Ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το ενδεχόμενο παράτασης των συμβάσεων δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία


22 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την εξεύρεση άμεσης λύσης ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των μαθητών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2011-2012 δίνοντας ένα τέλος στην αγωνία των γονέων και των μαθητών, ζητά με ερώτησή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας κ. Κατερίνα Μπατζελή.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η λήξη των ισχυουσών συμβάσεων την 31η Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη μεταφορά μαθητών από τους Δήμους έχουν κηρυχθεί άγονοι στην πλειοψηφία τους, εντείνουν την ανησυχία για την ομαλή εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων. Είναι ενδεικτικό ότι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βάσει ενός πρώτου απολογισμού, από τους 23 διαγωνισμούς που έχουν εξελιχθεί, οι 14 έχουν αποβεί άκαρποι.


Στο πλαίσιο αυτό η κ. Μπατζελή ρωτά τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό:

·  αν εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης των ισχυουσών συμβάσεων μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς το καλοκαίρι του 2012,
·  αν προτίθεται να  προβεί σε επανεξέταση και βελτίωση των συντελεστών του μαθηματικού τύπου ώστε να προκύψουν ανάδοχοι σε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς και
·   αν εντάσσεται στις προθέσεις του η εξέταση των διαγωνισμών που δεν καρποφόρησαν, διότι ορισμένοι δήμοι δεν εξήντλησαν όλα τα περιθώρια των προβλεπόμενων διαδικασιών ή δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς ως όφειλαν ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για την εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων.