Τέσσερις Δήμοι του Νομού Φθιώτιδας εντάσσονται στις Ευρυζωνικές Υποδομές

1 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τέσσερις Δήμοι του Νομού Φθιώτιδας, εντάσσονται στις Ευρυζωνικές Υποδομές, ενώ χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού ύψους 190 εκατ. ευρώ για όλες τις περιοχές ΟΠΑΑΧ της επικράτειας.
Η Κατερίνα Μπατζελή σε σχετική απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δήλωσε ότι «η ενίσχυση της Ευρυζωνικότητας στις Αγροτικές περιοχές αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, της βελτίωσης του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αλλά και της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση των πολιτών της Περιφέρειας, στοιχείο το οποίο μέχρι τώρα οδηγούσε σε διακρίσεις σε σχέση με τους πολίτες των αστικών κέντρων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η ενίσχυση του Προγράμματος «Ανάπτυξης Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές» από 50 εκατ. Ευρώ σε 190 εκατ. δημιουργεί νέες πλέον ουσιαστικές δυνατότητες στην Περιφέρεια».
Φυσικά η κ. Μπατζελή τόνισε ότι πέραν του γεγονότος ότι τον Οκτώβριο θα γίνει η προκήρυξη του έργου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι προς αποφυγή διακρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ενταχθούν και οι περιοχές LEADER, είτε με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είτε με την απ’ ευθείας ένταξή τους στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ειδικότερα για το Νομό Φθιώτιδας εντάσσονται οι Δήμοι Μακρακώμης, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Λαμίας.