3  Φεβρουαρίου  2012


Παρέμβαση  για  βελτίωση  των υδάτων  του  Σπερχειού


Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για τον έλεγχο της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.  Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης της τότε Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνας Μπατζελή από το Δεκέμβριο του 2009 για την ένταξη στο ΠΑΑ 2007-2013 του ελέγχου της ποιότητας των υδάτων του Σπερχειού.
Όπως δήλωσε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή «η υλοποίηση αυτού του έργου θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία και αποκατάσταση της ποιότητας για τη βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού της λεκάνης απορροής του Σπερχειού και στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του Μαλιακού Κόλπου με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη όλης της περιοχής».