Ερώτηση Κατερίνας Μπατζελή στον ΥΠΑΑΤ για τα προβλήματα από τη συγχώνευση του ΕΛΟΓΑΚ

Το ζήτημα της συγχώνευσης του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) στο νέο φορέα «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ»,  η οποία έχει εγείρει σημαντικά προβλήματα στη συνέχιση της αυτοχρηματοδότησης του Οργανισμού  και της ανταποδοτικότητας των εισφορών που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της καταβολής της εισφοράς από τους κτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις φέρνει στη Βουλή η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή με επίκαιρη ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση η ίδρυση του ΕΛΟΓΑΚ υπαγορεύτηκε ουσιαστικά για την υλοποίηση των κοινοτικών κανονισμών 3950/92 852/04 882/04 με στόχο τη δημιουργία ενός πιστοποιημένου οργανισμού, ο οποίος θα λειτουργήσει με βάση την αρχή της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας ώστε να εξασφαλιστεί η διενέργεια των επίσημων ελέγχων στο γάλα και στο κρέας με τεκμηριωμένες διαδικασίες.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός οργανισμού αυτοτελούς, ανεξάρτητου και κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενου. Μέχρι σήμερα τα παραπάνω είχαν διασφαλιστεί από την αυτοχρηματοδότηση του ΕΛΟΓΑΚ από κτηνοτρόφους και τις εισφορές των επιχειρήσεων του κλάδου.  Για την πραγματοποίηση των ελέγχων απαιτείται ο ελεγκτικός οργανισμός να είναι πιστοποιημένος, αμερόληπτος και ανεπηρέαστος από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. 

Επειδή η συγχώνευση του Οργανισμού δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της αυτοχρηματοδότησης και της ανταποδοτικότητας των εισφορών βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της καταβολής της εισφοράς από τους κτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις. Επειδή ο ελεγκτικός μηχανισμός διαχέεται, υποβαθμίζεται και περιέρχεται σε καθεστώς ασάφειας και αναποτελεσματικότητας. Επειδή η συγχώνευση δεν ανταποκρίνεται στις πρόσφατες αποφάσεις (06/12/2011) της τριμερούς επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών για τη διακίνηση του νωπού γάλακτος και τη δημιουργία συμβολαίων ο ΕΛΟΓΑΚ θα μπορούσε θα μπορούσε να ανταποκριθεί εξαιρετικά σε αυτό το ρόλο.  Επειδή η πρόσφατη ΚΥΑ του νέου Νομικού Προσώπου ΔΗΜΗΤΡΑ αμφισβητείται νομικώς για την ευρύτητα της παρασχεθείσας εξουσιοδοτήσεως (βλ. σχετική προσφυγή του ΣΕΚ στο Συμβούλιο Επικρατείας).


Η κ. Μπατζελή ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

1. Πως θα διασφαλιστεί η αυτοτέλεια, η ανεξαρτησία και η αυτοχρηματοδότηση του συστήματος ελέγχων για το κρέας, το γάλα και τις ζωοτροφές;

2. Πως θα διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα της καταβολής των εισφορών από τους κτηνοτρόφους και τους μεταποιητές που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της καταβολής εκ μέρους τους;

3. Οι αυξημένες απαιτήσεις που θα προκύψουν από το νέο κανονισμό για την αγορά του γάλακτος έχουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη διεπαγγελματικής οργάνωσης δια της οποίας θα διενεργούνται οι διαπραγματεύσεις παραγωγών – μεταποιητών. Εφόσον η διεπαγγελματική δεν υπάρχει θα μπορούσε να παίξει τον αντίστοιχο ρόλο ο ΕΛΟΓΑΚ αν είχε παραμείνει αυτόνομος. Σκοπεύετε να επανεξετάσετε το θέμα της αυτοτέλειας του ΕΛΟΓΑΚ;