Απάντηση Κουτρουμάνη για Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΕ Στερεάς Ελλάδας- ΟΑΕΕ Λαμίας μετά από αναφορά της Κατερίνας Μπατζελή

Αθήνα, 1η Απριλίου 2011


Στη λύση της επάνδρωσης των υπηρεσιών του ΟΑΑΕ Λαμίας με μετατάξεις επτά (7) ατόμων από τον ΟΣΕ προσανατολίζεται το Υπουργείο Εργασίας, μετά από σχετικό αίτημα της Διοίκησης του ΟΑΕΕ, για την αντιμετώπιση της οξυμένης κατάστασης που επικρατεί. Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, μετά από αναφορά που κατέθεσε η κ. Κατερίνα Μπατζελή, Βουλευτής Φθιώτιδας, σχετικά με τη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό των τμημάτων ΟΑΕΕ στην Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας και στο Τοπικό Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας. Στο απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, αναφέρεται ακόμη η πρόθεση της Διοίκησης του ΟΑΕΕ να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση ομάδων εργασίας στα Περιφερειακά Τμήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Στερεάς Ελλάδας. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας θα επιληφθούν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών που επιτελείται στην Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας μέχρι τη διάθεση και τοποθέτηση νέων υπαλλήλων από τους αρμόδιους φορείς. Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΑΕ, προωθεί σχετικό αίτημα του ΟΑΕΕ για έγκριση της Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ για την κάλυψη επτακοσίων δέκα (710) θέσεων μόνιμου προσωπικού και είκοσι (20) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.