9 Φεβρουαρίου 2012


Επίκαιρη Ερώτηση  για εξαίρεση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από την τεχνική βοήθεια για έργα ΕΣΠΑ

Επίκαιρη ερώτηση για την εξαίρεση των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από το πρόγραμμα που αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους Δήμους της χώρας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ κατέθεσε η κ. Κατερίνα Μπατζελή, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη, από οικονομική και κοινωνική σκοπιά, περίοδο, όπου η ανεργία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, δεν είναι δυνατόν οι δήμοι των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου να υφίστανται διαρκώς το κόστος της ένταξης στο Στόχο 2 και να στερούνται βασικών και καίριων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του έργου τους.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση «η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το Δεκέμβριο του 2011, στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ» και του αντίστοιχου «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε» για παροχή τεχνικής βοήθειας σε όλους τους Δήμους της χώρας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αναμφίβολα αποτελεί μια θετική συνιστώσα στην προσπάθεια που συντελείται για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι Δήμοι με τις αναπροσαρμογές που προέκυψαν από το θεσμό του Καλλικράτη, χρήζουν ουσιαστικής και άμεσης υποστήριξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών που θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην τόνωση της απασχόλησης και σε οικονομική ανάταση.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης και ειδικότητες όπως μηχανικοί, λογιστές, νομικοί, γεωτεχνικοί κλπ, για την ωρίμανση έργων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του δήμου. Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχει οριστεί η ΜΟΔ.
Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόφαση αυτή αφορά τις οκτώ (8) περιφέρειες του Στόχου Σύγκλισης ( Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου) με αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω της ένταξής τους στο Στόχο 2- Περιφερειακή Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα να τίθενται εκτός του πλαισίου μιας αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης που θα απεγκλωβίσει τους Δήμους από χρονικές καθυστερήσεις και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση υλοποίησης σημαντικών αναπτυξιακών έργων.

Διότι, όσο συνεχίζεται ο «αποκλεισμός» των δύο περιφερειών από χρηματοδοτικά προγράμματα τόσο θα επιτείνεται η ήδη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται πολλοί δήμοι της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου και άλλο τόσο θα δίνεται «παράταση» στην αναπτυξιακή, οικονομική και κοινωνική ανόρθωση των περιοχών αυτών.
 
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  1. Ποια εναλλακτικά μέτρα προτίθενται να λάβει το Υπουργείο για την άρση της αδικίας που καταγράφεται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και η οποία αποτελεί σημαντικό «πλήγμα» για τους Δήμους τους;
  2. Σε ποιες ενέργειες είναι αναγκαίο να προβούν οι Δήμοι των προαναφερόμενων δύο περιφερειών, ώστε να εξασφαλισθεί και η δική τους συμμετοχή στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»;