Παρεμβάσεις στήριξης των αγροτών και κυρίως των κτηνοτρόφων μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

Με αποφάσεις της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνας Μπατζελή υλοποιείται σταδιακά, μια σειρά παρεμβάσεων στήριξης των αγροτών και κυρίως των κτηνοτρόφων μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

1. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 2007

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, με απόφαση της, ενέκρινε την άμεση καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2007, με γνώμονα τη διατήρηση της ιδιότητας των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και τη μετακίνηση τους σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέμβασης, επιλύοντας έτσι χρόνιες εκκρεμότητες που άφησε πίσω της η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Στις ορεινές περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (μέτρο 211 του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013) θα καταβληθεί εξισωτική αποζημίωση σε 9.272 επιπλέον δικαιούχους, όπως και σε 1.586 δικαιούχους ήδη ενταγμένους στο μέτρο, οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον ποσό μετά τους ελέγχους.

Στις περιοχές με μειονεκτήματα, καταβάλλεται εξισωτική αποζημίωση σε 15.961 δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις (μέτρο 212 του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013) και σε 416 δικαιούχους, οι οποίοι δικαιούνται, μετά από ελέγχους, μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης.

Η συνολική ενίσχυση στους δικαιούχους ανέρχεται σε 43.000.000 Ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (ο πίνακας κατανομής εξισωτικών αποζημιώσεων για το 2007 ανά νομό είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα minagric.gr)

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ

Με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μπατζελή ανακαλούνται οι αποφάσεις 5814/11-9-2009 και 5816/11-9-2009 του τέως υπουργού κ. Χατζηγάκη, σύμφωνα με τις οποίες το ύψος προϋπολογισμού για την ίδρυση καθετοποιημένων μονάδων από ομάδες παραγωγών χοιροτρόφων εξαιρείται από τις υπόλοιπες επενδύσεις και μπορεί να ανέλθει σε 55 εκατ. ευρώ.

Η κ. Μπατζελή τόνισε ότι στόχος της νέας ηγεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κτηνοτροφικής κατεύθυνσης σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στις περιοχές που στερούνται αντίστοιχων υποδομών μεταποίησης. Η ενίσχυση αυτών ακριβώς των μονάδων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Η δέσμευση πόρων της τάξης των 55 εκατ. ευρώ για μια και μόνο επένδυση από ένα συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ έως το 2013, υπονομεύει και αναστέλλει την οποιαδήποτε προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης και στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οικογενειακού τύπου, και βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με το Πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ και τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης.


Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 10/11/09