Ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις αφύλακτες Διαβάσεις του ΟΣΕ στη σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι - Στυλίδα

26 Οκτωβρίου  2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το θέμα των αφύλακτων διαβάσεων στο δίκτυο του ΟΣΕ και της λήψης άμεσων μέτρων και κατασκευής υποδομών συμβατών με τις απαιτήσεις ακόμη και των κοινοτικών οδηγιών φέρνει στη Βουλή η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή με αφορμή μάλιστα τα συνεχή ατυχήματα στη σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι – Στυλίδα.
«Η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της δημόσιας ασφάλειας και στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», δήλωσε η κ. Μπατζελή.

 Ακολουθεί η ερώτηση της κ. Μπατζελή:


Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011
                                                                                        
Προς:   Βουλή των Ελλήνων
           Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα: Αφύλακτες Διαβάσεις ΟΣΕ στη Σιδηροδρομική Γραμμή Λιανοκλάδι-Στυλίδα

Επικίνδυνες διαστάσεις για την ασφάλεια των πολιτών έχει λάβει το ζήτημα των αφύλακτων διαβάσεων στη σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι-Στυλίδα, αφού μέσα σε διάστημα τριών μηνών έχουν καταγραφεί σοβαρά ατυχήματα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη γραμμή από τη Λαμία (Λιανοκλάδι) μέχρι τη Στυλίδα μόνο οι 17 από τις 25 διαβάσεις είναι φυλασσόμενες με αποτέλεσμα να εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας των διερχόμενων πολιτών, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων, όπως προβλέπονται ρητά στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Βάσει μάλιστα και του νέου νόμου 3891/2010 για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση του ΟΣΕ στις αρμοδιότητες του Οργανισμού περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου και εγκαταστάσεων, ελέγχου της κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων.
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι οι υποχρεωτικές μετατάξεις των εργαζομένων του ΟΣΕ έχουν δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό με αποτέλεσμα να εντείνεται το ζήτημα των αφύλακτων διαβάσεων και τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών, τα οποία έχουν αυξηθεί στη σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι - Στυλίδα- να γίνονται με ενισχυμένες πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος.
Όπως κατά καιρούς έχουν καταγγείλει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, η ελλιπής σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή του μισθού τους δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο τους.
Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και  την Οδηγία 2004/49 ΕΚ, όπου προβλέπεται ότι τα ατυχήματα και συμβάντα στις σιδηροδρομικές μεταφορές ενδέχεται να αποτελούν σημαντικές προειδοποιήσεις για σοβαρά ατυχήματα και θα πρέπει να διερευνώνται ως προς την ασφάλεια, όταν χρειάζεται,
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ο ΟΣΕ για την αποφυγή επανάληψης σοβαρών ατυχημάτων στη σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι - Στυλίδα και τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των διερχόμενων πολιτών όσο και των εργαζομένων;
Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν νέες διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτες και λιγότερο κοστοβόρες για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, έτσι ώστε το προβλεπόμενο κόστος τους από προηγούμενα έργα να μη χρησιμοποιείται ως αιτιολογία για τη μη παρέμβαση;