες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της μετατροπής τους θα καθυστερήσουν την εμπορική και οικονομική τους δραστηριότητα, ενώ αντίθετα προβληματικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα επιδιώξουν την άμεση μετατροπή τους σε συνεταιριστική οργάνωση (ΣΑΟ) εφόσον μάλιστα απεμπολείται κάθε αστική ευθύνη των μελών του Δ.Σ για τον τρόπο της διαχείρισής τους.
Σήμερα υπάρχουν περίπου 33 συνεταιριστικές οργανώσεις διαφόρων νομικών μορφών, οι οποίες είναι όχι μόνο οικονομικά βιώσιμες, αλλά έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα και υψηλούς τζίρους που φτάνουν τα 800 εκατ. ευρώ ετησίως στο 1,1 δισ. του συνολικού τζίρου των συνεταιριστικών οργανώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται η Venus Ένωση, η ΑΛΜΕ ΚΑΣΟ, η ΑΣΕΑΡ Α.Ε και Ενώσεις όπως η Ένωση Λαμίας, η Παναιγιάλειος Ένωση, η Ένωση Τυρνάβου, Κίρκη Τρικάλων, Καλαβρύτων, κτλ, όπου μια υποχρεωτική εκκαθάριση θα καταστρέψει το πιο ανταγωνιστικό κομμάτι των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ενώ η μετατροπή αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει σε εθελοντική βάση για να εκμεταλλευθούν όλες τις φορολογικές και αναπτυξιακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τον παρόντα νόμο.
Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση για την εξυγίανση του συνεταιριστικού χώρου είναι αναγκαία η διασφάλιση της ενιαίας έκφρασης και δράσης των συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διάσπασης των συνεταιρισμών σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις και σε ανώνυμες εταιρείες χωρίς να σημαίνει ότι αυτές δεν μπορεί να επιλεγούν από τους ίδιους τους αγρότες. Μια τέτοια υποχρεωτική διαφοροποίηση αποδυναμώνει τον έλεγχο των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και του τρόπου λειτουργίας τους».