Κατερίνα Μπατζελή: Σημαντική παρέμβαση για την ανεργία το πρόγραμμα δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


20  Απριλίου  2012


ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Κατερίνα Μπατζελή: Σημαντική παρέμβαση για την ανεργία το πρόγραμμα δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Σε συνέχεια παρέμβασης και Αναφοράς που είχε καταθέσει η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή για τον αποκλεισμό των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τον Άξονα Προτεραιότητας  9 του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης προχωρά στη δέσμευση 6.205.000 Ευρώ από εθνικούς πόρους κατ’ αρχήν για το 2012 για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας  και Νοτίου Αιγαίου.

Όπως δήλωσε η Κατερίνα Μπατζελή «η ενίσχυση  του προγράμματος δια βίου Μάθησης από εθνικούς πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ιδιαίτερα αυτή τη χρονική  περίοδο είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση  των επιπτώσεων από την ανεργία και αποκαθιστά εν μέρει τη μειωμένη χρηματοδότηση της Φθιώτιδας λόγω στόχου 2 που προήλθε από το υψηλότερο ΑΕΠ το οποίο δεν αφορά  την πραγματική οικονομία της περιοχής μας όπως κατ επανάληψη έχω τονίσει. Γεγονός που δημιούργησε κοινωνικά, οικονομικά αλλά και συνταγματικής φύσεως ζητήματα λόγω της άνισης κατανομής χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε βάρος  των περιφερειών του Στόχου 2».

Βάσει του Υπουργείου Παιδείας, η δέσμευση των χρημάτων από εθνικούς πόρους για το 2012 έρχεται ως αντιστάθμισμα λόγω υπερδέσμευσης των πόρων για τον άξονα προτεραιότητας 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η κατανομή των  εθνικών χρημάτων ανά Περιφέρεια και  Καλλικρατικό Δήμο θα γίνει βάσει διαδικασίας που προβλέπει την ίδρυση Κέντρων δια βίου Μάθησης και θα βοηθήσει με τεχνογνωσία τις υπηρεσίες των Δήμων για την ένταξη νέων σε κοινωνικά προγράμματα.