ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2009

Αθήνα, 09/04/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2009
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010


Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης των υπολοίπων δικαιούχων και της συνδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι και την τομάτα έτους 2009 και σε σχέση με την έναρξη υποβολής των αιτήσεων του 2010, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε συνεπείς με όσα εξαγγείλαμε και παρά τις δυσκολίες καταφέραμε να καταβάλουμε δίκαια τις ενισχύσεις.
Οι ενισχύσεις της χρονιάς του 2009 είχαν αφεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση κυριολεκτικά την τύχη τους περιμένοντας να γίνει η καταβολή τους στους αγρότες με την δύναμη της αδράνειας. Αντιμετωπίσαμε οξυμένα προβλήματα με την εγκατάλειψη του έργου της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων.
Επιλέξαμε σε περίοδο οικονομικής κρίσης τον δύσκολο δρόμο της ολοκλήρωσης του έργου ώστε κανένας αγρότης που δικαιούται ενισχύσεις να μην τις χάσει.
Η πληρωμή των ενισχύσεων στους δικαιούχους με βάση τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην καταβολή των ενισχύσεων στην χώρα μας.
Καταβάλλονται πλέον με δικαιοσύνη και διαφάνεια πράγμα που θα βελτιώσει και την αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι στα κοινοτικά όργανα.
Επίσης, επιλύσαμε χρόνια προβλήματα πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον προχωρήσαμε σε σημαντικό αριθμό πληρωμών (σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες). Συνολικά καταβλήθηκαν 2,354 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Συνεχίζουμε με βάση τον προγραμματισμό μας πληρωμών για το 2010 και μέσα από μια γόνιμη διαδικασία διαλόγου θα επιλύσουμε προοδευτικά και τα υπόλοιπα προβλήματα που χρόνια ταλαιπωρούσαν τον αγροτικό κόσμο.Έτσι για το 2010 μετά από συνεργασία και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων καταβολής των ενισχύσεων προχωρήσαμε στη:

• βελτίωση του συστήματος υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. Οι αιτήσεις ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που δεν έχουν μεταβολές για πρώτη φορά 1.3.2010 υποβάλλονται απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς καμία επιβάρυνση των δικαιούχων.
• πιστοποίηση φορέα που αποτελείται από τις οργανώσεις των αγροτών για να υποβοηθήσει τους δικαιούχους στο ΟΣΔΕ για τις αιτήσεις που έχουν μεταβολές με απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης.
• ανάληψη του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για τους γεωργούς που η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα τους καθώς και για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 10.000 €.
• διόρθωση των ελλείψεων του χαρτογραφικού υποβάθρου
• βελτίωση της διοίκησης του συστήματος ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης.

Με στόχο την ολοκλήρωση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2010 μέχρι την προθεσμία που προβλέπει η Κοινοτική νομοθεσία, καλούμε τους γεωργούς να τις υποβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι 15.5.2010, μαζί με τις μεταβολές της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων τους όπου απαιτείται, άλλως δεν θα είναι δικαιούχοι κοινοτικής ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι ελάχιστο ύψος δικαιωμάτων για την καταβολή ενιαίας ενίσχυσης για το 2010 για την χώρα μας αποτελούν τα 200 € και άνω.

Για το 2010 κάνουμε μια νέα αρχή και καλούμε όλους να βοηθήσουν ώστε η καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγρότες να πάψει να αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα των αγροτών και των οργανώσεων τους και έτσι να μπορέσουμε να βάλλουμε σε εφαρμογή με την συνεργασία όλων, μια σειρά πολιτικών για την βελτίωση του αγροτικού τομέα της χώρας και των αγροτών».


Πίνακας 1: Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ήδη μέχρι 6.4.2010:

Πληρωμές άμεσων ενισχύσεων 2009 Ενιαίας Ενίσχυσης 2009 2,066 δις €
Συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος και βιομηχανικής ντομάτας
163, 5 εκ €
• Για συνολικές πληρωμές άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει ένας δικαιούχος πάνω από 5.000 € εφαρμόζεται η προβλεπόμενη παρακράτηση διαφοροποίησης 7% όπως προβλέπεται από τον κοινοτικό κανονισμό 73/2009.
Πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών
34,2 εκ €
Πληρωμή παλαιών σχεδίων βελτίωσης, νέων αγροτών και αρδευτικών έργων 90 εκ €