Την άμεση στελέχωση της Χημικής Υπηρεσίας Λαμίας ζητά με ερώτησή της από τον Υπουργό Οικονομικών η Κατερίνα Μπατζελή


22  Δεκεμβρίου  2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την άμεση στελέχωση της Χημικής Υπηρεσίας Λαμίας, λόγω του ορατού κινδύνου να καταργηθεί, αφού ο ένας και μοναδικός της υπάλληλος μπαίνει σε καθεστώς εφεδρείας, ζητά με ερώτησή της από τον Υπουργό Οικονομικών η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, μέχρι σήμερα στη Χημική Υπηρεσία υπηρετεί ένας και μοναδικός υπάλληλος, ο οποίος μετά τη ψήφιση του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο και άλλες διατάξεις) και βάσει του άρθρου 33 εμπίπτει στην εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 33 του παραπάνω νόμου και τίθεται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας με συνέπεια να καταργηθεί στη συνέχεια η οργανική του θέση και η Υπηρεσία να οδηγείται σε κατάργηση.
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αυτό έχει ήδη αναδειχθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω των λειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν.