10   Φεβρουαρίου  2012Απάντηση Αναπληρωτή Υπουργού σε επίκαιρη της Κατερίνας Μπατζελή για τα επιμελητήρια

 Την τροποποίηση του νόμου ώστε τα αποθεματικά των επιμελητηρίων να μη διατίθεται για επένδυση σε κινητές αξίες του Δημοσίου, αλλά να κατατίθενται αποκλειστικά στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης, λόγω της σημαντικής μείωσής της αξίας τους, αλλά και λόγω του σημαντικού ρόλου των επιμελητηρίων στη στήριξη των επιχειρήσεων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο, ζήτησε η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τροποποίηση του νόμου 2469/1997.
 Αναφορικά με τη σημαντική απομείωση της αξίας που έχουν υποστεί τα αποθεματικά των επιμελητηρίων  η κ. Μπατζελή ζήτησε ενημέρωση όχι μόνο για το εάν έχουν αγορασθεί ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου από τη δευτερογενή αγορά από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδας  και σε ποιες τιμές, αλλά και εάν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στα οποία είχαν εκ του νόμου τοποθετηθεί τα διαθέσιμα των επιμελητηρίων θα συμπεριληφθούν στο PSI ή αν προβλέπεται διαδικασία εξαίρεσής τους.
 «Σε μια περίοδο κρίσης της οικονομίας, αύξησης των δεικτών ανεργίας και παύσης της λειτουργίας των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, είναι περισσότερο  αναγκαία από ποτέ η στήριξη τους. Και στο πλαίσιο αυτό η βιωσιμότητα των επιμελητηρίων ως κατεξοχήν θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και των ιδίων θα τους βοηθήσει ουσιαστικά. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων, η οποία  όχι μόνο θα πλήξει  έναν θεσμό που είναι σύμβουλος του Δημοσίου σε ζητήματα ενίσχυσης και στήριξης των ΜΜΕ, αλλά  θα επιφέρει παράλληλα και αρνητικές επιπτώσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα στήριξης των  ΜΜΕ, τη διαχείριση μέρους του δημοσίου έργου και ρόλου τους,  αλλά και μέρους του τμήματος των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο όχι μόνο τη βιωσιμότητα των επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων, αλλά να συνδράμουμε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ρόλου τους σε μια περιρρέουσα οικονομική περίοδο, όπου η στήριξη του παραγωγικού ιστού και η ενίσχυση της απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αναχθούν σε μείζονες προτεραιότητες της εθνικής ανασυγκρότησής μας», τόνισε στην ομιλία της η κ. Μπατζελή.

Στην απάντησή του ο Υπουργός κ. Σωκράτης Ξυνίδης τόνισε ότι απεσύρθη η πρόταση για κατάργηση της εισφοράς των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, επισημαίνοντας ότι «θα ήταν αντιφατικό από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να αποδεχτεί μια πρόταση που οδηγεί στο κλείσιμο των επιμελητηρίων, ενός θεσμού που αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τροποποίηση του νόμου 2469/1997, ώστε τα διαθέσιμα των επιμελητηρίων να κατατίθενται στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.