Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ερώτηση της Κ. Μπατζελή σχετικά με την πορεία των έργων των αυτοκινητοδρόμων στη Φθιώτιδα


Αθήνα, 19-4-12


Σε ερώτηση της Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με την πορεία των έργων των αυτοκινητοδρόμων στη Φθιώτιδα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επισημαίνει ότι σχετικά με το:
α) έργο της Νέας κοίτης Σπερχειού - τέλος Α/Κ Ροδίτσας, εντός Απριλίου υπογράφεται η Σύμβαση με τον 3ο κατά σειρά μειοδότη μετά από έκπτωση των προηγούμενων. β) έργο Α/Κ Αγίας Μαρίνας Στυλίδας - Αρχή Α/Κ Ραχών: Λόγω αδυναμίας του αναδόχου θα υποκατασταθεί από κοινοπραξία, αναμένεται υπογραφή της σύμβασης άμεσα, ενώ θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή. γ) Έργο Σκάρφεια Γέφυρα ΟΣΕ - Α/Κ Θερμοπυλών: Ολοκληρώθηκε ο αυτοκινητόδρομος. Απομένει το παράπλευρο δίκτυο που έχει ολοκληρωθεί κατά 90% .Έχει δρομολογηθεί η έκπτωση του εργολάβου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των υπολοίπων έργων.
Για όλα τα έργα έχει επιληφθεί το Σώμα επιθεωρητών του Υπουργείου και η δικαιοσύνη για την απόδοση των σχετικών ευθυνών.
Η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή τόνισε ότι «η ολοκλήρωση σε έργα ζωτικής σημασίας για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια των πολιτών είναι άμεσης προτεραιότητας. Απαιτείται η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας σε όφελος των πολιτών και του τόπου».