Ομιλία Κατερίνας Μπατζελή κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την εξυγίανση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

26 Οκτωβρίου 2010

Έμφαση στα ζητήματα προσωπικού κατά τη συζήτηση για την εξυγίανση του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδωσε η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή από Βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα ζητήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των μισθών.
Ειδικότερα, η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι «το παρόν σχέδιο νόμου αναφέρει ρητώς ότι πρόκειται για μετατάξεις του πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες υπηρεσίες και όχι για απολύσεις. Για την εξεύρεση λύσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρονικού ορίου των διαπραγματεύσεων πέραν των δεκαπέντε μηνών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Η κ. Μπατζελή τόνισε επίσης ότι «για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πολιτικής των μεταφορών απαιτείται ένας συνολικός στρατηγικός, επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο οποίος θα θέσει σε νέες βάσεις και θα αξιοποιήσει τα μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτα έργα υποδομών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κυρίως στη Φθιώτιδα».

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας:

«Κύριε Πρόεδρε, με το παρόν σχέδιο νόμου γίνεται μια γενναία προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος των ελληνικών σιδηροδρόμων, ο εκσυγχρονισμός των οποίων μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν με αποσπασματικές πολιτικές και πελατειακές πρακτικές. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται τόσο το συντεχνιακό σύστημα που πολλές φορές λειτουργούσε ακόμα και ενάντια στα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων χωρίζοντάς τους σε προνομιούχους και μη προνομιούχους, όσο και στο ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο στο όνομα του οργανισμού κοινής ωφελείας, το μετέτρεψε σταδιακά σε οργανισμό κοινής ζημίας.
Μόνο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το χρέος του οργανισμού τριπλασιάστηκε λόγω της κακοδιαχείρισης και των ανεξέλεγκτων δαπανών μισθοδοσίας οι οποίες σήμερα φθάνουν το 70% του λειτουργικού κόστους του οργανισμού, ένα ποσό που ακόμα και με αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του Ο.Σ.Ε., τον καθιστούν μη ανταγωνιστικό όχι μόνο απέναντι σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές γραμμές αλλά απέναντι και σε άλλα ανταγωνιστικά μεταφορικά μέσα με τα οποία ο Ο.Σ.Ε. πρέπει να λειτουργεί συνδυαστικά για να προωθηθεί η ίδια η ανάπτυξη.
Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πολιτικής μεταφορών, κομβικό σημείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και της ίδιας της αποκέντρωσης, δεν μπορεί να περιστραφεί γύρω από το ζήτημα και μόνο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του κόστους του. Απαιτείται ένας συνολικός στρατηγικός, επιχειρησιακός σχεδιασμός ο οποίος πραγματικά προτείνεται από το νομοσχέδιο τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις ακόμα και εκείνων των κοινοτικών οδηγιών.
Η νέα εταιρεία Ο.Σ.Ε. όπως αυτή προκύπτει από τις συγχωνεύσεις και τον εκσυγχρονισμό των σημερινών ομίλων παραμένει δημόσια εταιρεία και οφείλει να έχει και έχει συμπληρωματικό ρόλο στην ανάπτυξη και των άλλων κλάδων, να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, να μην επιβαρύνει το δημόσιο και τον φορολογούμενο με κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη σωστή λειτουργία του και την αθέμιτη λειτουργία του αλλά και για την τήρηση τιμολογιακής πολιτικής βάσει διεθνών λογιστικών αρχών. Το ζήτημα της διαφάνειας σε όλη τη διαχείρισή του μπαίνει ως επικεφαλίδα και στο νέο πρόσημο αυτού του νέου οργανισμού. Η επαναξιολόγηση των σιδηροδρομικών δικτύων, της έκτασης και της λειτουργίας τους είναι ορθό να γίνει σε εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό επίπεδο.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι στα πλαίσια της περιφέρειας η Στερεά Ελλάδα, ο νομός Φθιώτιδας, διασχίζονται περίπου από διακόσια χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών με απασχολούμενο προσωπικό αρκετά υψηλό και με έργα υποδομών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα προς το παρόν από τη διοίκηση.
Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και ορισμένες παρατηρήσεις σε ορισμένα άρθρα επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός έχει κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές τόσο στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών όσο και με τις νέες ρυθμίσεις που μας πρότεινε σήμερα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ορισμένα επιπλέον στοιχεία τα οποία πιθανόν πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο.
Σχετικά με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 όπου έχει παρουσιάσει ήδη μια αλλαγή, παρά τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις, υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να προκαλέσουν επιπλέον επιβάρυνση στο δημόσιο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η παραχώρηση του management της εταιρείας θα μπορεί να ισοδυναμεί με μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης του ακινήτου εφόσον –και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί- έχει αποκτηθεί και ένα σημαντικό πακέτο μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις της παραγράφου αυτής είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν αφού εάν οι μισθώσεις αυτές δεν είναι εμπορικές όπως αναφέρεται, εν τούτοις γι’ αυτές λαμβάνεται μέριμνα σαν να είναι κλασικές εμπορικές μισθώσεις.
Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω τα ζητήματα του προσωπικού που μας έχουν αναφέρει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Θέλω να πω κατ’ αρχήν ότι έχουν λυθεί σημαντικά ζητήματα από τις αλλαγές που έγιναν προς θετική κατεύθυνση και αναφέρονται ρητώς πλέον ότι πρόκειται για μετατάξεις του πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες υπηρεσίες. Δεν γίνονται απολύσεις. Είναι σημαντικό ότι όσον αφορά τον καθορισμό του οργανογράμματος της επιχείρησης ο κατ’ αρχήν καθορισμός του αναγκαίου προσωπικού στην παράγραφο 2 αναφέρεται πολύ σωστά και καλώς αναφέρεται για να υπάρχει μια δέσμευση. Και είναι σημαντική αλλαγή όπου ο μεταφερόμενος διατηρεί το μισθολογικό κλιμάκιο ενώ συνεχίζει να υπάγεται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Εκείνο όμως που πιθανά ο Υπουργός θα πρέπει να δει με μία διαφορετική ματιά είναι στο άρθρο 19 το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας. Και εδώ σύμφωνα και με πρόταση της ίδιας της ΟΚΕ, προτείνει μια συλλογική διαπραγμάτευση και επέκταση του χρονικού ορίου των διαπραγματεύσεων, από δεκαπέντε μήνες αν μπορεί να πάει για κάποιες επιπλέον μέρες έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα της διαπραγμάτευσης σε συλλογικό επίπεδο.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε ότι ο εκσυγχρονισμός και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις απαιτούν πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για ρήξεις. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι δεν κάνει ρήξεις σε παλαιωμένες μεθόδους και πρακτικές. Αυτό το αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση.

Ευχαριστώ πολύ».