Ανάγκη επιτάχυνσης για τη συγκρότηση ώριμων έργων, ώστε να μη χαθούν πόροι από το ΠΕΠ και Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας


5  Οκτωβρίου  2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ερώτηση της Βουλευτή Φθιώτιδας Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με την ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και των πόρων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Φθιώτιδας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραϊτης επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού  150 εκατ. ευρώ, εντούτοις το πρόγραμμα καταγράφει χαμηλή απορροφητικότητα ύψους 0,55%, λόγω του χαμηλού επιπέδου ωριμότητας των έργων». Επίσης, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες το ΕΑΠ έχει εξαιρεθεί από τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί σε άλλα ΕΑΠ,  ενώ και ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας παραμένει αμετάβλητος,  δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό το έντονο ενδιαφέρον για την ύπαρξη δυνατοτήτων προώθησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης του νομού.
Η κ. Μπατζελή σε συνέχεια και της τοποθέτησής της στο περιφερειακό συμβούλιο  στις 27 Σεπτεμβρίου, αλλά και της προχθεσινής της επίσκεψης στην περιφέρεια για πλήρη ενημέρωση από τις υπηρεσίες για την ωριμότητα των έργων του νομού, τόνισε ότι «είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς τα αναπτυξιακά έργα με την ενεργοποίηση, αλλά και ενίσχυση του διοικητικού μηχανισμού της περιφέρειας και της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα, ώστε να ενταχθούν ώριμα έργα με άμεσο αποτέλεσμα στην απασχόληση και ανάπτυξη του τόπου. Δεν υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία απέναντι στους πολίτες για τυχόν αδυναμία κατάρτισης ολοκληρωμένων προτάσεων. Αδυναμία η οποία εάν συνεχιστεί θα  αποκτήσει διαρθρωτικό και δομικό χαρακτήρα που θα πλήξει τον τόπο μας».
Στην απάντησή του το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο αναφέρει ότι γίνεται προσπάθεια «εξορθολογισμού» και ομογενοποίησης των χαρακτηριστικών τους που σημαίνει απένταξη των μη ώριμων και προβληματικών έργων, των έργων που δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς και την θεσμοθέτηση μιας ενιαίας διαδικασίας συμβατής με την αντίστοιχη διαδικασία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά έργων στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμους εθνικούς πόρους.