6 Φεβρουαρίου 2012

Επίκαιρη   για προτεινόμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια και μείωση της αξίας των αποθεματικών τους

Μια ενδεχόμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων και η καταγεγραμμένη απώλεια της αξίας των αποθεματικών των επιμελητηρίων αποτελούν ισχυρό πλήγμα για έναν θεσμό που ιστορικά λειτουργεί υπέρ των ίδιων των επιχειρήσεων και είναι σύμβουλος του Δημοσίου σε ζητήματα ενίσχυσης και στήριξης των ΜΜΕ, ενώ παράλληλα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα στήριξης των ΜΜΕ, τη διαχείριση μέρους του δημοσίου έργου και ρόλου τους, αλλά και μέρους του τμήματος των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων βάσει της νέας νομοθεσίας», επισημαίνει η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή. Σε σχετική επίκαιρη ερώτησή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προτεινόμενη από την τρόικα κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, αλλά και για την απώλεια σημαντικού μέρους της αξίας των αποθεματικών τους από την επένδυσή τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, η κ. Μπατζελή επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί προάγγελο όχι μόνο συρρίκνωσης του ρόλου τους, αλλά και «εξαφάνισης» του θεσμού των επιμελητηρίων. Όπως τονίζεται στην ερώτηση, σε συνέχεια σχετικής επιστολής της Τράπεζας της Ελλάδας την 26η Ιανουαρίου προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, οι διοικήσεις των ΕΒΕ, μεταξύ των οποίων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ενημερώθηκαν ότι τα αποθεματικά τους μειώθηκαν από 66 εκατ. ευρώ σε 21,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΕΒΕΑ, η μείωση αυτή φαίνεται να προκύπτει επειδή απώλεσαν ανάλογη αξία τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στα οποία είχαν εκ του νόμου τοποθετηθεί τα διαθέσιμα των επιμελητηρίων.
Οι εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας καταγγέλλουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδας δεν προχώρησε προηγουμένως στην ενημέρωση των διοικήσεων των ΕΒΕ για την επένδυση των αποθεματικών, τις σχετικές διοικητικές πράξεις που απορρέουν και τις αιτιολογήσεις αυτών των πράξεων, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επένδυση των αποθεματικών τους, η οποία όμως οδήγησε σε μείωση της αξίας τους. Οι διοικήσεις των ΕΒΕ θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ισχυρό πλήγμα στην οικονομική τους αυτοτέλεια, την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ θέτει για πολλά επιμελητήρια και ζήτημα επιβίωσής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την ήδη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στη χώρα η οποία έχει οδηγήσει πολλές ΜΜΕ σε διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • το γεγονός ότι τα Επιμελητήρια δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πόροι τους προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις συνδρομές των επιχειρηματιών- μελών τους,
  • τη φημολογούμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων προς τα επιμελητήρια, η οποία, όχι μόνο θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και «εξαφάνιση» των επιμελητηρίων, αλλά θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα στήριξης των ΜΜΕ, αλλά και τη διαχείριση μέρους του δημοσίου έργου τους,

η κ. Μπατζελή ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:
  1. Για ποιο λόγο τα αρμόδια Υπουργεία και η Τράπεζα της Ελλάδας δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων για την επένδυση των αποθεματικών τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ ήδη είχε αρχίσει η απομείωση αυτών;
  2. Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις με τα επιμελητήρια ώστε να μην επενδυθούν τα αποθεματικά των επιμελητηρίων σε ελληνικά ομόλογα, αλλά να διατηρηθούν στην Τράπεζα της Ελλάδας με στόχο αφενός τη διασφάλιση της ρευστότητας και αφετέρου τη διασφάλιση των αποθεματικών;
  3. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, προτίθενται να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων, τα οποία θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στην καταγεγραμμένη απώλεια της αξίας των αποθεματικών των επιμελητηρίων, η οποία εκτιμάται περίπου στο 60%;
  4. Εάν προτίθενται να προβούν σε κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων που αποτελεί απαίτηση της τρόικας, εξέλιξη η οποία αποδυναμώνει ριζικά τα επιμελητήρια, έναν θεσμό που λειτουργεί υπέρ των ίδιων των επιχειρήσεων και είναι σύμβουλος του Δημοσίου σε αντίστοιχα θέματα;