ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Αθήνα, 12/4/2010ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αλιεία και την σημασία των κανονισμών ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή κατά την έναρξη των εργασιών της 34ης Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.
«Η Μεσόγειος αποτελεί μια περιοχή οικονομικής συνεργασίας όπου η Αλιεία έχει πρωτεύοντα ρόλο. Η Ελλάδα στοχεύει στην ορθολογική αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και στην ανανεώσιμη εκμετάλλευσή τους, ώστε να διασφαλίζεται το μέλλον, με σεβασμό στη θάλασσα και τους πόρους της, στον άνθρωπο και τις επόμενες γενιές. Απαιτούνται συντονισμένες και ολοκληρωμένες δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού» είπε η κ. Μπατζελή τονίζοντας επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει και φιλοξενεί την έδρα του προγράμματος EastMed του FAO, που συντονίζει την κοινή επιστημονική δράση για την ανατολική Μεσόγειο.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της κ. Μπατζελή:

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Αθήνα
για τις εργασίες της 34ης Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Η ιστορία των λαών μας είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα.
Μοιραζόμαστε όλοι τον ανεκτίμητο πλούτο της Μεσογείου
και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για το υπερπολύτιμο αυτό αγαθό που η προνομιακή μας γεωγραφία,
μας έχει προσφέρει.

Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης,
οφείλουμε να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους
μέσα από πολιτικές και μεθόδους
βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονης προστασίας των φυσικών πόρων.

Κυρίες και κύριοι,

Αποτελεί κοινή μας διαπίστωση:
- η ανάγκη προστασίας των αλιευτικών πόρων,
- η τήρηση ορθολογικών κανόνων
- και η ανάδειξη του ρόλου των περιφερειακών οργανισμών αλιείας.
Κι αυτό διότι η ανάπτυξη των αλιευτικών μεθόδων και η εξαλίευση των πόρων απαιτούν συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και εφαρμογή κοινών κανόνων.

Τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων ΚΑΙ υπάρχουν ΚΑΙ πρέπει να αξιοποιηθούν μεταξύ των χωρών,
στα διεθνή ύδατα και στην ανοικτή θάλασσα.

Οφείλουμε να δράσουμε με σεβασμό στα μέτρα και τους κανόνες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, του Κώδικα Υπεύθυνης Αλιείας του FAO,
της Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ψαριών, και της ΓΕΑΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, έχει αναλάβει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης της αλιείας και στην ενδυνάμωση της διακυβέρνησής της στη Μεσόγειο.

Η θέσπιση κοινών κανόνων και μέτρων,
η συστράτευση και η αλληλεγγύη,
πρέπει να αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την αποτελεσματική δράση μας.

Η Ελλάδα πιστεύει ότι η συνεργασία μας πρέπει να ενισχυθεί.

Πρέπει ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ώστε να εξακολουθήσει να εργάζεται για την ενδυνάμωση της έρευνας και την βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων που αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία μέτρων διαχείρισης.

Επιστημονικά δεδομένα που είναι κρίσιμα για την διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής εκμετάλλευσης και της παράλληλης προστασίας του περιβάλλοντος.

Αγαπητοί φίλοι,

Εκτός των άλλων, ο αλιευτικός τομέας περιλαμβάνει μια σοβαρή οικονομική και κοινωνική διάσταση.

Οι πολιτικές μας πρέπει να καταστήσουν τον Αλιευτικό τομέα, παράγοντα προόδου και ανάπτυξης,
με ταυτόχρονη μέριμνα στα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης.

Χρειάζεται λοιπόν, εκείνο το μείγμα πολιτικής,
όπου θα συναντηθούν όλες οι συνιστώσες.
Οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές.

Η Μεσόγειος, η Μεσόγειος μας,
είναι πλούτος για τον πλανήτη μας
και πηγή πλούτου για τους κατοίκους μας.

Για να ευοδωθούν οι στόχοι,
πρέπει να αναγνωριστούν οι κοινές ευθύνες όλων μας για τη διασφάλιση μιας αειφόρου διαχείρισης της μεσογειακής αλιείας,
που θα εγγυηθεί με τη σειρά της τα διαμοιραζόμενα αποθέματα σε ενιαίες αγορές.


Από την πλευρά μας,
Ως Ελλάδα,
επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση να στηρίζουμε την υπεύθυνη αλιεία, γεγονός που το έχουμε αποδείξει έμπρακτα εφόσον η Ελλάδα είναι η βασική δωρήτρια Χώρα στο πρόγραμμα EastMed.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα φιλοξενεί την έδρα του Προγράμματος,
το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και στην ανάπτυξη κοινών και συγκρίσιμων στατιστικών συστημάτων και εναρμονισμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης της αλιείας.

Παράλληλα, με την κοινή μας δράση στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο,
θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τον σημαντικό της ρόλο στα διεθνή όργανα
και την παρουσία της με προτάσεις εποικοδομητικές, συγκροτημένες και αποτελεσματικές.

Αξίζει να σημειωθεί και γίνει ιδιαίτερη μνεία,
στην Κοινοτική νομοθεσία και τα αυστηρά τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου που λαμβάνονται για την πάταξη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Παρόλα αυτά,
η αποτελεσματικότητα των μέτρων δεν είναι η αναμενόμενη,
εφόσον η αλιεία στη Μεσόγειο διέπεται από πληθώρα διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας των παράκτιων κρατών, αν και αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα, η διαχείριση του οποίου πρέπει να γίνεται με ενιαίο τρόπο.

Ένα σημαντικό και καθαρό παράδειγμα εφαρμογής κοινών μέτρων προστασίας φαίνεται στη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών ειδών στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο,
που εξασφαλίζεται μέσα από διεθνή συνεργασία.

Εμείς, ως Ελλάδα,
Παρά τις όποιες αντιδράσεις που συναντήσαμε,
έχουμε θεσπίσει και εφαρμόσει εδώ και χρόνια,
μέτρα αυστηρότερα της κοινοτικής νομοθεσίας,
με στόχο την προστασία των αποθεμάτων.

Ειδικότερα έχουμε επιβάλει τοπικούς περιορισμούς στην αλιεία,
και χρονικές απαγορεύσεις στη χρήση ορισμένων εργαλείων, όπως:
- η αλιεία με μηχανότρατα η οποία απαγορεύεται 4 μήνες/έτος
- η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος 6 μήνες/έτος
- η αλιεία με γρι-γρι από 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
αλλά και την χρονική απαγόρευση στην αλιεία ορισμένων ειδών όπως για παράδειγμα του ξιφία 4 μήνες/έτος.

Κυρίες και κύριοι,

Η Μεσόγειος είναι διαχρονικά τόπος συνάντησης και συνεργασίας διαφορετικών λαών και πολιτισμών.

Αυτή την παράδοση οφείλουμε να συνεχίσουμε,
Με στόχο την βιώσιμη και σύγχρονη ανάπτυξη.

Η Πράσινη ανάπτυξη,
επιτρέψτε μου να πω, έχει τον ομόλογο της,
Την Μπλε ανάπτυξη,
Με σεβασμό στη θάλασσα και τους πόρους της,
Με σεβασμό στον άνθρωπο και τις επόμενες γενιές.

Με αυτές τις σκέψεις,
Σας καλωσορίζω και πάλι στην Αθήνα,
και
κηρύσσω την έναρξη της 34ης Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο,
με την ευχή να εργαστούμε όλοι παραγωγικά
για ένα καλύτερο μέλλον για την αλιεία και την Μεσόγειο.
Σας Ευχαριστώ!