Οι οίνοι Φθιώτιδας αποκτούν τη δική τους ταυτότητα


Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου  2011


Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, υπεγράφησαν τέσσερις αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ για οίνους με  Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στη Φθιώτιδα. Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν:

·         ΠΓΕ «ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» για την παραγωγή λευκών, ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων σε επίπεδο νομού.
·         ΠΓΕ «ΜΑΡΤΙΝΟ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.
·         ΠΓΕ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.
·         ΠΓΕ «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ»: για την παραγωγή λευκών και ερυθρών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών οίνων καθώς και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων οίνων.