Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτηση της Κατερίνας Μπατζελή για τα μαθητικά δρομολόγια


Το ενδεχόμενο τυχόν βελτιώσεων στο ζήτημα της κοστολόγησης των μαθητικών δρομολογίων εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αναφέρεται σε απάντησή του προς τη Βουλευτή ΠΑΣΟΚ ΦΘιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή σε συνέχεια σχετικής ερώτησης που είχε καταθέσει την 21η Δεκεμβρίου 2011.
Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, το Υπουργείο αφού προχωρήσει σε συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριακών στοιχείων των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ενδεχομένως θα προβεί σε βελτιώσεις στον τρόπο κοστολόγησης των δρομολογίων βάσει του μαθηματικού τύπου.

Στην ίδια απάντηση το Υπουργείο γνωστοποιεί την απόφασή του για παράταση των συμβάσεων που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 (παρ. 7 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Α΄ 268).