Επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή έκανε δεκτή σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με 22 επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006 (Μέτρο 3.4).
Με την απόφαση αυτή του Υπ.Α.Α.Τ δρομολογείται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση και αποπληρωμή των εγκριθέντων υποέργων ως τις 31-12-2009.

Σε δηλώσεις της, η κ. Μπατζελή τόνισε ότι «η σημερινή απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο απεμπλοκής των εκκρεμοτήτων που αφορούν την Γ' Προγραμματική Περίοδο».