Προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε τέκνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Ματαίωση προμήθειας 53 αυτοκινήτων τύπου "Jeep"

Προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε τέκνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Ματαίωση προμήθειας 53 αυτοκινήτων τύπου "Jeep" κοστους 1.800.000 ευρώ

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή προχώρησε στον επαναπρογραμματισμό των άμεσων αναγκών του ΥΠ.Α.Α.Τ. και ζήτησε τη ματαίωση της προμήθειας 53 (πενήντα τριών) αυτοκινήτων τύπου "Jeep" (Διακήρυξη 13/2008) προϋπολογισθείσας αξίας 1.800.000 Ευρώ.
Παράλληλα επανέφερε την προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα Γεωργών, Κτηνοτρόφων, Μελισσοκόμων και Αλιέων και την κοινοποίηση της σε όλα σχεδόν τα περιφερειακά έντυπα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να φοιτούν σε σχολές με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον Γεωργικό, Αλιευτικό Τομέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και να προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Στους υποτρόφους θα χορηγηθεί εφάπαξ ποσό 4.000 Ευρώ.

Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών και διάθεση των εν λόγω πιστώσεων κυρίως στις αγροτικές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.


Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 27/10/09