Νέος ρόλος για τον ΕΛΓΑ: απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή

Στο νέο ρόλο, την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες, αναφέρθηκε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΛΑ.Ο.Σ, βουλευτή Λάρισας, Αστέριου Ροντούλη.
Η Υπουργός αφού αναφέρθηκε στις δράσεις ανάληψης αποζημιώσεων κατά την περίοδο 2008-2009 και στις επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας στην Ε.Ε., επανέλαβε τη θέση του ΥΠ.Α.Α.Τ για την ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ πάνω σε βάσεις που να εξασφαλίζουν πλήρως ότι η όλη λειτουργία του συμβιβάζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Στόχος της Κυβέρνησης» τόνισε η κ. Μπατζελή "η δίκαιη και όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε επιπλέον αίτια και τομείς, ο προσδιορισμός νέων ή συμπληρωματικών με τον υπάρχοντα μηχανισμό πηγών χρηματοδότησης αλλά και η εξισορρόπηση της ανταποδοτικότητας, που σήμερα δεν εξασφαλίζεται".

Επίσης, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του νέου πλαισίου λειτουργίας του σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς.

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 9/11/09