ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 09/04/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«34η Σύνοδος της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο (GFCM)
του Οργανισμού για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO),
Αθήνα 12-17 Απριλίου 2010»


Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Υπουργού, Κατερίνας Μπατζελή, η χώρα μας θα φιλοξενήσει την 34η Τακτική Σύνοδο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο (GFCM), που λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO) των Ηνωμένων Εθνών.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με ομιλία της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή, την Δευτέρα 12 Απριλίου και ώρα 9.30 π.μ. (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ- Πανεπιστημίου 52).

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο έχει συσταθεί με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης, της ορθολογικής διαχείρισης και της βέλτιστης χρήσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και την ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο, στον Εύξεινο Πόντο και στις παρακείμενες θάλασσες.

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων Συνόδων της, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο υιοθετεί μέτρα και συστάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύστασης και της λειτουργίας της, οι οποίες εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη της.

Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Παράκτιων Κρατών ή των Συνδεδεμένων με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μελών, εκπρόσωποι του FAO, των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και επιστημονικών προγραμμάτων που εκπονούνται στην Μεσόγειο για την υποστήριξη της υπεύθυνης αλιείας .

Η Σύνοδος θα διεξαχθεί στις τέσσερις επίσημες γλώσσες της (GFCM): Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Αραβικά.