Επίκαιρη ερώτηση για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει κατέθεσε η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του Πανεπιστημίου αλλά και των σπουδών

Αθήνα,  6  Οκτωβρίου   2011
                                                                                                       
Αρ. Πρωτ. 212
Προς:   Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η πρόσφατη Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Α  με αριθμ. πρωτ.Φ.122.5/43/111945/Β2, 28-9-11) για μείωση της κατανομής των θέσεων-πιστώσεων σε 250 για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου διδασκόντων βάσει του Π.Δ 407/80 έχει εγείρει έντονες ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων την χρονιά 2011-2012.
Ιδιαίτερα όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η μείωση των πιστώσεων σε 4 θέσεις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 από 14 θέσεις που ήταν το 2010-2011.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
·     Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν δύο τμήματα  (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας)
·         Το σύνολο των φοιτητών ξεπερνά τους 500
·         Τα μέλη ΔΕΠ ανέρχονται  συνολικά στους 12 (9 στη Λαμία και 3 στη Λιβαδειά), 

καθώς και το γεγονός ότι περίπου 18 από τα 37 μαθήματα διδάσκονταν μέχρι σήμερα από συμβασιούχους διδάσκοντες με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος υπολειτουργίας σε ποσοστό 50% των πανεπιστημιακών τμημάτων, λόγω της μη συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ με το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, εγείρονται ερωτήματα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ομαλής διεξαγωγής του διδακτικού έργου του Πανεπιστημίου.
Η οποιαδήποτε προσπάθεια συρρίκνωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου της Στερεάς Ελλάδας θα δημιουργήσει τεράστιο εκπαιδευτικό έλλειμμα και ενδεχομένως να οδηγήσει και σε αναστολή της λειτουργίας του.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Πώς προτίθεται να καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν και τα οποία θα δυσχεράνουν την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε πραγματική αδυναμία λειτουργίας των τμημάτων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας;