Ολοκλήρωνεται η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού


15 Σεπτεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα το οποίο είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση την 23η Νοεμβρίου 2010, για την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού, για το οποίο επιδίωξε συνεισφορά από το Ταμείο Συνοχής, έργο που περιλαμβάνεται στο «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το μεγάλο έργο καθορίζεται σε 474.099.000.
Η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή δήλωσε ότι «είναι ένα μεγάλο έργο στην περιοχή της Φθιώτιδας, η υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα».